Del på facebook

Rådgivning og kurser

​​​​​​Bornholms Regionskommune har en vifte af forskellige muligheder for hjælp til familier samt børn og unge, der har brug for en håndsrækning til at komme videre i deres udvikling.

Center for Børn og Familie arbejder ud fra kommunens sammenhængende børnepolitik, og i samarbejde med familierne finder Center for Børn og Familie frem til og iværksætter den rådgivning, der er behov for.

Åben Anonym Rådgivning

 
Rådgivningen finder sted i form af personlige samtaler i Center for Børn og Families lokaler. Der gives også telefonisk rådgivning på telefonnummer 56 92 40 99.
 
Der er tale om kortvarigt forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud.

Åben Anonym Rådgivning er forankret i Det gule team.
 
 

Specialrådgivning til familier med børn med psykisk funktionsnedsættelse

 
Rådgivningen finder sted i form af personlige samtaler og implementering/evaluering af rådgivningen i familien.
Rådgivningen finder sted i Center for Børn og families lokaler eller hjemme hos borgeren.
Der gives også telefonisk rådgivning.
 
Der er tale om kortvarigt  forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud
  
 

Børn udsat for seksuelle krænkelser og vold (BUSK) 

BUSK står for "børn udsat for seksuelle krænkelser", men dækker både over seksuelle overgreb og vold. BUSK-gruppen er en rådgivningsgruppe, bestående af personer ansat i Center for Børn og Familie (psykologer, familiebehandler og sagsbehandler) og politiet.

Formålet med BUSK  er at opsamle viden og koordinere indsatsen i forskellige instanser samt at rådgive og vejlede institutioner, skoler, ansatte i kommunen samt, borgere/forældre ved mistanke om vold og overgreb.

Du kan vælge at få anonym rådgivning.
 
Læs mere om BUSK under bekymring og beredskab.

Parforholdskursus - PREP


Oplever du, at det er svært at komme igennem til din partner? Kender du det, at kommunikationen synes at køre i ring - at I har talt om det samme 1000-via af gange, uden at "komme nogen vegne"?

Det er helt normalt! De fleste par oplever udfordringer med kommunikation, intimitet/sex, venskab osv.

Uanset, om I trænger til at booste jeres parforhold, om I søger praktiske redskaber til at håndtere hverdagen sammen, eller oplever større vanskeligheder i jeres parforhold, så er der hjælp at hente i parforholdskurset (PREP).

Center for Børn og Familie tilbyder parforholdskurset PREP gratis til alle par med børn under 18 år.

Hvad går det ud på?
På kurset modtager du sammen med din partner undervisning i de ovennævnte temaer, og I får konkrete redskaber, som I kan øv jer på sammen.
Undervisningen vil være i plenum, mens øvelserne foregår i individuelle rum.
Kurset er netop et kursus og ikke gruppeterapi, og rammerne sikrer jeres privatlivsfred.

Hvad får jeg ud af det?
Som undervisere gennem flere år på PREP er det vores erfaring, at mange par oplever større nærhed med hinanden i løbet af et PREP-kursus.

I evalueringerne fra de mange tidligere hold ger det igen, at "alle burde tilbydes PREP", "vi har fået redskaber", "vi har fået større forståelse for hinanden".

Oplevelsen af at kunne tale sammen på nye måder og for første gang at tackle konflikterne på ny. At blive hørt og forstået.

Hvornår er næste kursus?
Kurset afholdes over 2 dage: 
Fredag den 19. april 2024, kl. 13-20 og lørdag den 20. april, kl. 9-16.

Der vil blive afholdt to kurser i efteråret 2024 - i august og november. De endelige datoer meldes ud senere.

Hvor afholdes kurset?
Kurset afholdes på tidligere Østre Skole, Pingels Allé, 3700 Rønne.
Lokalet ligger i den tidligere administrationsbygning på 1. sal. 

Praktisk information og tilmelding
Det er gratis at deltage.
Mad: Der serveres kaffe, the og aftensmad begge gange.

Tilmelding: PPR@brk.dk. Oplys fulde navn på begge deltagere, adresse, telefonnr. og de første 6 cifre i jeres fødselsdag.

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte psykolog Marianne Jensen på telefonnr. 30 18 05 55 eller mail: M.Jensen@brk.dk. ​


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Støtte til børn og unge (Borger)

DP-small.png

Kontakt:

Åben Anonym Rådgivning Anonym.Raadgivning@brk.dk
Tlf.: 56 92 40 99

Center for Børn og familie 
Tlf. 56 92 42 00

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks. 
 
På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Kontakt:

Specialrådgivningen specialraadgivning@brk.dk
Tlf.: 56 92 40 70

Center for Børn og familie
Tlf. 56 92 42 00

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks.
 
På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.