Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Helhedsplan for Folkemødet og Allinge

Helhedsplan for Folkemødet og Allinge

Allinge er Bornholms skalerbare by

Det meste af året danner Allinge rammerne for det rolige hverdagsliv, men når foråret går på hæld udvider Allinge sig til at være Folkemødebyen og i de efterfølgende måneder turistbyen, hvor besøgende fra hele Europa kommer for at nyde den Nordbornholmske natur.

Allinge by er både en smeltedigel for mangfoldighed og demokrati, en by med et stærkt lokalsamfund og et naturskønt område med plads til ro og fordybelse. Men for at Allinge kan rumme alle disse funktioner, er der behov for at tænke i fleksible løsninger. Der er behov for at forbedre infrastrukturen og binde byen bedre sammen og der er behov for at opgradere en række af de offentlige pladser.

Dette arbejde skal tage afsæt i en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig tænkning, hvor løsningerne er skalerbare og dermed kan anvendes året rundt af byens borgere, men som også kan rumme sæsonens turister og Folkemødet.

Baggrund

I foråret 2015 blev en etårig planlægningsproces finansieret af Realdania iværksat. Tre tværfaglige teams bestående af arkitekter, byplanlæggere, eventfolk og andre rådgivere udarbejdede henover 2015 hver deres forslag til en helhedsplan for Folkemødet og Allinge. De tre helhedsplaner, som kan ses i et sammenskriv i boksen til højre, blev præsenteret i Domen 9. november 2015.

Alle tre forslag rummer mange gode elementer og kan hver især betragtes som et inspirationskatalog, som kommunen fremadrettet vil benytte i udarbejdelsen af én samlet strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge, som offentliggøres primo 2017.  

Nedenfor kan du læse de tre teams forslag i deres fulde version:

Team JAJA - Allingeloven.pdf 

Mutopia - Allinge bygger fællesskaber.pdf

Team SLA - Den Naturlige Samtale.pdf

Status og proces indtil nu

Processen med at prioritere idéer, forslag og konkrete projekter på baggrund af tre forslag til helhedsplaner blev igangsat ved en workshop den 9. januar 2016. Workshoppen havde ca. 75 deltagere fra Allinge-Sandvig området. Herefter blev der arbejdet videre med workshoppens resultat i tre borgerdrevne arbejdsgrupper med følgende temaer:

- Infrastruktur

- Nordlandshallen og Cirkuspladsen  

- Byrum

I menuen til højre kan du se en foreløbig opsamling på gruppernes arbejde.

Efter "Helhedsplan for Folkemødet og Allinge" blev behandlet på to Teknik- og Miljø udvalgsmøder i foråret 2016 blev der nedsat en kommunal arbejdsgruppe der udover at sammenskrive den strategiske helhedsplanen også arbejder videre med planer for Cirkuspladsen, Kyststien og -promenaden samt husning af Folkemødesekretariatet.  

Fremtidig proces

Den videre bearbejdning og realisering af en strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge må forstås som en proces, der forløber over flere år. Helhedsplanen vil blive et værdifuldt værktøj, som kan styre udviklingen og inspirere til fremtidige investeringer i området. Strategisk helhedsplanlægning er dog en kompleks størrelse og omfatter både fysiske og organisatoriske anbefalinger, og bredden spænder over alt fra skiltning i forbindelse med stisystemer til større anlægsprojekter og omorganisering af Folkemødet.

Fælles for alle tiltag vil dog være at Allinge skal være en skalerbar by, hvor naturen og fokus på en bærdygtig udvikling skal være en del af drivkraften. De nye tiltag skal tilgodese både helårsbyen, turistbyen og folkemødebyen. Og udvikling skal ske i samspil med Allingeboerne.

Forslag til helhedsplaner

Læs de tre tværfaglige teams bud på en helhedsplan for Folkemøde og Allinge

Forslag til helhedsplaner.pdf

Borgerdrevne arbejdsgrupper

Læs mere om borgergruppernes arbejde

Sammenskrivning af borgergruppernes arbejde med prioriterede projektforslag.pdf