Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Ny app50081629-06-2017 10:07:24http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-06-28T22:00:00Z<p>​<strong>&quot;FindToilet&quot; - ny app til iOS og Android</strong><br>&#160;<br>Forestil dig, at du er ude på en tur, får brug for et toilet og ikke ved, hvor du skal finde et. </p><p>&quot;FindToilet&quot;-app'en løser problemet for dig&#58; På et Danmarkskort kan du se alle offentlige toiletter, som er i nærheden af dig. </p><p>Bornholm er nu også kommet med og mens de sidste toiletter bliver lagt ind på kortet, har du allerede nu et hjælpsomt redskab, som du kan anbefale videre. App'en udgives af Tine Müller i samarbejde med mange danske kommuner.</p><p style="text-align&#58;center;"><img alt="findtoilet.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/findtoilet.PNG" style="margin&#58;5px;width&#58;273px;" /></p><img alt="Skilt" src="/SiteCollectionImages/toliet.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Har du betalt din ejendomsskat?43210228-06-2017 09:11:11http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-06-27T22:00:00Z<p>​<strong>Kommunen har overtaget opgaven fra SKAT vedrørende inddrivelse af ejendomsskattegæld, og det er tid til betaling af 2. rate af ejendomsskatten</strong></p><p>Den 10. juli er sidste dag for betaling af 2. rate af ejendomsskatten. </p><p>Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, har du modtaget et indbetalingskort i din e-boks. Hvis du er undtaget fra at modtage post i e-boks, får du dit indbetalingskort med almindelig brevpost.</p><p>Det er vigtigt, at alle borgere med ejendomme på Bornholm er opmærksomme på at få betalt ejendomsskatten til tiden. Hvis ikke ejendomsskatten bliver betalt til tiden, sender kommunen en rykker, og&#160;der kommer et rykkergebyr på 250 kr. Der kan blive sendt op til to rykkere.</p><p>&#160;</p><p>Kommunen har overtaget opgaven fra SKAT vedrørende inddrivelse af ejendomsskattegæld, og kommunens pantefogeder vil tage skridt til at gøre udlæg i ejendommen, hvis der ikke er betalt efter to rykkerskrivelser. Hvis der ikke betales ved udlægget, vil kommunen begære tvangsauktion over ejendommen.</p><p><em>&quot;Det er derfor vigtig, at man får betalt sin ejendomsskat til tiden. Så undgår man både rykkere og at få brev fra kommunens pantefogeder. Hvis man ikke har fået betalt 1. rate af sin ejendomsskat, så få også den betalt hurtigst muligt&quot;, siger økonomichef Stine Hansen.</em></p><img alt="huse" src="/SiteCollectionImages/Billede%20092.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Forbedring af Nørrekaas Lystbådehavn - Markering af 1. etape35952726-06-2017 17:46:58133http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-06-25T22:00:00Z<p>​<br>Bornholms Regionskommune inviterer brugere og andre interesserede til en markering af 1. etape af den nye havneplan for Nørrekås Lystbådehavn, hvor de faste gamle træbroer i det vestlige bassin udskiftes med nye betonflydebroer og gangbare Y-bomme.</p><h3>Fredag den 30. juni 2017 kl. 14</h3><p><br>Arrangementet foregår i Rønne Sejlklubs lokaler på havnen.<br>Formand for Teknik- og Miljøudvalget Carsten Scheibye vil sige et par ord, hvorefter havnen byder på en pølse i den nye cafe på Nørrekås.</p><img alt="Både i Nørrrekaas Lystbadehavn" src="/SiteCollectionImages/noerrekaas.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fokus på frivillighed32435223-06-2017 07:15:41132http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-06-22T22:00:00Z<p><strong>Danmarks frivillighedsdag 'Frivillig Fredag' er i år d. 29.september, og temaet er 'Vis værdien'. Vær med når Bornholm sætter fokus på frivillighed i uge 39 som optakt til Frivillig Fredag!</strong></p><p>Bornholms Regionskommune opfordrer alle med frivillige aktiviteter til at fejre og vise værdien af frivilligheden ved at åbne dørene op for publikum i uge 39. </p><p>Bornholm har en bred vifte af aktiviteter, som kunne være spændende for andre at få indblik i. Det kunne f.eks. være idrætsforeninger, skoler, virksomheder, plejecentre, væresteder, boligområder, læsegrupper, strandrensning, mentor ordninger, besøgshund, lektiehjælp, flygtningevenner, kulturhuse, patientforeninger, borgerforeninger osv. osv.</p><p>&#160;</p><p><strong>Bornholm viser værdien</strong></p><p>Det frivillige engagement har stor værdi i forhold til at nytænke velfærd, hvor relationerne er i fokus. &#160;At indgå i fællesskaber og have en rolle betyder noget for vores mentale sundhed, og vejen til deltagelse er mange. <br>Har du en god historie om frivillighed eller har I lyst til at byde indenfor til arrangementer eller aktiviteter i uge 39, så skriv til Frivillighedskoordinator <a href="mailto&#58;birgitte.eybye@brk.dk"><span style="text-decoration&#58;underline;">birgitte.eybye@brk.dk</span></a> senest tirsdag d. 5. september og oplys følgende om jeres aktivitet&#58;</p><ul><li>Hvor&#58; hvilken adresse?</li><li>Hvornår&#58; hvilken dag og klokkeslet?</li><li>Hvad&#58; skriv lidt om aktiviteten, hvad byder I ind til? </li><li>Kontaktperson på stedet&#58; navn og mail og eller telefonnr.</li><li>Andre oplysninger, som I synes er vigtige</li></ul><p>Gør jeres arrangement festligt med bolscher, klistermærker og plakater som kan bestilles på <a href="http&#58;//www.frivilligfredag.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//www.frivilligfredag.dk/</span></a><br><br><br> Alle de indkomne aktiviteter samler vi i et fælles program, som offentliggøres i Rytterknægten og på brk.dk i uge 38. Aktiviteterne og de gode historier om frivillighed vil indgå i et frivillighedstema i medierne.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/COLOURBOX10721127hænder.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgerservice i Allinge, Hasle og Aakirkeby holder lukket i juli måned32435020-06-2017 22:00:40106http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-06-20T22:00:00Z<p>​</p><p>Henvendelse kan ske til Borgerservice i Rønne. Du finder os på Landemærket 26.</p><p>Åbningstider&#58;<br>Mandag&#58;&#160;kl. 10.00 - 16.00<br>Tirsdag&#58;&#160;kl. 12.00 - 16.00<br>Onsdag&#58;&#160;Lukket<br>Torsdag&#58;&#160;kl. 10.00 - 17.00<br>Fredag&#58;&#160;kl. 10.00 - 13.00</p><p>Eller</p><p>Borgerservice i Nexø, Kildestræde 20.</p><p>Hver onsdag fra kl. 9.00 – 16.00.</p><p>&#160;</p><p>Vi ønsker alle borgere en god sommer.<br>&#160;<br></p><img alt="badestrand" src="/SiteCollectionImages/badestrand.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunalbestyrelsesmøde 29. juni 201732435320-06-2017 22:00:3967http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-06-20T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>torsdag den 29. juni 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http&#58;//www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>&#160; fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p><img alt="KB salen" src="/SiteCollectionImages/kommunalbest_salen_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mulighed for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse32435413-03-2017 16:58:33435http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-12T23:00:00Z<p><strong>Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo i mindre byer og landdistrikter.</strong>&#160;&#160;</p><p>Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. Det vil være funktionen som forsamlingshus der vægtes ved prioritering. Muligheden er begrænset til bygninger tilknyttet byer med færre end 5000 indbyggere.&#160;</p><p>Der kan ydes tilskud til forbedringer af klimaskærm, adgangsforhold og tiltag foreslået i en energimærkerapport. Tilskud til istandsættelse med hensyn til klimaskærm og energibesparende tiltag vil kunne gavne den øvrige drift af disse bygninger og vil være i tråd med Bright Green Island strategien ved at bidrage til at nedbringe energiforbruget. </p><p><strong>Prioritering mellem ansøgninger</strong></p><ul><li>Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.</li><li>Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.</li></ul><p><strong>Tilskuddets størrelse&#58;</strong></p><p>Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.</p><p><strong>Mere information</strong></p><p>Der afholdes et fyraftensmøde torsdag den 23. marts kl. 17&#160;i&#160;Rønnehallens&#160;cafeteria, Torneværksvej 1,&#160;Rønne. Her vil der være mulighed for at høre mere om tilskudsordningen. </p><p>Læs mere på kommunens <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje-mv.-2017.aspx">hjemmeside</a>.</p><p>Spørgsmål til tilskudsordningerne kan rettes til Gitte Nielsen på tlf. 56922047 eller mail gitte.elton.nielsen@brk.dk</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/PublishingImages/COLOURBOX5472643.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed