Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Kommunen spørger forældrene om valg af skole1085418-05-2018 08:35:0750http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-05-17T22:00:00Z<p><strong>I dag modtager forældre til 744 skolebørn et spørgeskema fra regionskommunen. Det sker som led i en større undersøgelse, der blev efterspurgt af øens politikere i april. Ønsket er at finde ud af, hvordan folkeskolen kan blive mere attraktiv, når der skal vælges skole.</strong></p><p>I dag modtager de første forældre et skema via e-boks, hvor de bliver bedt om at svare på spørgsmål, der vedrører baggrunden for deres skolevalg. Skemaet er et led i den undersøgelse som Børne- og Skoleudvalget i Bornholms Regionskommune i april besluttede at gennemføre. Forarbejdet til undersøgelsen er gået stærkt, og allerede i dag indledes altså første del.</p><p>I første omgang vil forældre til børn, der enten startede i skole sidste år, eller som skal begynde efter sommerferien, blive spurgt om baggrunden for deres skolevalg. Ligesom kommunen også vil kontakte forældre, der i løbet af de seneste to år har valgt at flytte deres børn til en privatskole. Spørgeskemaet vil blive fulgt op med uddybende interviews og en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle øens forældre, som har børn i folkeskolen. Den sidstnævnte undersøgelse vil blive udarbejdet sådan, at dens resultater kan sammenlignes med andre kommuner.</p><p>Ved hjælp af den tekniske løsning, der anvendes til undersøgelserne, sikres alle deltagere fuld anonymitet.</p><p>Baggrunden for undersøgelsen er, at 36 procent af de børn, der er indskrevet til skolestart 2018, er indskrevet i en af de private skoler på øen. Og det ser ud til, at der er tale om en stigende tendens. I 2003 gik 13,6 procent af skolebørnene på Bornholm i en privat skole. I dag er tallet 33 procent. </p><p>Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis (EL) siger&#58;</p><p>”Vi oplever, at flere og flere fravælger folkeskolen, og det må der naturligvis være vægtige årsager til. Det er disse årsager, der skal klarlægges således, at forældrene kommer til orde i forhold til, hvad der kan gøres bedre på skoleområdet. Vi forventer, at undersøgelsen er med til at udpege de ømme punkter, og vi opfordrer de involverede forældre til at tage godt imod undersøgelsen og give os deres input.”</p><p>Kommunens samlede undersøgelse af Bornholms folkeskole forventes at være gennemført inden sommer, og resultaterne vil blive fremlagt for Børne og Skoleudvalget i løbet af september.</p><p>Samtidig med Børne- og Skoleudvalgets undersøgelser er to forskere i færd med at planlægge en undersøgelse af skolevalg i det danske skolesystem, hvor Bornholm er nævnt som mulig case. Kommunen har kontakt til forskerne og med Københavns Professionshøjskole på Bornholm med henblik på at skabe grundlag for at få skabt det bedst mulige videns-grundlag for det videre arbejde.</p><img alt="børn tegnet" src="/SiteCollectionImages/børn_tegnet_1119x336.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens Forebyggelsesenhed går nye veje1086018-05-2018 09:35:4035http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-05-17T22:00:00Z<p><strong>Derfor&#160;tilbyder kommunen `Værksteds-fitness`&#160;til unge mænd mellem 18 og 30 år, der vejer for meget og har et ønske om at tabe nogle kilo.</strong></p><p>Kommunen har erfaringsmæssigt svært ved at rekruttere unge mænd til kommunens sundhedstilbud. Derfor går forebyggelsesenheden nye veje og forsøger, at møde unge mænd som en gruppe, hvor holdånd, fede udfordringer og træning giver resultater, der kan ses. Værkstedsfitness ledes af en teamcoach på et lokalt værksted mellem bildæk og motorolie.</p><p>Efter dialog med de unge mænd lyder kommunens invitation til de unge mænd&#58;</p><p>Hey! Er der gået for meget pizza og Red Bull´s i den? Er sixpacken på maven blevet til en tønde? Og er du manden mellem 18 og 30 år, så er det nu du skal læse med. Nu kan du gøre fedt til muskler, komme i bedre form og øge din kondi, så du ikke mister pusten under sex. Alt dette og meget mere får du, som en del af en gruppe på 12 mænd. I træner og løser udfordringer sammen med en teamcoach. <br></p><p><strong>Fakta om tilbuddet&#58; </strong><br>Værkstedsfitness er et pilotprojekt som udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune.</p><p>Men der skal mere til end at sparke dæk – pulsen skal op ved træning og teambuilding. Deltagerne kommer med idéer til udfordringer, som teamet kaster sig over. Det kan fx være boksning, biathlon, havkajak, mountainbike, spinning, smart-træning og klatring. Mændene skal også lave mad sammen - finde det nemme og sunde alternativ i stedet for junkfooden og snakke om, hvordan den gode form holdes nu og fremover. Det er gratis at deltage.</p><p>Læs mere&#58; <a href="/Nyheder/Sider/Værksteds-fitness.aspx">https&#58;//www.brk.dk/Nyheder/Sider/Værksteds-fitness.aspx</a></p><p><strong>Fakta om overvægt og unge mænd&#58;</strong></p><ul><li>70 % af dem, der er overvægtige som børn, tager overvægten med sig ind i voksenlivet. <br>Læs mere&#58; <a href="http&#58;//www.enletterebarndom.dk/Nyttig-information/Om-kampagnen-En-lettere-barndom.aspx" target="_blank">http&#58;//www.enletterebarndom.dk/Nyttig-information/Om-kampagnen-En-lettere-barndom.aspx</a></li></ul><ul><li>Næsten hver tredje unge mand, som er mødt til session er overvægtig.<br>Læs mere&#58; <a href="https&#58;//www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-overvaegt" target="_blank">https&#58;//www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-overvaegt</a></li></ul><ul><li>Svært overvægtige mænd i starten af 20´erne, har tre gange så stor risiko for at blive ramt af alvorlige sygdomme sammenlignet med normalvægtige.<br>Læs mere&#58; <a href="http&#58;//newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/" target="_blank">http&#58;//newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/</a></li></ul><ul><li>Risikoen for at udvikle diabetes er otte gange forøget, hos svært overvægtige unge mænd.<br>Læs mere&#58; <a href="http&#58;//newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/" target="_blank">http&#58;//newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/</a></li></ul><img alt="Træningsredskaber" src="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/PublishingImages/dæk.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Værksteds-fitness1184817-05-2018 08:52:58546http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-05-16T22:00:00Z<p>​Hey! Er der gået for meget pizza og Red Bull´s i den? Er sixpacken på maven blevet til en tønde? Og er du manden mellem 18 og 30 år, så er det nu du skal læse med. </p><p>Nu kan du gøre fedt til muskler, komme i bedre form og øge din kondi, så du ikke mister pusten under sex. Alt dette og meget mere får du, som en del af en gruppe på 12 mænd. I træner og løser udfordringer sammen med en teamcoach. </p><p>&#160;</p><p>Men I skal mere end at sparke dæk – I får pulsen op ved træning og teambuilding, og I kan komme med idéer til, hvilke udfordringer I, som team, skal kaste jer over. Det kan fx være boksning, biathlon, havkajak, mountainbike, spinning, smart-træning og klatring, eller noget helt andet – det finder teamet ud af sammen. </p><p>I skal også lave mad sammen - finde det nemme sunde alternativ i stedet for junkfooden og snakke om, hvordan I holder den gode form nu og fremover.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong>&#160;Overvægtige mænd i alderen 18-30 år.<br><strong>Indhold&#58;</strong> &#160;Personlig sundhedsprofil og 2 gange fysisk træning om ugen og månedens udfordring, som teamet er med til at sætte. Kostvejledning og madlavning.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;<br><strong>Hvornår&#58;</strong>&#160;Mandage og torsdage kl. 16.15-17.00 – første gang den 4. juni - til udgangen af 2018.<br><strong>Sted&#58; &#160;</strong>Bornholms Service &amp; Skadecenter, Brovangen 2, Aakirkeby.</p><p><br><strong>Noget for dig?&#58;</strong> Ring til Nina Povlsen på 56 92 12 92 eller skriv til <a href="mailto&#58;Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a>. Skriver du så oplys navn, alder og telefonnr. Herefter bliver du kontaktet, hvorefter du får besked om du er optaget eller ej. Optagelse sker efter først til mølle princippet.</p><p>Et samarbejde mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune. Det er gratis at deltage.</p><p><br></p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;</p><img alt="Værksteds-fitness" src="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/PublishingImages/dæk.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Plejecentret i Hasle har fået navn1080216-05-2018 09:22:4771http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-05-15T22:00:00Z<p><strong>Det kommende plejecenter i Hasle har nu fået sit navn, efter at alle på øen har kunnet byde ind. Flere end 20 navne var i spil, da byggeudvalget skulle træffe en afgørelse.</strong></p><p>Målet for byggeudvalgets medlemmer var, at finde et navn som ikke er by-bestemt, ikke knytter sig til den specifikke egn, men alligevel indikerer hvor plejecentret ligger. Plejecentret skal være hele øens, og derfor var det vigtigt for byggeudvalget at gå uden om de navne, der koblede centret specifikt til Hasle eller egnen. Og det skulle nok også være muligt at løse den opgave, da der var indkommet flere end 20 bud på navne.</p><p>Byggeudvalgsformand, Andreas Ipsen (V) siger&#58;<br>”Vi takker alle, der har gjort sig den umage med at komme med bud på navnet til det kommende plejecenter. Det har været dejligt at mærke, at interessen er tilstede blandt borgerne. Og opgaven var ikke helt let, men vi blev alle enige om, at det nye centers navn er&#58; Plejecentret Bykær”.</p><p>Byggeudvalget træf beslutningen i slutningen af et af deres ordinære møder, hvor de løbende samles for at følge processen med byggeriet. Ud over formanden Andreas Ipsen (V) medlem af kommunalbestyrelsen består udvalget af&#58; Bjarne Freund-Poulsen driftschef i BRK Ejendomme- og Drift, Birgit Mortensen ældrechef i BRK, Lene Olsen plejecenterleder BRK, Pia Juul Hansen leder af Hjælpemidler BRK, Kirsten Wendell (A) medlem af kommunalbestyrelsen, Louise Villensteen Toft fra GPP Arkitekter, Kjeld Knudsen fra GPP Arkitekterne og Kim Eilif Rasch Pedersen, leder af Ejendomsservice BRK.<br>Byggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 2021. <br></p><img alt="Medlemmer af byggeudvalget" src="/SiteCollectionImages/navnevalg_1119x336.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
EU-udbud på levering af vejbelysningsarmaturer922709-05-2018 10:44:40141http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-05-08T22:00:00Z<p>​Bornholm Regionskommune har besluttet over en årrække at renovere og udskifte vejbelysningen til mere energivenlig LED belysning. </p><p>Renoveringen gennemføres ved at regionskommunen indgår rammeaftaler på indkøb af armaturer med et antal af armaturleverandører og efterfølgende udbyder montagen af armaturerne. </p><p>Dette udbud omhandler alene indgåelse af rammeaftaler for indkøb af armaturer.<br>Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af pris og kvalitet.</p><p>Der udbydes indkøb af forskellige armaturtyper, og der forventes indgået aftaler med flere leverandører på de enkelte armaturtyper.</p><p>Udbuddet udføres i samarbejde med Fredsted Consulting Aps, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg, som forestår udbudsprocessen på vegne af regionskommunen.</p><p> <strong>Procedure&#58;</strong><br>Udbudsmaterialet kan downloades her, og eventuelle spørgsmål kan rettes til <a href="mailto&#58;ok@fredcon.dk"> ok@fredcon.dk</a><strong></strong></p><p> <strong>Udbudsmateriale&#58;</strong></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Kontraktudkast.pdf">Kontraktudkast</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/espd-request.pdf">ESPD-dokument</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Kravspecifikation%20Bornholms%20Regionskommune-armaturudbud%202018.pdf">Kravspecifikation</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Tilbudsliste-%202018.pdf">Tilbudsliste</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Tilbudsliste-%202018.xlsx">Tilbudsliste (XLS)</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Udbudsbetingelser%20%20Bornholms%20Regionskommune-armaturudbud%202018.pdf">Udbudsbetingelser&#160;</a></p><p> <strong>Tilbudsfrist&#58;</strong><br>8. juni 2018, kl. 11.00. </p><p> <br>Tilbud afleveres hos Fredsted Consulting Aps, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg</p><img alt="gadelampe" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/gadelampe.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
To erhvervspriser uddeles1782808-05-2018 09:33:5583http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-05-07T22:00:00Z<p><strong>​Det bornholmske erhvervsliv og dets udviklingsmuligheder er i fokus, når Bornholms Erhvervsservice inviterer til Åbent Hus og kåring af Årets Virksomhed den 23. maj på Landemærket i Rønne.</strong></p><p>Prisen til Årets Virksomhed blev stiftet sidste år, hvor fokus samtidig var på iværksættere. Her løb modellervoks-firmaet Ailefo med prisen. I år er fokus på de mere etablerede virksomheder, og kriteriet for at blive nomineret er dels, at man har mere end 5 ansatte, men også at virksomheden har vist særlige resultater ift. eksport, beskæftigelse og bæredygtige løsninger.</p><p>”I år har vi valgt, at prisen skal gå til en af de virksomheder, der er med til at trække det tunge læs på Bornholm ift. vækst og beskæftigelse, og som viser, at de samtidig kan lave energi- eller miljømæssige løsninger i deres drift. Vi har fundet frem til seks nominerede virksomheder, og når juryen har voteret, glæder jeg mig rigtig meget til at kunne kåre vinderen den 23. maj”, fortæller borgmester Winni Grosbøll.</p><p>Medarbejdere og ledere under Bornholms Erhvervsservice har stået for nomineringerne, og det har ikke været let.</p><p>”Det viste sig undervejs, at vi blev nødt til at lave en ny kategori for ikke kun at honorere den enkeltvirksomhed, der har gjort det bedst, men også honorere den branche, vi synes har stået for den største del af den bornholmske udvikling ift. vækst og arbejdspladser de sidste år”, lyder det fra kommunaldirektør Peter Loft, der står for at uddele denne pris. Dette vil være en enkeltstående pris og ikke en årlig pris.</p><p>Alle er velkomne til Åbent Hus arrangementet, og der er gratis adgang. </p><p>Tilmelding via <a href="http&#58;//www.bornholm.biz/" target="_blank">www.bornholm.biz</a></p><img alt="banner med logoer" src="/Erhverv/Erhvervsservice/PublishingImages/topbanner_erhvervsservice_2018.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Lukkedage i Borgerservice1082730-04-2018 08:54:39949http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-29T22:00:00Z<p>​Kommunens Borgerservice har valgt at sætte ekstra fokus på service og deltager i den forbindelse i uddannelse i løbet af foråret, hvor medarbejderne bl.a. skal have fokus på god kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.</p><p>Da alle medarbejdere skal deltage, betyder det, at der er&#160;lukkedage som falder på følgende datoer&#58;</p><ul><li>Torsdag, den 3. maj</li><li>Mandag, den 28. maj</li></ul><p>Borgerservice i Nexø holder desuden lukket </p><ul><li>Onsdag den 16. maj på grund af temadag.</li></ul><p>&#160;</p><p>Vi beklager den ulempe&#160;som det&#160;medfører, og vi vil&#160;løbende orientere om lukkedagene i pressen, ved opslag i Borgerservice, på Facebook&#160;samt her på hjemmesiden.<br></p><img alt="indgang til borgerservice" src="/SiteCollectionImages/borgerservice_åbningstider_462x200.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vil du have indflydelse på dit barns skole, så er muligheden der nu601318-04-2018 11:04:26236http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-17T22:00:00Z<p>I maj måned gennemføres der valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på alle Bornholms folkeskoler.</p><p><strong>Skolebestyrelsens opgave</strong><br>En skolebestyrelse fastsætter principperne for skolens virksomhed. Blandt andet gennem fastlæggelse af måden undervisningen er organiseret på, ved at tage initiativ til fællesarrangementer og ved at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler.</p><p><strong>Lokale valgmøder</strong><br>Både opstilling af kandidater og valg af forældrerepræsentanter samt stedfortrædere sker på lokale valgmøder.</p><ul><li>Paradisbakkeskolen torsdag 3. maj kl. 18.00 på lærerværelset</li><li>Kildebakken mandag 7. maj kl. 18.00 i festsalen</li><li>Svartingedal Skole mandag 14. maj kl. 18.00 i mødelokale 2.</li><li>Aavangsskolen tirsdag 15. maj kl. 19.00 i aktivitetssalen</li><li>Heldagsskolen onsdag 16. maj kl. 19.00 i personalerummet</li><li>Hans Rømer Skolen torsdag 17. maj kl. 19.00 i festsalen</li><li>Kongeskærskolen tirsdag 22. maj kl. 18.30 i aulaen</li><li>Søndermarksskolen tirsdag 29. maj kl. 17.00 personalerummet (Østre)</li></ul><p>Oplysninger om valgprocedure, valgbarhed med videre kan du få på dit barns skole.</p><p>&#160;</p><p>Valg til skolebestyrelsen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1074 af 14/09/2017 og følger reglerne i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.<br></p><img alt="børn i skolegården på Svartingedal skole" src="/SiteCollectionImages/svartingedalskole_1119px.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gratis forældreansvarskursus65010-04-2018 08:05:48170http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-09T22:00:00Z<p>​Forældreansvarskurset (KIFF-kurset) er rettet mod familier, hvor forældrene er blevet skilt/gået fra hinanden, og hvor der er børn under 18 år i hjemmet. Det er gratis at deltage og kurset forløber over 3 gange.</p><p>Næste kursus forløb finder sted onsdag den 16. maj 2018, onsdag den 30. maj 2018 samt mandag den 11. juni 2018. Alle dage fra kl. 16-20. <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">Se mere om KIFF-kurser og tilmelding her</a>. </p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/Familiekons-top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Utzons vandtårn i Svaneke får en opfriskning i anledning af 100 året for arkitekten1035109-04-2018 10:34:06151http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-08T22:00:00Z<p><strong>Bornholms Regionskommune giver det signifikante vandtårn i Svaneke en mindre opfriskning i anledning af 100 året for arkitekten bag. Bygningen har klaret vind og vejr i stiv arm, og en gennemgang af bygningen viste sig, at der kun var behov for en mindre renovering.</strong></p><p>Da vandtårnet i Svaneke i år fik en lidt grundigere gennemgang af Bornholms Regionskommunes ejendomsservice viste det sig, at det klarer sig utroligt godt rent bygningsmæssigt. Det på trods af sine mange år på bagen og en placering på åben mark på en indimellem temmelig forblæst ø.</p><p>Vandtårnet har igennem alle årene været et markant vartegn for Svaneke by, både da det var i drift frem til 80erne og siden 1990, hvor det blev fredet. Det var den daværende borgmester, Emil Andersen der ville have en spændende arkitekt til at stå for opgaven, og i 1952 stod vandtårnet klart, tegnet af den internationalt anerkendte arkitekt.&#160;</p><p><strong>Et stykke dansk kulturhistorie</strong></p><p>I dag er det lederen af kommunens ejendomsservice, Kim Eilif Rasch Pedersen der har fået ansvaret for at passe på den særlige bygning. Han fortæller&#58;</p><p>&quot;Vi ville jo gerne gøre noget særligt i år, hvor arkitekten ville være fyldt 100 år, så vi har gennemgået både vandtårnet og vandværket. Det viste sig, at der var enkelte små skader i betonbenene, som skal udbedres, og at trækonstruktionen omkring vandtanken skal træbeskyttes. Med hensyn til vandværket går vi klimaskærmen og tagkonstruktionen igennem og udfører de nødvendige fuge-reparationer på facaderne – det anser vi for at høre til i den mindre afdeling.&quot;</p><p>Jørn Utzons bygning bliver som fredet bygning anset for at være en væsentlig dansk kulturarv, og ingen kan være i tvivl om, at det er et væsentligt vartegn for Svaneke.</p><p>Formanden for kommunens natur- og miljøudvalg, Leif Olsen (SF) siger&#58;</p><p>&quot;Vandtårnet er med tiden blevet et stykke levende dansk kulturhistorie, og det glæder mig, at der er blevet plads til at give det en opfriskning her i år, hvor vi fejrer 100 året for dets arkitekt. Tårnet skal bestemt holdes ved lige –&#160; det er så ganske heldigt for os, at arkitekten åbenbart har tænkt vind og vejr med ind sin konstruktion&quot;.</p><p>Hele 2018 er dedikeret til den markante arkitekt og fejres med en række udstillinger. Dagen i dag er selve hans fødselsdag, og den fejres også af foreningen Svanekes venner.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/vandtårn%20svaneke.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed