Miljøtilladelser dyrehold
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Landbrug og Fødevarer Miljøtilladelser dyrehold

Miljøtilladelser dyrehold


Regionskommunens rolle i forhold til landbrug og husdyrhold er først og fremmest at behandle sager om ændringer og udvidelse af husdyrbrug og føre tilsyn med miljøforholdene på landbrugsejendommene.

Benyt linket i den grå boks til højre på siden, hvis du ønsker at søge godkendelse, tilladelse eller vil lave en anmeldelse.

Enhver ændring eller udvidelse af et erhvervsmæssigt husdyrhold skal anmeldes til kommunen. Ved ændringer eller udvidelse af husdyrbrug med mere end 100 m2 produktionsareal skal der som udgangspunkt indhentes en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. Visse ændringer kan imidlertid foretages efter en forudgående anmeldelse til kommunen. Du kan læse mere om regler for etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug på Miljøstyrelsen hjemmeside, hvor grænserne for tilladelse og godkendelse defineret. Hvis der skal søges om anmeldelse, tilladelse eller godkendelse foregår det på www.husdyrgodkendelse.dk

Meddelte miljøgodkendelser
Har du brug for at se miljøtilladelser og -godkendelser, som er meddelte, kan du henvende dig til Center for Natur, Miljø og Fritid. 


 Center for Natur, Miljø og Fritid.