Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2025

Budget 2025

​​​​​​​​​​​Hovedpunkter i tidsplanen for den politiske proces frem mod fastlæggelse af budget 2025

Sag om kommunens økonomiske si​tuation og beslutning om spareramme i Økonomi- og Klimaudvalget den 13. marts.

- Temamøde om budget 2025 for kommunalbestyrelsen den 19. marts

Sag med befolkníngsprognose og tilpasning af budgettet ud fra denne i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. april.​ Se også boks ude til højre​.​

- Behandling af sager med økonomiske konsekvenser i alle udvalg frem til juni

- Økonomiaftale for 2025 mellem KL og regeringen​

- Udmelding af skatter, tilskud og udligning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. julli

Budgetseminar 1 for kommunalbestyrelsen den 20. juni

Høringsperiode for spareforslag fra den 26. juni til den 15​. august​.

Budgetseminar 2 for kommunalbestyrelsen den 20. august

Svar på ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune forventes den 30. august. 31. august kl. 18.00 frist for partierne for at indsende budgetforslag

Budgetforhandlinger

Foregår den 2.-3. september​​​​​​

Tilpasning af budgettet til udviklingen i befolkningen

Kommunalbestyrelsen har tidligere arbejdet med visionen om at blive 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028. Det er et langt sejt træk, og det vil kunne gavne Bornholms økonomi, at vi bliver flere.

I 2025 forventes det, at vi er færre indbyggere, hvilket også betyder færre indtægter.

Ud over antallet af borgere på Bornholm, så spiller sammensætningen af befolkningen – demografien – betydning for udgifterne.

Som led i budgetprocessen tilpasses budgettet til den forventede udvikling i befolkningen altså, hvor mange vi er i hver aldersgruppe.

Til 2025 forventes der flere børn i alderen for dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) samt flere i gruppen af 80 årige og opefter i forhold til 2024. Modsat forventes der færre i skolealderen. For at fastholde serviceniveauet på et uændret niveau foretages en korrektion af budgetterne til den forventede befolkningsudvikling. 

To høringsperioder

Høringsrunde 1
De samlede spareforslag, der er udarbejdet for at nå sparerammen fra Økonomi- og Klimaudvalget på 64 mio. kr. sendes i høring i perioden fra 25. juni til den 15. august.

Høringsrunde 2
Senere sendes forslag fra budgetforhandlingerne i høring i perioden  fra den 11. - 25. september.