Toplogo
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Erhvervsservice

Erhvervsservice

Åbent hus i Bornholms Erhvervsservice

Bornholms Erhvervsservice uddeler den 23. maj 2018 for anden gang prisen "Årets virksomhed".
 
Prisen er årligt tilbagevendende, og vil fra år til år have fokus på forskellige typer virksomheder blandt de mange virksomheder, der udvikler Bornholm. Sidste års vinder blev iværksættervirksomheden Ailefo, der producerer økologisk modellervoks.
 
I år er fokus rettet på etablerede virksomheder, der i dag har mindst 5 medarbejdere. Virksomhederne skal være CVR-registreret på Bornholm.
 
Virksomheder bliver nomineret af Bornholms Erhvervsservice og vil blive vurderet af et dommerpanel, som er sammensat af forskellige grene af det bornholmske erhvervsliv - både på virksomheds- og erhvervsfremmesiden. Prisen overrækkes af borgmester Winni Grosbøll. Læs mere om prisen her og vinderen i 2017 her
 
Hvordan får SMV’erne rockstjernestatus?
De små- og mellemstore virksomheder (SMV’erne) er rygraden i dansk erhvervsliv og burde på den måde have ”rockstjernestatus”. Men de halter bagefter med hensyn til vækst, når vi sammenligner med vores nabolande.
 
Til arrangementet drøftes, hvordan de lokale SMV’ere bedst kan udvikle sig og samtidig være med til at skabe vækst og udvikling i det bornholmske samfund.  Der vil også blive skelet til anbefalingerne fra forenklingsudvalget ift. offentlig erhvervsfremme fra april 2018. Blandt deltagerne er Morten Bødskov (S), formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og Peter Juel Jensen (V), formand for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer og medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Åbent Hus arrangementet foregår hos Bornholms Erhvervsservice på Landemærket 26 i Rønne.
Se programmet og tilmeld dig her http://www.tilmeld.dk/aabenthus2018/arrangementet.html

 

organisationer - logo - hvid baggrund.png

 

Om Erhvervsservice 

Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen har ambitioner om at skabe bedre rammer for erhvervslivet på Bornholm.

Derfor har vi samlet erhvervsservicen på Bornholm på én matrikel på Landemærket i Rønne.

Virksomhederne har én indgang, ét telefonnummer og mulighed for både sagsbehandling og erhvervsservice på samme adresse.

Vi flytter indsatsen fra enkeltstående projekter til faste tilbud på hylderne som er rettet mod iværksættere og de virksomheder, som kan vækste. 

Målet er at få 200 nye private arbejdspladser og rykke op i den bedste halvdel af erhvervsmålinger fra industrien og byggeriet. 


Læs mere i vores servicekatalog her

Kontakt os:
Erhvervsservice,  Landemærket 26, Rønne,
Tlf. 56 92 99 99 

Du kan også kontakte de forskellige aktører direkte:
 

Business Center Bornholm

Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og den lokale erhvervsservice på Bornholm. Her arbejder en række konsulenter der hver har sit speciale, og som sammen giver et godt vejledningstilbud til de bornholmske virksomheder.

Læs  mere på www.bornholm.biz
Kontakt: info@bornholm.biz eller tlf. 56 95 73 00

Bornholms Erhvervsfond

Bornholms Erhvervsfond yder støtte i form af lån til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Bornholms Erhvervsfond kan yde lån til investering i anlægsaktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, ændring af produktionsprocesser samt til ejerskifte.

Læs mere på erhvervsfonden.dk
Kontakt: hht@bornholm.biz eller Tlf. 56 95 73 00 /  88 18 41 32 (direkte)

Fonden for beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm

Det er Fondens formål at yde støtte i form af tilskud til erhvervs- og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt.

Selskaber/virksomheder, personer, læreranstalter, skoler, foreninger og organisationer kan søge støtte til f.eks. konsulentbistand, messedeltagelse, studieophold, udvikling af ny hjemmeside, uddannelse og opkvalificering, patenter, udviklingsprojekter, produktudvikling eller markedsundersøgelser.

Læs mere på http://bornholm.biz/erhvervslivet/fonden-for-beskaeftigelsesfremmende-initiativer-paa-bornholm.aspx
Kontakt: hht@bornholm.biz eller Tlf. 56 95 73 00 /  88 18 41 32 (direkte)

Væksthus Hovedstadsregionen

Hos Væksthus Hovedstadsregionen på Bornholm kan du på Danmarks regning få lagt din vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Vi er sat i verden for at hjælpe bornholmske virksomheder med at skabe vækst, eksport og jobs.

Læs mere på www.startvaekst.dk/vhhr.dk
Kontakt: info@vhhr.dk

Bornholms Vækstforum

Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Det bornholmske vækstforum er udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse efter de rammer, der er angivet i lov om erhvervsfremme.

Læs mere på - www.brk.dk/vaekstforum
Kontakt: vaekstforum@brk.dk eller tlf. 56 92 13 10

Teknik og Miljø

Du kan henvende dig i Teknik og Miljø, hvis du har brug for vejledning omkring et konkret byggeprojekt eller hvis du har spørgsmål omkring gældende regler for byggeri, placering af ny virksomhed og lignende. Her findes ansatte med viden omkring byggesagsbehandling, vejlovgivning, lokalplanlægning, miljø- og naturbeskyttelse samt beredskab og havne.

Læs mere på her på hjemmesiden, bl.a. under Byggeri
Kontakt: teknikogmiljoe@brk.dk eller 56 92 21 16

Jobcentrets virksomhedsservice

Her finder du konkrete oplysninger om forskellige ordninger, som Jobcenter Bornholm kan hjælpe dig med. Det kan være forskellige tilskuds- og støtteordninger, fleksjob, syge medarbejdere mv.

Læs mere på www.brk.dk/jobcenter
Kontakt: virksomhedsservice@brk.dk eller tlf. 56 92 99 99

Jobnet.dk

Mangler du kvalificerede medarbejdere?

På Jobnet kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene. Jobnet er en hjemmeside med en lang række funktioner, der kan lette arbejdet betydeligt, når din virksomhed skal ansætte nye medarbejdere.

Læs mere på www.jobnet.dk 

 
Vindmøller

Har du brug for en byggetilladelse

Har du brug for byggetilladelse eller anden vejledning fra vores Center for Teknik og Miljø, kan du enten bruge vores selvbetjeningsløsning

http://www.bygogmiljoe.dk/

eller kontakte os i
BYG Kundecenter på
tlf. 56 92 21 16 eller tm@brk.dk

byggeri

Køb ejendom eller byggegrund

Her kan du se hvilke erhvervsbyggegrunde og ejendomme kommunen har til salg lige nu.

Grunde og ejendomme til salg