Administrativ organisation
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Organisation Administrativ organisation

Administrativ organisation

​​​​​Styreformen og styringsmodellen danner grundlaget for den måde Bornholms Regionskommune er organiseret på:

Styreformen beskriver den måde kommunalbestyrelsen har valgt at udøve den politiske styring. Det betyder, at de politiske udvalg formulerer politikker inden for deres egne områder (fx Børne- og Skoleudvalget formulerer en skolepolitik). Udvalgene fastlægger dermed den ønskede udvikling for deres respektive områder.
 
Styringsmodellen beskriver hvordan kommunalbestyrelsen og udvalgene uddelegerer ansvaret for opgaveløsningen til den administrative organisation. Der er to hjørnestene i styringsmodellen; central styring - decentral ledelse samt mål- og rammestyring.

Central styring - decentral ledelse

Regionskommunen lægger vægt på en central politisk og administrativ styring, hvor der formuleres klare politiske og strategiske mål. Samtidig lægger regionskommunen vægt på at beslutningerne træffes tættest muligt på borgeren.

Mål- og rammestyring

Mål- og rammestyring betyder at kommunalbestyrelsen fastlægger mål for centrene, og dertil afsætter økonomiske rammer. Målene og de økonomiske rammer drøftes i budgetprocessen i en dialog mellem det politiske udvalg, centrene og fx brugerbestyrelser.

Samlet organisationsdiagram for BRK

Du kan her se det samlede organisationsdiagram for Bornholms Regionskommune 

Organisationsdiagram (PDF)