Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Borgermøde om fredning ved Listed

Borgermøde om fredning ved Listed

23-01-2024
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mandag 5. februar inviterer Bornholms Regionskommune til borgermøde med fokus på, hvordan vi skal forvalte naturen ved kysten ud for Listed i fremtiden.

Vi skal sikre, at vi også i fremtiden kan både benytte og beskytte vores natur på Bornholm. Derfor skal den nuværende fredningsdeklaration for regionskommunens arealer ved kysten ud for Listed revideres. Men hvad kommer det til at betyde, og hvilke muligheder og hensyn skal tænkes ind? Det sætter vi fokus på, når vi inviterer til borgermøde i Listedhuset.

Hvor og hvornår?
Mødet foregår i Listedhuset, Hans Thygesensvej 36, 3740 Svaneke, mandag 5. februar fra kl. 17-18:30. Regionskommunen byder på en kop kaffe og en småkage. 

Der er frit fremmøde – du skal ik​ke tilmelde dig på forhånd.

Deltag online
Har du ikke mulighed for at være i Listed på dagen, kan du vælge at deltage ​online. Det bliver muligt at se og høre dialogen på mødet samt stille spørgsmål i chatten.

Hvis du vil deltage online, skal du tilmelde dig pr mail til kom​munikation@brk​.dk​ senest mandag 5. februar kl. 12. Nogle timer før mødet vil alle, som har tilmeldt sig online deltagelse, få tilsendt et link til mødet. 


     Dagsorden for borgermøde om fredning ved Listed
     Mandag 5. februar 2024 i Listedhus kl. 17:00 – 18:30

  1. ​​​​Velkomst og indledning v. direktør Lillian Rasch Madsen. 
  2. Redegørelse for eksisterende deklaration og udkast til revideret deklaration for området v. Bodil Bach Nielsen, juridisk service, Bornholms Regionskommune.
  3. Redegørelse for alternative muligheder, specielt fredning, v. leder af Natur og Miljø, Michael Brandt-Bernbom.
  4. Spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte.
  5. Opsummering og afslutning v. direktør Lillian Rasch Madsen.​
Kort: Bornholms Regionskommune.
Foto: Destination Bornholm.​
​​
Tak for stort fremmøde - hvad sker der nu?

Tak for stort fremmøde både i Listed og online og for de mange meningstilkendegivelser og forslag.

På mødet blev det tydeligt, at der er behov for at få fuldt belyst, om den eksisterende tinglyste deklaration for området er en fredningserstattende deklaration, der skal opretholdes. Før mødet havde flere myndigheder tilkendegivet, at det ikke er tilfældet.

Danmarks Naturfredningsforening Bornholm og Bornholms Regionskommune samarbejder nu om at finde det nødvendige historiske materiale i Rigsarkivet, hvorefter man i fællesskab vil forelægge spørgsmålet for Miljøstyrelsen.

Når afklaring foreligger, vil BRK særskilt orientere lodsejere, hvis grund støder direkte op til området omfattet af deklarationen. Vi lægger også information ud på vores hjemmeside samt orienterer interessentgrupperne i området.

8. februar 2024.