<img alt="" />
Del på facebook

Løvstikken

​​​​​​​​​​​Løvstikken er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for hjælp på grund af forskellige former for funktionsnedsættelser.

Hvem er målgruppen?

Vi har en døgnafdeling, der retter sig mod børn og unge op til 18 år, plus mulighed for midlertidigt botilbud (serviceloven § 107) fra 18 til 23 år. Vi har også en aflastningsafdeling for hjemmeboende børn og unge op til 18 år samt hjemmeboende voksne fra 18 til 45 år.

Hvor er Løvstikken?

Løvstikken har til huse i et tidligere plejehjem i Klemensker, som blev nyrenoveret forud for indflytningen i maj 2013.

Hvordan er Løvstikken indrettet?

I døgnafdelingen er der et kombineret køkken og opholdsrum, men alle institutionens øvrige funktionsrum er til rådighed for de døgnanbragte børn og unge. Der er brusebad og toilet til alle værelser.
Fælles funktionsrum: sanserum; store og velindrettede fælles badeværelser/handicaptoiletter med diverse hjælpemidler; tre aktivitets- og opholdsrum (tv, pc, kuglebadekar, boksebold, hængekøje m.v.), vaskerum, samt en afskærmet sansehave med trampolin og legehus. 

Alt samvær og aktiviteter på institutionen foregår i stueplan.
I stueplan findes desuden tre mindre kontorer til medarbejderne, og på 1. sal er der yderligere kontorer, mødefaciliteter, toilet og personalerum.
Der er loftslifte i alle fælles funktionsrum, bortset fra spisestuen i aflastningsafdelingen og et mindre tv-rum.
Maden tilberedes af en kok​ i institutionens køkken, hvor der er fødevarekontrol.

Hvordan arbejder vi?

Indsatsen tilrettelægges individuelt, i forhold til de mål sagsbehandlerne sammen med forældrene har fastsat i handleplanen. Der bliver udarbejdet en pædagogisk udviklingsplan som uddyber målene i handleplanen og gør dem mere konkrete. Målene for arbejdet med de enkelte brugere bliver fastlagt sammen med anbringende myndighed, forældrene og skole/børnehave.

Vi inddrager brugerne i så høj grad som muligt samtidig med at vi tager hensyn til alder og evne til at give udtryk for ønsker og interesser.


En individuel indsats
Både aflastnings- og døgnophold bliver tilbudt som en individuel indsats, der er rettet mod den enkelte brugers behov. Formålet er, at den enkelte bruger opnår de bedste muligheder for personlig udvikling og sundhed i forhold til funktionsnedsættelsen. Vi yder støtte for at udvikle brugerens sociale, følelsesmæssige og kognitive kompetencer.

Pleje og omsorg
Den pædagogiske indsats går hånd i hånd med omfattende pleje og omsorg. En stor del af de børn, unge og voksne, der er på Løvstikken, har brug for løbende medicinering, som personalet er uddannet til at varetage i tæt samarbejde med forældrene.

Vi tilbyder varm omsorg og pleje udført af kompetente medarbejdere, der gør deres yderste for at tilbyde de enkelte brugere en tryg og hjemlig dagligdag.

Vi samarbejder med forældrene
Vi opfatter forældrene som de vigtigste personer i brugerens liv, og derfor bygger pædagogik, omsorg og pleje på et tæt samarbejde mellem forældre og medarbejdere, især de koordinerende kontaktpædagoger, der er tilknyttet hvert enkelt bruger. Det er et vigtigt mål for os, at døgnanbragte børn og unge er så meget sammen med forældrene og andre familiemedlemmer som muligt – f.eks. ved samvær hjemme, overnatninger og samvær på Løvstikken.

Er du voksen bruger?

De voksne brugere i aflastningen skal selv sørge for transport til/fra Løvstikken, og de skal betale for kost under deres ophold på Løvstikken.  

Tilbuddet kræver forudgående visitation fra myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser.

Yderligere oplysninger og tilsynsrapporter

Læs mere om Løvstikken på www.tilbudsportalen.dk og se Socialtilsyn Hovedstadens vurderinger af indsatsen i de årlige tilsynsrapporter.​

Tilsynsrapport maj 2023

Regodkendelsesrapport 26. september 2014

 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Støtte til børn og unge (borger)

Botilbud (borger)

DP-small.png

Kontakt

Løvstikken
Pihls Allé 10
3782 Klemensker

Hovedtelefon: 56 92 64 70 Mobiltelefon: 61 13 18 97

Antal pladser
Døgnafdeling: 5 værelser
Aflastningsafdeling: 11 værelser

Leder
Karina Jensen
Karina.Jensen@brk.dk 
Telefon: 24 84 75 15