strand
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Organisation Personale Personalepolitikker

Personalepolitikker

Vi rykker tættere sammen

Personalepolitikken i Bornholms Regionskommune handler om at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en god arbejdsplads, og vi er sammen om at skabe den. Trivsel er et fælles ansvar, som både ledelse og medarbejdere skal være med til at løfte. Kommunen skaber rammerne for god trivsel, og den enkelte medarbejder er selv ansvarlig for – gennem dialog med sin leder – at tage ansvar for egen trivsel og arbejdsglæde. Politikkerne beskriver en for én hvad medarbejdere og ledere har ret og pligt til.

I politikkerne anviser HovedMED, hvordan vi arbejder frem mod det mål. Trivslen måles hvert andet år, og den samlede vurdering ligger i det tal, der viser vores sociale kapital. Oplever vi samlet set, at vi forbedrer vores samarbejdsevne, vores tillid til hinanden og oplever vi retfærdighed, ja så har vi en høj social kapital. De ting følges ad.

I denne seneste udgave af personalepolitikken er der fornyet fokus på sundhed, sygefravær og psykisk arbejdsmiljø. Det skal vi fremme sammen og selvom Bornholm ikke er præget af økonomisk vækst, skal vi ikke sænke ambitionerne for udviklingen af vores trivsel som medarbejdere. Og det gør vi hver dag sammen med hinanden. Vi arbejder med at fremme trivslen på vores arbejdsplads, så vi kan gå borgere, virksomheder og andre aktører stolte og trygge i møde i det daglige arbejde. Sådan bidrager personalepolitikken i Bornholms Regionskommune til at fremme en kultur, hvor vi rykker tættere sammen på Bornholm.

Se fælles personalepolitikker her