henvisningsskilt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Skiltning Henvisningsskilte

Henvisningsskilte

​Generelt ønskes antallet af henvisningsskilte minimeret - specielt i de tætte byområder, hvor der i forvejen er en stor koncentration af skilte. Det enkelte skilts størrelse bør minimeres og synlighed i stedet optimeres gennem indpasning, placering, design, materialer og farvevalg.
Kun forretninger og virksomheder der ikke har en facade mod gaden samt virksomheder i erhvervsområder kan opnå tilladelse til et henvisningsskilt.
 
  1. Henvisningsskilte i tætte byområder skal placeres på en facade, mur eller i en port ved adgangsvejen til forretningen eller virksomheden. Kun hvor dette ikke er muligt eller virker vildledende kan gives tilladelse til anden form for henvisningsskilt.
  2. Skiltets størrelse, placering og udformning vil bl.a. blive vurderet i relation til de omkringliggende bygninger og øvrig skiltning i området. Et skilt på omkring 0,25 m² vil typisk kunne godkendes.
  3. Ved adgangsveje til erhvervsområder må typisk opsættes ét fritstående henvisningsskilt fælles for områdets virksomheder. Størrelse og design skal tilpasses den konkrete lokalitet, og vil bl.a. afhænge af trafikanters hastighed det pågældende sted.
    Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vejmyndigheden ved Teknik og Miljø.