Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Hjælp og støtte Socialpsykologer og familiebehandling

Socialpsykologer og familiebehandling

​​​​​​​Socialpsykologer og familiebehandlingen tilbyder rådgivning og behandling af børn, unge og deres familier som har behov for støttende indsatser. Behandlingen kan være i form af familiebehandling, flerfamiliebehandling, individuelle forløb til børn, unge og forældre, eller gruppeforløb.

Derudover laver vi psykologiske børneundersøgelser og f​orældrekompetenceundersøgelser.


​Hvem er målgruppen?

Målgruppen for ​behandling kendetegnes typisk ved at være familier:

 • hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives
 • med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge
 • hvor børn/familier har haft traumatiske oplevelser med tydelig indvirkning på børnenes trivsel og udvikling
 • hvor der er forekomst af psykiatriske ledelser hos børn og/eller forældre, såsom angst, depression, selvskade osv.
 • ​i skilsmisser, hvor skilsmissen har så negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling, at barnets forbliven i hjemmet er truet
 • hvor den unge har alvorlige teenageproblemer, fx. misbrug, selvdestruktion mv.

Vi lægger vægt på:

 • at familien skal have vilje og evne til forandring
 • at forældrene skal kunne reflektere over egen situation
 • at familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien
 • at der altid tages udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourser og udfordringer), for på denne måde at få afklaret, hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel

Hvor ligger vi?

Socialpsykologer og Familiebehandlingen er en del af Center for Familie- og Voksenindsatser, men holder til i selvstændige lokaler på Pingels Allé 31 i Rønne. 

Hvordan arbejder vi?

Behandlingstilbuddet vil kunne se forskelligt ud, alt efter kompelksiteten i sagen. Indsatsen kan variere i omfang, varighed og tværfaglig bredde. Det kan varetages af en familiebehandler og/eller af en psykolog. Det kan f.eks. bestå af: 

 • samtaler med familien, barnet eller den unge
 • gruppeforløb
 • familiekurser 
 • observation
 • familieaktiviteter
 • redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og opdragelsesmetoder 
 • legeterapi
 • traumebehandling
 • osv.

Hvordan får man tilbud hos os?

For at få bevilget behandling ved psykolog eller familiebehandler, skal man indstilles af en rådgiver i Myndighed. Indstillingen foretages af rådgivermed baggrund i en konkret, individuel vurdering og i samarbejde med jer som familie.

Når vi har modtaget indstillingen, bliver man kontaktet via rådgiver, når vi har mulighed for at starte et forløb op.​

 

Kontakt

Socialpsykologer og Familiebehandling
Pingels Allé 31
3700 Rønne

Leder
Marianne Jensen
M.Jensen@brk.dk
Telefon: 30 18 05 55