Del på facebook

Organisering

Helhedsplaner har til formål at fastlægge de overordnede anvendelsesmuligheder for et større område. Med udgangspunkt i helhedsplanen er der med tiden opstået en række arbejdsgrupper, som arbejder mere specifikt med konkrete projekter eller områder. Disse grupper er ofte karakteriseret af en gruppe mennesker med forskellige fagligheder som alle kan bidrage med hver deres ekspertise, om det så er er borgerne med den lokale viden, biologer, landskabsarkitekter eller foreninger.   

I det nedenstående organisationsdiagram kan du se, hvordan kommunen har valgt at organisere de mange tiltage i forbindelse med Folkemøde og Allinge Helhedsplan.

Organisationsdiagram.jpg