Markvanding
Del på facebook

Markvanding

Indvinding af vand til vanding af erhvervsmæssige afgrøder kræver tilladelse efter vandforsyningsloven. Ansøgning om tilladelse indsendes til Teknik & Miljø.
 
Kontrol af vandindvindingstilladelser indgår i krydsoverens-stemmelseskontrollen, og det er derfor vigtigt, at landbruget har tilladelse til at indvinde i de aktuelle mængder, og at tilladelsen er gældende.