Del på facebook

Rådgivning

Bornholms Regionskommune har en vifte af forskellige muligheder for hjælp til familier samt børn og unge, der har brug for en håndsrækning til at komme videre i deres udvikling.

Center for Børn og Familie arbejder ud fra kommunens sammenhængende børnepolitik, og i samarbejde med familierne finder Center for Børn og Familie frem til og iværksætter den rådgivning, der er behov for.

Åben Anonym Rådgivning

 
Rådgivningen finder sted i form af personlige samtaler i Center for Børn og Families lokaler. Der gives også telefonisk rådgivning på telefonnummer 56 92 40 99.
 
Der er tale om kortvarigt forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud.

Åben Anonym Rådgivning er forankret i Det gule team.
 
 

Specialrådgivning til familier med børn med psykisk funktionsnedsættelse

 
Rådgivningen finder sted i form af personlige samtaler og implementering/evaluering af rådgivningen i familien.
Rådgivningen finder sted i Center for Børn og families lokaler eller hjemme hos borgeren.
Der gives også telefonisk rådgivning.
 
Der er tale om kortvarigt  forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud
  
 

Børn udsat for seksuelle krænkelser og vold (BUSK) 

BUSK står for "børn udsat for seksuelle krænkelser", men dækker både over seksuelle overgreb og vold. BUSK-gruppen er en rådgivningsgruppe, bestående af personer ansat i Center for Børn og Familie (psykologer, familiebehandler og sagsbehandler) og politiet.

Formålet med BUSK  er at opsamle viden og koordinere indsatsen i forskellige instanser samt at rådgive og vejlede institutioner, skoler, ansatte i kommunen samt, borgere/forældre ved mistanke om vold og overgreb.

Du kan vælge at få anonym rådgivning.
 
Læs mere om BUSK under bekymring og beredskab.
 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Støtte til børn og unge (Borger)

DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Børn og Familie

Kontakt:

Åben Anonym Rådgivning Anonym.Raadgivning@brk.dk
Tlf.: 56 92 40 99

Center for Børn og familie 
Tlf. 56 92 42 00

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks. 
 
På Digital Post logger du ind med NemID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Kontakt:

Specialrådgivningen specialraadgivning@brk.dk
Tlf.: 56 92 40 70

Center for Børn og familie
Tlf. 56 92 42 00

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks.
 
På Digital Post logger du ind med NemID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.