Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Flytning og deponering af jord Midlertidig opbevaring af muligt forurenet jord

Midlertidig opbevaring af muligt forurenet jord

​I forbindelse med entreprenøropgaver vil det ofte være hensigtsmæssigt at deponere jord midlertidigt, mens prøver afventes, eller med henblik på senere genindbygning.

Opbevaring ved gravestedet kræver ikke særskilt tilladelse, hvis det kan ske uden at være til gene og er indeholdt i gravetilladelsen.

Flytning af jord bort fra en ejendom til midlertidig deponering skal anmeldes til kommunen telefonisk eller på email, hvis der er tale om jord, som kan være forurenet, f.eks. vejjord.

En midlertidig opbevaringsplads må først tages i brug, når der foreligger skriftlig tilladelse fra kommunen. Ansøgning om dette sendes til Teknik & Miljø.

I tilladelsen vil Teknik & Miljø sætte vilkår som sikrer, at der ikke sker afsmittende forurening til den underliggende jord, og at ejer af grunden holdes skadesløs.

Ansøgning bilægges skriftlig aftale med ejer. Her skal fremgå, hvor længe grunden må benyttes som jorddepot, og hvilke krav ejer stiller med hensyn til efterfølgende retablering.

Teknik & Miljø stiller krav om, at jorden lægges på et beskyttende underlag. Det kan være fast belægning af fliser eller asfalt, eller man kan udlægge 10 cm sand eller dokumenteret ren jord. Denne jord skal fjernes og deponeres på samme måde som den overliggende jord.

Deponering af ren jord kræver ikke tilladelse i forhold til jordforureningsloven, men kan kræve landzonetilladelse eller andre dispensationer. Desuden skal ejer altid være indforstået.