to der skåler
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Bevillinger

Bevillinger

 

Alkoholbevilling

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og træffer endvidere afgørelser i ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrer samt om udvidet åbningstid.
 
Lejlighedstilladelser søges ved Bornholms Politi https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/begivenheder/lejlighedstilladelse
 
Du finder information om hvordan du søger alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse i Bornholms Regionskommunes Restaurationsplan 
 
Ansøgningsblanketter findes nederst på siden her https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/restaurationer/alkoholbevilling-uden-for-koebenhavn
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Merete Verner Krogh, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Tlf. 56 92 12 42
E-mail: Merete.Verner.Krogh@brk.dk  
 
Bevillingsnævnet består af følgende medlemmer:
  • Benny Schou – Formand / repræsentant for Horesta
  • Jonna Nielsen - repræsentant for Fælles Fagligt Forbund, 3 F
  • Martin Preisz Gravesen – Politidirektør (fungerende), repræsentant for Bornholms Politi
  • Linda Kofoed Persson - kommunalbestyrelsesmedlem, O
  • Bente Johansen - udpeget af kommunalbestyrelsen B
  • Steen Frandsen - udpeget af kommunalbestyrelsen A
  • Kenny Olsen - udpeget af kommunalbestyrelsen I    

Fornyelse af alkoholbevilling
Vi gør opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af gældende bevilling. Alkoholbevillingen bortfalder, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at fornyelse finder sted, jfr. bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.

Taxibevilling

Læs om den nye taxilov pr. 1. januar 2018 på www.taxilov.dk