Del på facebook

Demens

​Demens er en samlet betegnelse for en række sygdomme, der langsomt ødelægger dele af hjernen. De mange sygdomme, der giver demens, er placeret forskellige steder i hjernen. De udvikler sig forskelligt og giver forskellige symptomer i hverdagen. For nogle demenssygdomme kan det være gavnligt at tage medicin.                                                                                     

​Hvordan udreder vi for demenssygdom på Bornholm?

Mistanke om demens?
 • Hvis du har mistanke om, at du har en demenssygdom, er det vigtigt, at du bliver undersøgt af din egen læge. Dette for at afklare om symptomerne skyldes andre sygdomme fx infektioner, depression og stofskiftesygdomme, der kan ligne symptomer på demens, men som kan behandles og forsvinde igen.
 • Hvis du har en begyndende demenssygdom, er det vigtigt, at du og dine pårørende får den information, støtte og rådgivning, I har brug for. Hvis du har Alzheimers sygdom, kan du desuden få medicin, som måske kan gøre, at symptomerne udvikler sig langsommere.
 
Hvad sker der hos lægen?
 • Når du besøger din egen læge, er det en god idé, at du har én med, som kender din dagligdag. Din læge vil stille dig nogle spørgsmål, bestille nogle blodprøver og lave en almindelig undersøgelse af dit helbred.
 • Når der er svar på blodprøverne, mødes du med din læge igen. Ud fra resultaterne af undersøgelserne vil din læge vurdere, om der er mistanke om, at du har en demenssygdom.
 • Lægen vil i givet fald henvise dig til Demensenheden på Bornholm, hvor de kan undersøge dig mere grundigt. Din læge vil henvise dig til en scanning af din hjerne inden besøget i Demensenheden. Scanningen foretages på Bornholms Hospital.
 
Hvad sker der i udredningsenheden?
Du bliver spurgt om dine symptomer og om, hvordan de påvirker din hverdag. Du får igen en lægeundersøgelse af dit helbred og flere tests af din hukommelse. Desuden får du taget nye blodprøver og en undersøgelse af hjertet (EKG).
 • Ud fra resultaterne af undersøgelserne vurderer lægen, om du skal henvises til flere undersøgelser. Først når alle undersøgelser er gennemført, kan der stilles en diagnose.
 • Du er tilknyttet Demensenheden i den periode, du går til undersøgelser. Hvis du ikke har en demenssygdom, vil du blive afsluttet. Hvis du har en demenssygdom, vil du blive fulgt af Demensenheden eller af din egen læge.
 

Hvilke tilbud har vi til borgere med demens og deres pårørende?

Besøg i hjemmet til borgere med nyligt diagnosticeret demenssygdom
Der tilbydes besøg til alle hjemmeboende borgere, der nyligt har fået stillet en demensdiagnose. Der vil ske kontakt fra demenskoordinator til alle, der har givet samtykke hertil.
Formålet er, at borgeren og dennes pårørende (du og dine pårørende) informeres om kommunens tilbud på demensområdet, samt modtager råd og vejledning til mulig håndtering af dagligdagen.
 
Rådgivning af demenskoordinator eller demensrådgivere
Der tilbydes råd og vejledning til borgere med hukommelsesbesvær, demenssygdom eller demenslignede tilstande og deres pårørende.
Rådgivningen kan ske ved besøg i dit eget hjem, pr. telefon eller pr. e-mail.

Pårørendekursus
Pårørende til hjemmeboende borgere med nyligt diagnosticeret demens tilbydes gratis kursus. Et undervisningsforløb udgør 4 gange, af 2 timer og ligger typisk fra kl. 16 til kl. 18 på en hverdag og foregår i Rønne. Det forventes, at man deltager hver gang.
Der afholdes 2 forløb, et for ægtefælle og samlevende til borgere med demens og et for børn, svigerbørn og andre nærtstående omsorgsgivere fx en ven eller veninde.
 
Undervisningen vil bl.a. indeholde:
 • Undervisning om demenssygdommene inkl. medicinsk behandling
 • Vejledning og redskaber til hvorledes hverdagen kan håndteres, herunder kommunikationsredskaber
 • Lovgivning og andre foranstaltninger som det er vigtigt at forholde sig til i takt med sygdommen udvikler sig
 • Oplysning om mulighed for hjælp og støtte fra kommunen fx dagcenter, hjemmehjælp, aflastning og hjælpemidler
 • Mulighed for at være i dialog med andre i lignende situation
 • Information om fx Alzheimer Foreningen og andre relevante tilbud

Kurset udbydes i samarbejde med Demens Udredningsenheden på Bornholm.
 

Redskaber til brug for planlægning af fremtiden

 

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens demenskoordinator:
Sussie Nøhr
Telefon 56 92 60 55 eller på mail: Sussie.Noehr@brk.dk

Vil du vide mere?

Hos Nationalt Videnscenter for Demens kan du læse mere. 

Nationalt videnscenter

 

Hvordan kan livet med demens være?

Her kan du finde små korte film om at leve med demens. I filmene fortæller demente og deres pårørende om livet med sygdommen, hvordan de tackler det i hverdagen.

Film om demens