Del på facebook

Chefgruppen

 
Chefgruppen i Bornholms Regionskommune

Kontaktinformation 

Kommunaldirektør Sine Sunesen
Sine.Sunesen@brk.dk  

Tlf. 56 92 10 01.
Mobil 21 15 15 04.


Velfærdsdirektør Trine Dorow 
Trine.Dorow@brk.dk
Tlf. 56 92 10 03.
Mobil 30 18 18 00.
 
Direktør Lillian Rasch Madsen
Lillian.Rasch.Madsen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 02.Mobil 21 30 32 08.
 
Centerchef Allan Westh
Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering
Allan.Westh@brk.dk
Tlf. 56 92 38 40.
Mobil 30 18 18 84.
 
Centerchef Louise Lyng Bojesen
Miljø, Plan og Kultur
Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk
Tlf. 56 92 20 59.
Mobil 30 18 14 15.
 
Centerchef Bjarne Freund-Poulsen
Trafik, Ejendomme og Drift
Bjarne.Freund-Poulsen@brk.dk
Tlf. 56 92 50 05.
Mobil 30 18 16 22.
 
Centerchef Stine Hansen
Økonomi og Personale
Stine.Hansen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 64.
Mobil 30 18 23 56.
 
Centerchef Jesper Stjernfeldt Petri
Børn og Læring
Jesper.Stjernfeldt.Petri@brk.dk
Tlf. 56 92 12 66.
Mobil 21 30 17 47.

Centerchef Louise Juel Pedersen
Sundhed og Omsorg​
Louise.Juel.Pedersen@brk.dk
Tlf. 56 92 60 69.
Mobil 30 33 54 26​.​

Centerchef Mads Boss
Familie og Voksenindsatser
Mads.Boss@brk.dk
Tlf. 56 92 10 59.
Mobil 29 38 35 71.