Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Kom til informationsmøde på 10. klasseskolen1326016-01-2018 23:00:3268http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-16T23:00:00Z<h3>10. KLASSESKOLEN - den sikre vej til uddannelse!</h3><p><strong>Kom og hør nærmere om DE FORSKELLIGE uddannelsesretninger! </strong></p><p>På 10. klasseskolen vil du opleve et skoleår i et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse! </p><p>Vi har informationsaften for interesserede elever og forældre </p><p><strong>tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00 på 10. klasseskolen, Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne. </strong></p><img alt="undervisning" src="/SiteCollectionImages/10klasseskolen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Lær at tackle angst og depression1172810-01-2018 07:31:32459http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-09T23:00:00Z<p>​</p><ul><li>Føler du dig nedtrykt, nervøs, træt eller isoleret?</li><li>Vil du blive bedre til at tackle dine udfordringer?</li><li>Vil du møde andre unge, der har det ligesom dig? </li></ul><p><br><strong>LÆR AT TACKLE angst og depression </strong>er et kursus til dig mellem 15 og 25 år, som oplever tegn på angst og/eller depression.</p><p>På holdet møder du andre, der ligesom dig oplever tegn på angst og depression. Kurset ledes af to instruktører, som selv kender til angst og depression.</p><p>På holdet får du redskaber til at tackle de ting som er svære, når man har symptomer på angst og/eller depression. </p><p>Kurset er gratis og varer 7 uger, hvor i mødes 2,5 time én gang om ugen. I er mellem 10 og 12 på holdet.</p><p>Kurset starter op i&#160;marts 2018.</p><p>Er du interesseret i at deltage på kurset, eller har du spørgsmål, så kontakt Udviklingskonsulent Lulu Jacobsen, Psykiatri og Handicap, <a href="mailto&#58;lulu-ann.jacobsen@brk.dk">lulu-ann.jacobsen@brk.dk</a> telefon 56 92 77 95.</p><img alt="billede af ben fra unge mennesker" src="/SiteCollectionImages/Ungeprojekt_1200.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skoleindskrivning til børnehaveklasse987007-01-2018 23:00:29427http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-07T23:00:00Z<p>​Så er indskrivningen til børnehaveklasse 2018/2019 i gang.</p><p>Indskrivningen foregår digitalt i <strong>perioden 8. januar til 2. februar 2018</strong>. </p><p>Forældre til børn født i 2012 (2011) skal give kommune besked om skoleønske via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten eller barnet har brug for specialtilbud.</p><h3>Hvordan ?</h3><p>1.&#160;<a href="http&#58;//www.brk.dk/">www.brk.dk</a> - på forsiden er en boks&#58; Skoleindskrivning 2018/2019 – Log på med Nem-ID.<br>2.&#160;Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedr. dit barns indskrivning og SFO.<br>3.&#160;På sidste skærmbillede trykker du ”godkend”, hvorefter du får en kvittering.</p><h3>Besked om den endelige skoleplacering ?</h3><p>Primo april 2018 kan du igen logge på <a href="http&#58;//www.brk.dk/">www.brk.dk</a> – Skoleindskrivning 2018/2019 – med Nem-ID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.</p><h3>Information og spørgsmål</h3><p>På Regionskommunes hjemmeside <a href="http&#58;//www.brk.dk/">www.brk.dk</a> kan du søge mere information omkring indskrivning til børnehaveklasse, udsættelse af skolestarten, privatskole m.m. <br>Har du yderligere spørgsmål til indskrivningen kan du kontakte Pladsanvisningen<br>Helle Juul 56 92 30 25 eller Anette Post 56 92 30 22.<br></p><img alt="legende børn" src="/Borger/Familie-boern-unge/PublishingImages/COLOURBOX1249991bl.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Information til alle pensionister774703-01-2018 07:50:44297http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-02T23:00:00Z<h3>Pensionsberegning</h3><p>Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse på skat.dk</p><h3>Helbredstillæg og helbredskort</h3><p>Kommunen sender nyt helbredskort til de pensionister, der er berettiget, som har haft helbredskort i 2017. Du modtager som hovedregel dit helbredskort i din digitale postkasse og skal selv printe det ud. Hvis du er fritaget for digital post, skal du vente på at modtage helbredskortet pr. brev.</p><p>Hvis du ikke tidligere har haft helbredskort, kan du søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller du modtager førtidspension efter de gamle regler. Du skal søge via borger.dk.</p><p>Du skal huske altid at medbringe dit helbredskort, hvis du ønsker at få tilskud til behandling.</p><h3>Almindeligt helbredstillæg</h3><p>Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.</p><h3>Udvidet helbredstillæg </h3><p>Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. <br>Husk at du altid skal søge inden du får udført behandlingen. De fleste leverandører har mulighed for at hjælpe dig med at søge hos kommunen.</p><h3>Ældrecheck</h3><p>Din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck for det kommende år.</p><h3>Spørgsmål</h3><p>Du kan finde yderligere oplysninger og skal ansøge på borger.dk<br>Henvendelser omkring helbredskort, ældrecheck og pension bedes rettet til Udbetaling Danmark tlf. nr. 70 12 80 61.</p><img alt="pensionist" src="/Borger/Seniorer/PublishingImages/frivilligt%20arbejde.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nexøs byudviklingsplan981821-12-2017 09:29:59366http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-20T23:00:00Z<p><strong>Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø prioriterer ønskerne til Nexø boligområde</strong><br><br>Mandag den 18. december holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit fjerde arbejdsgruppemøde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus. Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Østbornholms Turistforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Mødet satte fokus på ønskerne til udviklingen af Nexø bymidte. </p><p><strong>Prioritering af projekter </strong><br>I arbejdet frem mod et oplæg til styregruppen i januar 2018, er arbejdsgruppen gået i gang med konkretisering og prioritering af idéer, projekter og tiltag. På dette møde blev der stillet skarpt boligområdet i Nexø. Det var det sidste møde i rækken af prioriteringsmøder, som er blevet gjort i forhold til havnen, bymidten og boligområdet i Nexø. <br>Strategien for Nexø inddeles i tre store dele&#58; byudviklingsplan, konkrete projekter og driftsopgaver. Dertil kommer beskrivelse af proces og projektorganisering for det videre arbejde med hvert enkelt af de konkrete projekter. Arbejdsgruppen arbejder videre med den konkrete formulering af strategien i januar måned, hvor arbejdsgruppen også inviterer alle borgere i Nexø til at komme med idéer og input til udviklingen.</p><p><strong>Foreningerne ønsker et nyt boligprojekt </strong><br>Befolkningstal viser at ca. 75 % af Bornholms befolkning bosætter sig 1-3 km fra kysten. Nexø er i kraft af sin placering langs kysten et attraktivt sted at bosætte sig og har gode muligheder for at tiltrække tilflyttere. Arbejdsgruppen ønsker at skabe nye og spændende boligprojekter i Nexø og pegede på mødet på et boligområde på bakken ved Ibskervej som et muligt byggefelt til fx et moderne bofællesskab til både ældre og børnefamilier. Lignende bofællesskaber skyder op rundt omkring i landet, bl.a. i Trekroner ved Roskilde, så der vil være erfaringer at trække på fra lignende projekter. <br>Nexø Havn har solgt Nordfilet grunden til en investor, der ligeledes ønsker at bygge boliger. Arbejdsgruppen ser i den forbindelse frem til en spændende dialog og koordinering om Nexøs boligudvikling med den nye investor. </p><p><strong>Nexø Idékontor </strong><br>Arbejdsgruppen åbner den 1. januar et idékontor i et lokale på Sdr Hammer 2c i Nexø. Formålet med kontoret er at sikre at udviklingen af Nexø og processen omkring udviklingen bliver synlig og gennemskuelig for alle Nexøs borgere. Kontoret er et nyt princip for borgerinddragelse som afprøves i forbindelse med udviklingen af Nexø, og kan være med til at skabe præcedens for fremtidige udviklingsprocesser. Det første arrangement holdes den 10. januar, hvor arbejdsgruppen præsenterer sit arbejde med prioriteringer for Nexøs udvikling, og alle har mulighed for at komme med input og idéer. <br>&#160;<br><strong>For yderligere oplysninger kontakt venligst&#58;</strong><br>Dorthe Møller Paulsen, projektleder i Center for Teknik og Miljø, telefon 5692 2053, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Dorthe.Paulsen@brk.dk">Dorthe.Paulsen@brk.dk</a> </p><p><br><strong>Fakta&#58;</strong><br>Ved et møde med interessenter for Nexø og Nexø Havn den 10. oktober 2017, blev der sat skub i en proces om udviklingen af Nexø. Processen består i, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration gennem en møderække i oktober, november og december 2017, arbejder på et oplæg til en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. Strategien fra arbejdsgruppen forelægges styregruppen i januar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer. <br></p><p><strong>Arbejdsgruppen består af&#58; <br></strong><br>Østtinget&#58; Mogens Vibe (formand)<br>Erhvervsgruppe Øst&#58; Niels Plum (formand), Martin Andersen (næstformand)<br>Østbornholms Turistforening&#58; Kirstin Blomgren (formand)<br>Nexø Borgerforening&#58; Jens Christian Kofoed (formand), Allan Møller (næstformand) <br>Nexø Havn A/S, Carsten Andersen (administrerende direktør)<br><strong>Bornholms Regionskommune</strong>&#58; <br>Dorthe Møller Paulsen (projektleder), Jens Kofod (arkitekt), Henrik Eybye Nielsen (chefkonsulent), Martin Petersen (leder af Plan og Projekter)<br></p><p><strong>Styregruppen består af&#58; </strong><br>Winni Grosbøll (borgmester), <br>Erik Lund Hansen (formand for Fritids- og Kulturudvalget), <br>Carsten Scheibye (formand for Teknik – og Miljøudvalget), <br>Søren Schow, (formand, Nexø Havn A/S), <br>Henrik Erichsen, (næstformand, Nexø Havn A/S), <br>Carsten Andersen, (administrerende direktør, Nexø havn A/S) <br>Steen Birkedal (sekretariatschef), <br>Martin Petersen (leder af Plan og Projekter).&#160; <br><br>Center for Teknik og Miljø</p><p>&#160;</p><img alt="luftfoto nexø" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af bygning til leje på Gudhjem havn1515120-12-2017 12:53:12330http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-19T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune udbyder hermed ”Sorte Cafe” (havnens tidligere værksted) beliggende Ejnar Mikkelsensvej 23 på Gudhjem Havn til leje. </p><p>&#160;</p><p>Se mere på Erhverv/udbud/<a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-bygning-til-leje-på-Gudhjem-havn.aspx">Udbud af bygning til leje på Gudhjem havn.</a></p><p>&#160;</p><p>Center for Teknik og Miljø</p><img alt="Oversigtsbillede" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/EjnarMikkelsensvej_23.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Parforholdskurser og forældreansvarskurser1307213-12-2017 09:42:44397http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-06T23:00:00Z<p>​I Center for Børn og Familie tilbyder vi i 2018 gratis parforholdskurser (PREP) til alle familier med børn i alderen 0-18 år.</p><p>Desuden tilbudes kurser i fælles forældreansvar (KIFF) til forældre, der er blevet skilt/gået fra hinanden, og hvor der er børn under 18 år i hjemmet.</p><p><a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">Mere om PREP og KIFF</a>.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/BRNEHA.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgmesteren inviterer alle til at sætte sig et grønt mål500704-12-2017 13:00:08330http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-03T23:00:00Z<p>​<strong>Kom og mød borgmester Winni Grosbøll til en snak om Bright Green Island, grøn omstilling og &quot;mit bornholmermål&quot;. Det foregår i Kvickly Nexø og Rønne tre dage i december. </strong></p><p>Bright Green Island handler også om den helt almindelige hverdag, og det er den, der er i fokus i december, hvor borgmester Winni Grosbøll inviterer alle bornholmere til at sætte sig et &quot;bornholmermål&quot;.</p><p>&quot;Mit bornholmermål&quot; er den enkelte bornholmers bidrag til at gøre Bornholm til en bæredygtig grøn ø, fordi ethvert skridt gør en forskel i det store billede. Det kan være at spare på strømmen, kompostere køkkenaffaldet, købe lokale fødevarer eller noget andet, der giver mening for miljøet og ofte også pengepungen.</p><p>Kom og få inspiration til at finde dit bornholmermål og stil borgmesteren dine spørgsmål om Bright Green Island&#58;</p><p>Fredag den 8. december fra 9-11 i Kvickly i Rønne / Snellemarkcentret</p><p>Lørdag den 9. december fra 10-13 i Kvickly i Nexø</p><p>Tirsdag den 19. december fra 9-12 i Kvickly i Rønne / Snellemarkcentret</p><p>Vi har materiale med, så du kan skrive dit bornholmermål ned, få taget et billede sammen med det, og vi kan også hjælpe dig med at lægge det op på Bright Green Islands Facebook-side og hjemmeside, hvis du har lyst til at dele. </p><p>Allerede nu kan du læse om &quot;Mit bornholmermål&quot;, se andres mål og finde inspiration i de ti gode råd til en grønnere hverdag &quot;Ti grønne skridt&quot; på hjemmesiden <a href="http&#58;//www.brightgreenisland.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.brightgreenisland.dk</span></a> Følg også med på Bright Green Islands side på Facebook, hvor vi løbende lægger materiale ud. </p><p>Vi glæder os til at se dig i Kvickly i december!</p><img alt="Billede af Winni" src="/SiteCollectionImages/Borger/Winni-BM.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Puljen til Tilskud til pasning af egne børn er opbrugt for 20181450616-11-2017 15:25:42989http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-11-15T23:00:00Z<p>Den afsatte pulje som Kommunalbestyrelsen vedtog til budget 2018 er allerede opbrugt.</p><p>Det er derfor ikke længere muligt at ansøge til denne ordning.</p><img alt="børn" src="/Borger/Familie-boern-unge/Dagtilbud%200-6%20år/PublishingImages/COLOURBOX2641531.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udviklingen af Nexø1442308-11-2017 13:11:48338http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-11-07T23:00:00Z<p>​<strong>Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø har holdt sit første møde<br></strong><br>Den 30. oktober holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit første møde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus, hvor der blev serveret lagkage og kaffe. <br><br>Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Stemningen var rigtig god og engagementet stort. <br><br><strong>Oplæg til styregruppen</strong><br>Som det første skridt, skal arbejdsgruppen udforme et oplæg til styregruppens møde i januar næste år. Oplægget skal indeholde tre hovedpunkter, som alle er væsentlige for en god planlægning af processen&#58; </p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>Et overblik over de vigtigste problemstillinger, der knytter sig til udviklingen af Nexø</li><li>En prioriteret oversigt over de ønsker, som foreningerne allerede har formuleret</li><li><span aria-hidden="true"></span>Et forslag til, hvordan der kan arbejdes med langsigtet byplanlægning i Nexø og samtidig vælges nogle projekter ud, der kan sættes i gang hurtigt. </li></ul><p><br>Oplægget skal altså produceres i løbet af de kommende måneder, og arbejdsgruppen kommer derfor til at mødes et antal gange inden årets udløb. Bornholms Regionskommune fortalte på mødet, at der er ansat en projektleder i Center for Teknik og Miljø til at understøtte processen. Hun er ansat for en periode af fire måneder fra midten af november. <br><br><strong>Status og gensidig orientering</strong><br>På mødet orienterede deltagerne hinanden om den viden, de hver især har om planlægning, projekter mv., der har betydning for arbejdsgruppens arbejde. Således fortalte Carsten Andersen om Nexø Havn, Jens Kofod fra kommunen fortalte om den overordnede planlægning, mens Østtinget, Erhvervsgruppe Øst og Nexø Borgerforening hver især fortalte om deres kendskab til forhold, der har betydning for arbejdsgruppens formål.<br>I Carsten Andersens oplæg blev flere konkrete tiltag nævnt. Projektet Nexø Mole stod centralt, herunder ideen om at placere bibliotek og borgerservice i hovedbygningen på molen. Også ideen om at etablere et ”multihus” i den fritliggende bygning på 600 kvadratmeter blev nævnt og mødte opbakning.<br><br><strong>Arbejdsgruppens sammensætning forbliver uændret</strong><br>Arbejdsgruppens sammensætning blev også drøftet, og der var enighed om at beholde den nuværende medlemsskare. Gruppen vil desuden indkalde relevante personer til møderne, hvis der er brug for at få deres vurdering af et konkret spørgsmål eller punkt på dagsordenen. Arbejdsgruppen mødes næste gang den 20. november. <br><br><strong>For yderligere oplysninger kontakt venligst&#58;</strong><br>Martin Petersen, leder af Plan og Projekter i Center for Teknik og Miljø,<br> telefon 56 92 20 50, mobil 40 33 37 45,<br> e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Martin.Petersen@brk.dk">Martin.Petersen@brk.dk</a></p><p><br></p><img alt="Nexø" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed