Del på facebook

Lokale UdviklingsPlaner

Fokus på udvikling i dit lokalområde?
Bornholms Regionskommune tilbød forløb for lokale drivkræfter.

Formålet med projekterne var

  • at støtte borgerdrevne initiativer til lokaludvikling gennem at arbejde målrettet med ressourcekortlægning, projektudvikling, planlægning og ansøgning/fundraising.

Projektet henvendte sig til borgere i de mindre lokalsamfund, dvs. med mellem 200 og 1000 indbyggere.

Der blev lagt stor vægt på at lokalsamfundet formåede at mobilisere en bred del af befolkningen - både yngre voksne og ældre voksne, 'gamle i gårde' og nye tilflyttere.
Kurset bestod af 5 kursus-aftener af ca. 3 times varighed (hverdage) samt en workshopdag. I løbet af dette forløb blev der gennemført ressource-kortlægning af lokalsamfundet, brainstorm/visionære processer, prioritering af drømme og visioner. Hele tiden med fokus på de lokale ressourcer. Til blev der udarbejdet en Lokal Udviklingsplan.