Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Patientsikkerhed

Patientsikkerhed

​Her kan du finde information om patientsikkerhed i Bornholms Regionskommune.

​Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser - UTH

En utilsigtet hændelse er en begivenhed i sundhedsvæsnet, som medfører skade eller risiko for skade på patient / borger. Hændelsen er utilsigtet, fordi de medarbejdere og sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at gøre skade.

Sundhedspersoner er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Borgere og pårørende har derudover selv mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse.

Formålet med at rapportere en utilsigtet hændelse er at lære af hændelserne med henblik på at minimere risikoen for, at det sker igen.

Bornholms Regionskommune får automatisk besked om rapporterede utilsigtede hændelser som vedrører kommunen. De enkelte hændelser tildeles et sagsnummer, og sagen videresendes til behandling hos lederen på det sted, hvor den utilsigtede hændelse er sket med henblik på at leder og medarbejdere kan drage læring af hændelsen og dermed forebygge at lignende sker igen.

Link til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Du kan læse mere om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor du også finder link til film, pjecer og hvordan man rapporterer en utilsigtet hændelse.

Klik her for at læse mere om UTH på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte hygiejnekonsulent Majken Kofod Hansen
på mail Majken.Kofod.Hansen@brk.dk eller på telefon 56 92 78 32. 

 

Tilsynsrapporter Styrelsen for Patientsikkerhed

Her kan du læse om de forskellige typer af tilsyn.

Find tilsynsrapporter her.