Del på facebook

Spise- og selvskadeteam

​​​​

Spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd

På denne side kan du finde oplysninger om Bornholms Regionskommunes Spise- og selvskadeteam, der yder råd og vejledning om spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd.

Hvad er selvskadende adfærd?

Overordnet fungerer selvskade som en forsvarsmekanisme, der beskytter mod overvældende og truende psykiske smerter.

Selvskade kan medføre midlertidig lindring fra den psykiske smerte, men vil ofte resultere i skam og skyldfølelser, hvilket igen kan fremprovokere nye selvskadende handlinger.

Selvskadende adfærd kan komme til udtryk ved at skære sig, kradse sig, slå sig selv, hoveddunken, brænde sig selv for eksempel med en cigaret, lighter eller varme drikke eller bide i sig selv. 

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Anorexsia nervosa - Anoreksi

Indtaget af mad begrænses og der overmotioneres. Forvrænget kropsbillede. Kropsvægten er minimum 15 % under normalvægt.

Bulimia nervosa - Bulimi

Periodevis overspisning efterfuldt af fremprovokeret opkast eller brug af afføringsmidler.

Binge eating disorder - BED

Overspisning. Stort indtag af mad, som kan vise sig ved decideret madforgiftning, eller konstant små-spisning.

 

Hvornår skal du være bekymret?

Hvis du er blevet opmærksom på, at barnet/den unge fremstår med:

 • Ar, friske sår, skader og blå mærker.
 • Massivt vægttab eller -øgning.
 • Ekstrem træthed.
 • Fysiske gener, for eksempel hovedpine, svimmelhed, maveproblemer.
 • Lange ærmer i alt slags vejr.
 • Udebliver fra idræt eller klæder om alene.
 • Selvkritiske tanker
 • Social tilbagetrækning.
 • Koncentrationsbesvær og rastløshed.
 • Præstationsangst.
 • Nedtrykthed.

 

Hvor kan du henvende dig og få råd og vejledning?

Ann Pedersen - Spisekonsulent - Telefon: 29 26 13 82

Conny Møller - Familiebehandler - Telefon: 30 18 06 08

Hvad er ydelsen i praksis?

I behandlingsforløbet kan indgå følgende:

 • Spisekonsulent i hjemmet. Med støtte til måltider og kostvejledning. Rådgivning til måltidshåndtering.
 • Familiebehandling med inddragelse af den nære familie. Råd og vejledning til at genoprette balancen i familiedynamikken.
 • Psykologbehandling med fokus på individuelle samtaler
 • Ungekonsulent via Ungehuset, med fokus på relationsarbejde, styrkelse af identitetsdannelse.
 • Sundhedsplejerske med fokus på råd og vejledning til mødre med spiseforstyrrelse/selvskade. Tidlig opsporing i skoleregi.
 • Psykoedukation til håndtering af det øvrige netværk.

Det vil sige, at der er en række af tilbud, der kan sættes i værk, afhængig af hvilke behov for støtte, den enkelte familie har. Ydelser ud over råd og vejledning skal du visiteres til via en sagsbehandler i Myndighed og tilsyn.

 

Hvad kan du som fagperson gøre?

Henvend dig til den, din bekymring omhandler - det bliver ikke værre af, at du spørger.

At du tager fejl, er det bedste, der kan ske.

Hvis det er en spiseforstyrrelse/selvskade, der er under opsejling, vil det ikke gå over af sig selv.

Personen har brug for hjælp til at komme igennem det.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Kontakt til Myndighed (Borger)


DP-small.png

Kontakt

Behandler i spise-selvskadeteamet
Ann Pedersen
Telefon: 29 26 13 82

Familiebehandler
Conny Møller
Telefon: 30 18 06 08

Links

STIME