Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

​​​​​​​​​

 

 

Morgenfrisk borgerservice i Nexø holder pause og vender tilbage i marts1590405-12-2023 14:58:33Måske er det fordi, vi er ved at have styr på MitID Måske fordi vi ikke rejser udenlands i december I hvert fald har der været under tre borgere hver gang, når vi de sidste uger har https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-12-04T23:00:00Z<p><span style="">Måske er det vintermørket ... Måske er det fordi, vi er ved at have styr på MitID. Måske fordi vi ikke rejser udenlands i december</span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor&#58;default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">&#127876;</span></span><span style="">. I hvert fald har der været under tre borgere hver gang, når vi de sidste uger har åbnet 7&#58;15 om onsdagen i Borgerservice i Nexø. Det hænger ikke sammen med ressourceforbruget, så nu lukker vi forsøget igen. </span><br><br><span style=""><strong>Men!</strong> Til marts åbner vi kl. 7&#58;15 i Borgerservice i <strong>Nexø</strong> igen. For vi ved, at marts er højsæson for pasbestilling </span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor&#58;default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">✈️</span></span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor&#58;default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">&#128755;</span></span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor&#58;default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">&#127774; </span></span><span style="">Og! på Borgerservice i <strong>Rønne</strong> fortsætter vi indtil videre med morgenåbent fra 7&#58;15 om torsdagen. </span><br><br><span style="">Husk du altid skal bestille tid, før du møder op i Borgerservice. Det gør du <a href="https&#58;//reservation.frontdesksuite.com/bornholm/tidsbestilling/Home/Index?Culture=da&amp;PageId=6703cf0d-78ff-4f06-aaab-3f44c699789b&amp;ShouldStartReserveTimeFlow=False&amp;ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000" target="_blank">via linket her,</a> som du også kan komme til her på forsiden af brk.dk. Du kan også ringe på tlf. 56 92 00 00.</span></p><p><span style=""></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​​</span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Dialogmøde om skolefravær og skolevægring1584005-12-2023 11:29:12Center for Skole holder i morgen et dialogmøde, der sætter fokus på børn og unges oplevelse af at høre til i skolen med anbefalinger til, hvordan skolerne kan arbejde med at https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-12-04T23:00:00Z<div>​​​Center for Skole holder i morgen et&#160;dialogmøde, der sætter fokus på børn og unges oplevelse af at høre til i skolen med anbefalinger til, hvordan skolerne kan arbejde med at nedbringe børn og unges skolefravær.<br></div><div><br></div><div>Elevfraværet er for højt i de bornholmske folkeskoler, og derfor har Center for Skole nedsat et Advisory board til at rådgive sig om, hvordan elevernes tilvær kan øges og fraværet nedbringes. Målet er en kommunal handleplan for skoletilvær og skolefravær, der skal være klar i foråret 2024.</div><div><br></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Dialogmødet åbnes med et oplæg fra Søren Thorborg, der er tidligere skolechef i Køge Kommune og rådgiver ind i arbejdet. Søren Thorborg deler sin viden fra Køge Kommunes projekt <em>”Er du på vej” </em>og arbejdet med at øge børn og unges aktive tilstedeværelse i skolen.</span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div>På mødet inddrages alle parter i og omkring skolen og giver deres perspektiv på, hvad der skal til, for at flere børn og unge får oplevelsen af at høre til og trives i skolen, og hvordan skolerne konkret kan forebygge skolefravær og skolevægring.</div><div><br></div><div><strong>Perspektiverne er&#58;<br></strong><br></div><div><ul><li>Forældre</li><li>Elever</li><li>Ledere og medarbejdere i kommunen</li><li>Bornholms Handicapråd og Ungerådet</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Formålet </strong>med mødet er at skabe ramme for dialog og inddrage forskellige stemmer i arbejdet med en handleplan.<br></div><div><br></div><div><div>Morten Riis, forperson for Børne- og Skoleudvalget, Bornholms Regionskommune siger&#58;<br><br></div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><em>”Det er kommunens opgave, at tilbyde alle børn og unge en skolegang, hvor de kan udvikle både deres kompetencer og deres måde at være i livet. Det er afgørende for, at de får et godt liv – både personligt og som borgere i vores demokrati. Jeg er derfor meget glad for, at vi i Børne- og Skoleudvalget, sammen med Center for Skole, har igangsat dette vigtige arbejde med at øge børn og unges tilhørsforhold til skolen, for herigennem at mindske fravær og skolevægring. Kommunen kan ikke alene skabe den positive forandring, vi gerne vil se, og netop derfor ser jeg meget frem til at være i dialog med de forskellige parter i og omkring skolen. Særligt ser jeg frem til at høre forældrenes og elevernes anbefalinger til arbejdet”.</em></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Jesper Stjernfeldt Petri, skolechef i Bornholms Regionskommune supplerer&#58;<br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div><em>”Øens folkeskoler har i det sidste år intensiveret arbejdet med at øge børn og unges tilvær i skolen og nedbringe andelen af børn og unge med fravær og skolevægring. Som en del i dette arbejde har vi nu inviteret skolens mange parter til at indgå i en dialog med os omkring dette vigtige og komplekse emne. Jeg er overbevist om, at vi, på baggrund af dialog og videndeling, vil blive godt klædt på til at lave en god handleplan.&quot;</em><br></div><div><br></div><div><strong>De inviterede til mødet er&#58;</strong></div><div><ul><li>Børne og skoleudvalget</li><li>Advisory board for Øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring</li><li><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Velfærdsdirektør</span><br></li><li>Skoleledere og mellemledere i Bornholms regionskommune</li><li>Skolebestyrelser, Bornholms regionskommune</li><li>Skoleledere, frie- og privatskoler</li><li>Medarbejdere og ressourcepersoner i og omkring skolen</li><li>Forældre og elever</li><li>Handicapråd og Ungeråd</li></ul></div><div><br></div><div>Program for dialogmødet <a href="/Nyheder/Documents/Invitation%20til%20dialogmøde%20om%20Øget%20skoletilvær%20mindre%20skolefravær%20og%20skolevægring%20den%206.%20december%202023.pdf" target="_blank">Klik her​</a><br><br></div>​<br><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Kongeskærskolen02-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Budget 2024 på kommunens hjemmeside1555004-12-2023 05:23:30Det samlede budget kan nu findes på kommunens hjemmeside Du kan blandt andet finde forudsætningerne for budgettet samt fordelingen af det samlede budget til de enkelte områder https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-12-03T23:00:00Z<p>​Det samlede budget kan nu findes på kommunens hjemmeside.<br>Du kan blandt andet finde forudsætningerne for budgettet samt fordelingen af det samlede budget til de enkelte områder.<br></p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2024.aspx">Læs mere om budget 2024</a><br></p><img alt="Penge og lommeregner" src="/Om-Kommunen/PublishingImages/budgetbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sundhedschefen: Hjælp hinanden med at forebygge smitte295701-12-2023 08:25:54Kommunens sundhedschef sender en vinterhilsen med en opfordring til, at vi på Bornholm hjælper hinanden med at holde vinterens smitte med influenza og andre virussygdomme nede https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-11-30T23:00:00Z<p>​Kommunens sundhedschef sender en&#160;vinterhilsen med en opfordring til,&#160;at vi på Bornholm hjælper hinanden med at holde vinterens smitte med influenza og andre virussygdomme nede,​&#160;så flest mulige af os kommer sunde og raske gennem vinteren.<br></p><h2>Forebyg smitte og sygdom med de 5 smitteforebyggende råd<br></h2><p>Typisk for årstiden, oplever vi generelt i samfundet og derved også på Bornholm, at smitten med forskellige luftsvejssygdomme i øjeblikket stiger. Med fokus på de 5 gode smitteforebyggende råd kan vi passe på hinanden og mindske smitte i samfundet. Ved at huske på, at bruge de smitteforebyggende råd, som vi lærte under coronapandemien, kan vi både beskytte os selv og de mennesker, som vi omgiver os med i hverdagen.<br></p><p>Kommunens sundhedschef, Iben Kyhn Riis, siger&#58;<br></p><p><em>&quot;Jeg vil gerne sende en opfordring til alle på øen, om at huske de gode råd i hverdagen, så vi kan gå vinteren i møde, ved at passe godt på hinanden. Ved &#160;at huske hinanden på for eksempel god håndhygiejne og at hoste/nyse i ærmet, kan vi forebygge smitten luftvejssygdomme og med andre smitsomme sygdomme.&quot;</em></p><p>&#160;</p><p><strong>Det er de velkendte råd fra Sundhedsstyrelsen, som skal genopfriskes&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Bliv hjemme, hvis du er syg<br></li><li>Luft ud og skab gennemtræk</li><li>Vask dine hænder eller brug håndsprit</li><li>Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved</li><li>Host og nys i ærmet&#160;</li></ul><p>&#160;</p><p><b>Yderligere information, kontakt<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Iben Kyhn Riis, sundhedschef i Bornholms Regionskommune.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Mobil&#58; 24 78 63 67.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​​</span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/håndhygiejne%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny skoleleder for Svartingedal Skole er fundet325430-11-2023 13:26:11Den 1. januar 2024 begynder Ann- Charlotte Wistisen som ny skoleleder på Svartingedal Skole Lotte, som hun normalt kalder sig, kommer fra en skolelederstilling i Egedal Kommune https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-11-29T23:00:00Z<p><br><img src="/Nyheder/PublishingImages/skoleleder%20Lotte%20Wistisen.jpg" alt="skoleleder Lotte Wistisen.jpg" style="width&#58;160px;margin&#58;5px;" />​<br></p><p>Den 1. januar 2024 begynder Ann- Charlotte Wistisen som ny skoleleder på Svartingedal Skole. Lotte, som hun normalt kalder sig, kommer fra en skolelederstilling i Egedal Kommune, hvor hun har været siden 2020. </p><p><strong><em>Lotte har tidligere boet på Bornholm og &quot;vender nu hjem&quot; efter 11 år</em></strong></p><p>Lotte har en lang skolelederkarriere bag sig, og begyndte sit virke som leder her på Bornholm. Hun har været leder på både privatskoler og i folkeskolen.</p><p>Lotte er uddannet lærer, har en masteruddannelse i læreprocesser og organisatorisk læring og er derudover uddannet coach.</p><p><strong><em>Faglig udvikling, en god skolekultur og trivsel hos både børn og voksne er vigtige fokusområder</em></strong></p><p>Lotte har et stort fokus på den faglige udvikling hos både børn og ansatte, og hun er optaget af at lave skole på en måde, som er motiverende og varieret.&#160; </p><p><em>&quot;Jeg glæder mig til at begynde på Svartingedal Skole, hvor jeg ser frem til at videreudvikle den allerede gode skolekultur, og så ønsker jeg at være en del af en skole, hvor børn og voksne trives og er glade for at komme i skole og på arbejde&quot;, siger Lotte Wistisen.&#160;</em></p><p>Skolechef, Jesper Petri, glædes over, at det var et enigt ansættelsesudvalg, der tilbød Lotte stillingen, og han ser frem til at byde hende velkommen efter juleferien.<br></p><p><br></p><p>​</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Svartingedal%20Skole04-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
4-KLØVER-KLYNGEN ét skridt nærmere nye mødesteder i det grønne233230-11-2023 09:34:48Nye mødesteder med aktivt udeliv , n aturoplevelser og fællesskab i fokus er nu ét skridt nærmere i landskabet omkring byerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø – også kendt https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-11-29T23:00:00Z<p><strong>​​​​​​</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Nye mødesteder med aktivt udeliv</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>, n</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>aturoplevelser og fællesskab i fokus er nu ét skridt nærmere i landskabet omkring byerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø – også kendt som 4 KLØVER-KLYNGEN. For projektstyregruppen har godkendt det færdige skitseprojekt, som er udgangspunktet for byggefasen.&#160;</strong></span></p><div>Lige nu er der kun små røde sløjfer på træer og buske at se. Men på vej er en snegleformet pavillon ved Rø Medborgerhus, en solnedgangsbænk på den allerbedste plet nær Nyker, et shelter i flere niveauer ved Mælkevejen i Klemensker og en opgradering af klubhuset i Aarsballe, for blot at nævne nogle eksempler.&#160;<br></div><div><br></div><div>Hvis alt går, som det skal, går byggefasen i gang medio 2024. Inden da har kommunens folk en opgave med at inddrage interessenter som fx Handicaprådet samt indhente tilladelser fra myndigheder.&#160;</div><div>&#160;<br></div><div>”Der er mange parter involveret i projektet. Vi har taget os tid til at nå til enighed om, hvad vi vil, og hvad vi vurderer vil komme lokalområderne mest til gode holdt op imod, hvad der kan lade sig gøre. Uventede udfordringer kan stadig dukke op, men indtil videre går det efter planen”, fortæller Rocio Paniagua Jensen, projektleder i Bornholms Regionskommune.</div><div><br></div><div><strong>Nye stier mellem byerne</strong><br></div><div>De frivillige kræfter omkring projektet arbejder med at planlægge stier til at forbinde de fire byer, alt imens kommunen tager sig af myndighedsarbejdet. Hen over vinteren trækker grupper af frivillige i støvler og jakker for at trampe områderne tynde og finde ud af, hvor stierne skal gå&#58;<br></div><div><br></div><div>” ”Vi mødes i det grønne” handler om at give flere lyst til at komme ud i naturen - være sammen, bevæge sig og gå på opdagelse. Men flere af de nye mødesteder er godt gemt i landskabet, så der skal bedre og mere tydelige stier og også ny skiltning til for at gøre det nemt og trygt at finde derhen” fortæller Lene Koefoed, forperson for 4-KLØVER-KLYNGENS styregruppe.&#160;<br></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/Vi_mødes_i_det_grønne_tegning_oktober2023.png" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></div><div><br></div><div><table cellspacing="0" width="100%" class="brkTable-9"><tbody><tr class="brkTableEvenRow-9"><td class="brkTableEvenCol-9" style="width&#58;100%;"><strong>​​4-KLØVER-KLYNGEN<br></strong><br><div>Det bornholmske klyngesamarbejde 4-KLØVER-KLYNGEN&#160;er startet som en del af kampagnen Landsbyklynger på initiativ af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Som en opfølgning lancerede de i 2019 kampagnen Mødestedet for de etablerede Landsbyklynger i Danmark.&#160;</div><div><br></div><div>Borgerforeningerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø har siden sommeren 2017 samarbejdet om, at styrke deres fælles attraktion via et klyngesamarbejde under navnet 4-KLØVER-KLYNGEN. Klyngesamarbejdet er de fire bornholmske indlandsbyers svar på de udfordringer, som de og andre mindre byer i Danmark står overfor, som følge af mange års strukturforandringer i landbruget og centraliseringer i den offentlige og private service.&#160;</div><div><br></div><div>Ved at rykke tættere sammen, og i højere grad benytte hinandens tilbud, er det målet at styrke og opgradere de aktiver, som Klyngen stadig har i behold, så de fire lokalsamfund fortsat vil være attraktive at bo i og besøge.<br></div><div><br><br></div><div>​Matters arkitekter står bag skitseprojektet for Vi mødes i det grønne. <a href="/Indflydelse-Politik/Projekter/4-Kløver-Klyngen/Documents/Vi_mødes_i_det_grønne_SKITSEPROJEKT_2.0_oktober2023.pdf">Se det her​</a>.&#160;<br></div>​<br></td></tr></tbody></table><br>​<br><br></div><p>​​<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Vi_mødes_i_det_grønne_skitsebillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BOFA: Sneen er kommet, hjælp din skraldemand250630-11-2023 08:45:12Et snedækket Bornholm er smukt, men kan give skraldemanden udfordringer med affaldet Så har sneen for alvor lagt sig over Bornholm, og smukt ser det ud Du kan derfor hjælpe din s https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-11-29T23:00:00Z<h2>​Et snedækket Bornholm er smukt, men kan give skraldemanden udfordringer med affaldet<br></h2><div>Så har sneen for alvor lagt sig over Bornholm, og smukt ser det ud. Men det kan give udfordringer med afhentning af øens affald.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Du kan derfor hjælpe din s</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">kraldemand ved at have ryddet for sne og saltet om morgenen, inden han kommer.<br><br></span></div><div>Der skal ryddes fra gaden hele vejen hen til stativet i så bredt et spor, at man kan gå med en kærer, eller med en sæk ved siden af sig. Husk også at rydde rundt om stativet, så det kan åbnes.<br><br></div><div>Når sneploven har ryddet din vej, skal du ligeledes sikre dig, at der er er passage ind til din skraldespand, så skraldemanden ikke skal hoppe over snevolden som sneploven har efterladt.</div><div>Hvis du ikke har mulighed for at få ryddet sneen væk, så sæt din sæk ud til vejen, så sørger skraldemanden for, at du får en ny sæk i postkassen eller andet relevant sted.</div><div>Hvis der ligger for meget sne i indkørslen og sækken ikke sat ud, vil du ikke få afhentet dit affald på tømningsdagen.<br><br></div><div>Du må herefter få ryddet sneen og vente til næste tømningsdag. Du kan undgå at din skraldesæk bliver overfyldt, ved at benytte en klar affaldssæk. Den vil skraldemanden tage med ved næste tømning. Det er også muligt selv at bringe sit husholdningsaffald til én af øens genbrugspladser.<br><br></div><div>Affaldsafhentning kan i forbindelse med snefald forsinkes på tømningsdagen.<br><br></div><div><strong>Yderligere info</strong><strong> hos </strong>BOFAs kommunikationsmedarbejder,<br></div><div>Brian Kjær Johansen på tlf. 20 33 46 11​.<br></div><p>​</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/BOFA%20sne%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Åbent kontor: Borgmesteren rykker sit kontor til Nexø251429-11-2023 15:30:25Kig forbi til åbent kontor​ Borgmester Jacob Trøst rykker kontoret til Nexø I hvert fald på mandag den 4. december, hvor han holder åbent kontor for de borgere, der skulle https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-11-28T23:00:00Z<h2>​Kig forbi til åbent kontor​<br></h2><p>Borgmester Jacob Trøst rykker kontoret til Nexø. I hvert fald på mandag den&#160;4. december, hvor han holder <strong><em>åbent kontor</em></strong> for de borgere, der skulle have lyst til at hilse på ham eller måske vende et emne, der ligger dem på sinde.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Samtidig får borgmesteren også lejlighed til at hilse på de medarbejdere, der har deres daglige gang i </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">kommunens bygning på Møllevænget 1, Nexø.</span></p><p><strong>Ring hvis du vil mødes med borgmesteren på mandag i Nexø<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Ønsker du et møde med borgmesteren i løbet af dagen, kan d</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">u ringe til&#160;Inge Mogensen på tlf. 30 18 19 78 og få en tid i​ Jacobs&#160;kalender.<br><br></span></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/jacob%20fmdk.jpg" alt="jacob fmdk.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><br></p><p>​<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Centerchef for Psykiatri og Handicap skifter job274430-11-2023 13:23:41Centerchef for Psykiatri og Handicap Margrethe Vogt Thuesen har fået nyt job per 1. januar 2024 og forlader derfor Bornholms Regionskommune ved årets udgang https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-11-28T23:00:00Z<p>​<strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​​​​​Centerchef for Psykiatri og Handicap Margrethe Vogt Thuesen har fået nyt job per 1. januar 2024 og forlader derfor Bornholms Regionskommune ved årets udgang.</strong></p><p>Margrethe har været centerchef i kommunens Center for Psykiatri og Handicap siden d. 1. juni 2020, hvor hun kom fra en stilling som forvaltningschef for Social og Beskæftigelse i Samsø Kommune. Inden da havde hun flere ledende stillinger i Grønland. Fra årsskiftet starter Margrethe som plejehjemschef for 14 plejehjem i distrikt nord i Aarhus Kommune.</p><p>Margrethe Vogt Thuesen siger&#58;</p><p><em>&quot;Jeg vil gerne sige tusind tak for tre og et halvt år&#160;i Bornholms Regionskommune, som har budt på et spændende samarbejde med ledere og medarbejdere, der i den grad er dedikerede i deres arbejde for borgerne i kommunen. Centeret er midt i en spændende udvikling og det har været en stor fornøjelse at være med til at igangsætte indsatser, der styrker det bornholmske samfund, ikke mindst for nogle af de borgere, der har allermest brug for det. Jeg har hele vejen igennem sat stor pris på det tværfaglige samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartnere.&quot;</em> </p><p>Velfærdsdirektør Trine Dorow udtaler&#58;<br><em>&quot;Jeg siger tak til Margrethe Vogt Thuesen for sit store engagement i arbejdet med at udføre Social- og Sundhedsudvalgets politiske visioner på psykiatri- og handicapområdet og for at være med til at skabe gode og trygge rammer for Bornholms allermest sårbare borgere og deres familier. Jeg ønsker Margrethe alt det bedste i sit nye job.&quot;​</em><br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Magrethe%20Vogt%20Thuesen%202_topbillede%201100%20x%20330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bliv uddannet indenfor social og sundhedsområdet236529-11-2023 08:57:03Har du lyst til at starte på en social- og sundhedsuddannelse, kan du komme til informationsmøde, hvor du kan få mere at vide om uddannelserne og hvordan du søger https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-11-28T23:00:00Z<p>​​​​​Har du lyst til at starte på en social- og sundhedsuddannelse, kan du komme til informationsmøde, hvor du kan få mere at vide om uddannelserne og hvordan du søger.<br></p><p>​Der er informationsmøde på Møllevænget 1, Nexø torsdag den 30. november 2023 og på Ullasvej 23, Rønne mandag den 4. december 2023. Begge dage fra kl.&#160;14.00 - 16.00.</p><p>Tilmelding er ikke nødvendig.​<br><br></p><p><a href="/Borger/sundhedsygdom/Documents/DIV/Flyer%20til%20rekruttering.pdf" target="_blank">Læs mere om informationsmøderne og uddannelserne her</a><br><br></p><img alt="Hænder" src="/Borger/sundhedsygdom/PublishingImages/Hænder%201100x750.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed