Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Afbrænding af haveaffald1202919-10-2017 12:26:16174http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-18T22:00:00Z<p>​Teknik &amp; Miljø oplever i øjeblikket en stor interesse for reglerne omkring afbrænding af haveaffald, kvas o.lign. hos private i landzone. <br><br>Vi skal gøre opmærksom på, at som privat person bosiddende i landzone må du afbrænde haveaffald o. lign.<strong> i perioden 1. december til 1. marts.</strong> <br><br>Uden for denne periode må der ikke foretages afbrænding af haveaffald o. lign. <br>Du kan her <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/beredskab/Sider/Afbrænding.aspx" target="_blank">se mere om afbrænding</a>&#160;(BRK)</p><p>&#160;</p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p>&#160;</p><img alt="Afbrænding" src="/SiteCollectionImages/afbrænding.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Indstil din kandidat til kultur- og idrætsprisen 2017120518-10-2017 12:56:32136http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-17T22:00:00Z<p><strong>Hvem skal modtage Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2017? Send os dit forslag senest&#160; 23.oktober kl. 12.00 og vær med til at hædre det bornholmske kultur- og idrætsliv. </strong><br></p><p>Fritids- og Kulturudvalget uddeler igen i år Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris på maks. 25.000 kr. Kender du en person, forening eller organisation, som du mener, har ydet en stor indsats for kultur- og/eller idrætslivet på Bornholm, så har du nu mulighed for at indstille en af dem til årets pris. </p><p>Skriv en begrundet indstilling på maks. ½ A4 side og send den til <a href="mailto&#58;skf@brk.dk">skf@brk.dk</a> eller Center for Skole, Kultur og Fritid, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest 23.oktober 2017 kl. 12.00. Husk at angive navn og kontaktoplysninger på dig selv og på den person eller forening m.v., som du indstiller. </p><p>Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris uddeles for at anerkende personer, foreninger og organisationer, som har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Enhver borger, forening, organisation eller institution på Bornholm kan indstille en kandidat til årets pris.</p><p>Fritids- og Kulturudvalget udpeger en eller flere prismodtagere på udvalgets møde i november. Prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med en offentlig reception fredag 24. november 2017 i Hasle Kultur- og Medborgerhus.</p><p>Læs om Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris på <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Sider/Årligt-uddelte-priser.aspx">brk.dk</a></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/balloner%20på%20snor.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hjælpemidler holder lukket999917-10-2017 22:00:03101http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-17T22:00:00Z<p>Hjælpemidler holder lukket den 25. og 26. oktober på grund af kursusaktiviteter.</p><img alt="kørestol" src="/Borger/funktionsnedsættelse/Hjælpemidler/PublishingImages/turister%20-%20beskåret.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bibliotekerne får nyt IT-system og ny hjemmeside926712-10-2017 11:20:39133http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-11T22:00:00Z<p>​Vi har i de sidste mange måneder forberedt overgangen til et nyt it-system. For at kunne lave overgangen så smidig som mulig er vi nødt til at holde biblioteket lukket i to dage.</p><p><strong>Det betyder flg. for dig&#58;</strong><br>1. og 2. november er alle biblioteker lukkede - både i betjent og selvbetjent åbningstid samt for betjening via hjemmeside. </p><p><strong>3. november</strong><br>Vi åbner som normalt på alle biblioteker. Hjemmesiden er ny - hvis du får problemer, så står vi klar med hjælp.</p><p><br>Har du spørgsmål, så kontakt&#160;Bornholms Folkebiblioteker, telefon&#160;56 92 18 00 eller e-mail <a href="mailto&#58;roennebibliotek@brk.dk">roennebibliotek@brk.dk</a><br></p><img alt="biblioteket" src="/SiteCollectionImages/folkebibliotekerne_nyhjemmeside_IMG_0448.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholm har fået en fælles fødevarestrategi926812-10-2017 11:37:10123http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-11T22:00:00Z<h3>PRESSEMEDDELELSE</h3><p><strong>Nu lanceres den færdige Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025. Bag strategien står et stærkt partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer, som består af Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur. Der ligger et stort arbejde bag den ambitiøse strategi, som er enestående i Danmark. Det er nemlig første gang, at en landboforening, en kommune og en fødevare-paraplyorganisation slår sig sammen om en fælles fødevarestrategi.&#160; </strong></p><p>Et år er gået, siden de tre parter besluttede at lave en fælles fødevarestrategi for Bornholm. Det tager tid at finde fælles fodslag og sørge for, at alle vigtige parters input også kommer med. Men nu er nu er strategien her, og det er godt nyt for øens fødevareerhverv.</p><p>Formand i Bornholms Landbrug Lars-Ole Hjorth-Larsen fortæller&#58; ”Vi har skabt partnerskabet og udarbejdet en fælles fødevarestrategi for at styrke forholdene for vores fødevareproducenter og få alle tandhjul i værdikæden til at trække udviklingen i samme retning. Hvis Bornholm fortsat skal være i front, når det gælder fødevarer – skal der tænkes nyt, på tværs af sektorer etc. Derfor så vi et behov for en fælles strategi for Bornholm”.</p><p>Strategien består af de fælles dele; vision, mission og fire målsætninger, der lyder; </p><ol><li>Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø</li><li>Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser</li><li>Bornholm vælger lokale råvarer og produktion</li><li>Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet</li></ol><p>Derudover har de tre parter lagt sig fast på at sætte gang i forskellige indsatser i hver deres organisationer. </p><p>”Vi har sat målene højt, så vi sammen kan være ambitiøse og sikre, at Bornholm holder fast i den meget stærke position, vi har på fødevareområdet. Bornholm oplever i disse år en stor bevågenhed, når det gælder gourmet og lokale fødevarer – ikke kun blandt turister, journalister etc. men også i kommunen har vi øget fokus på maden og er i gang med at forbedre det offentlige køkken. Fx vil vi gerne bruge flere lokale råvarer.” lyder fra en anden part, borgmester Winni Grosbøll.</p><p>Strategien var i høring i foråret og her kom mange forskellige kommentarer, som strategien nu er blevet rettet til efter. Eksempelvis tydeligere opbakning til fiskeriet og forbrugerne mere i fokus. Ligesom også strategiens centrale dele er blevet mere enkle. </p><p>Selvom det er de tre partnere, der står bag strategien, er den tænkt som et pejlemærke for hele øens fødevareerhverv. Derfor sender partnerskabet en stor opfordring til, at alle andre organisationer, virksomheder og foreninger, der arbejder med fødevarer, bruger strategien og også tænker sig selv ind i den. ”Det er meningen, at strategien skal fungere som en fælles overligger for fremtidens fødevareudvikling på Bornholm. Derfor vil vi gerne opfordre til, at den bruges af alle som et konkret værktøj til inspiration og prioritering af kommende indsatser og projekter” anbefaler Jens Borup, formand for Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur. </p><p>Strategien behandles endeligt på Kommunalbestyrelsesmødet i Bornholms Regionskommune i dag torsdag.</p><p><a href="/Erhverv/Landbrug/Documents/Bornholms%20fødevarestrategi%202017-2025.pdf" target="_blank">Læs strategien her</a> (PDF)<br></p><img alt="purløgsmark" src="/Erhverv/PublishingImages/purløgsmark.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms nye frivillighedsportal har brug for dig!119711-10-2017 08:46:2172http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-10T22:00:00Z<p>Hop ind på Bornholms nye frivillighedsportal frivilligbornholm.dk og vær med til at sætte liv i dit lokalområde og din frivillighedsportal.<br><strong>frivilligbornholm.dk </strong>er et mødested hvor frivillige, foreninger, borgere og kommunale institutioner kan invitere ind til fællesskaber, finde frivillige til aktiviteter og events, eller ved at man opretter en profil og får besked når der dukker relevante opgaver op. <br>Portalen er gratis og der er tilknyttet support så det er bare at komme i gang. </p><p><a href="https&#58;//www.frivilligbornholm.dk/opgaver">Tryk her og du er på, frivilligbornholm.dk</a></p><p>God fornøjelse<br></p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Frivillig.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Er du bekymret over dit barns forbrug af rusmidler119910-10-2017 22:00:17190http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-10T22:00:00Z<h3>Ungerådgivningen starter ny forældregruppe torsdag <br>den 2. november</h3><p>&#160;</p><ul><li>Få mere viden om aktuelle rusmidler og deres virkning på den unges krop og psyke</li><li>Mød og del dine bekymringer og erfaringer med andre forældre i samme situation </li><li>Få inspiration til at bryde fastlåste handlemønstre og afprøve nye</li><li>Hør hvad du selv kan gøre for at åbne en bedre dialog med dit barn om det, som er svært at tale om</li></ul><p>I en forældregruppe bliver du del af en gruppe på 5-10 forældre, som mødes hver anden uge, i alt 4 gange.</p><p>På møderne vil der være korte oplæg fra de to ungerådgivere og sat god tid af til dialog.</p><p>Det er gratis at deltage.</p><p>Næste forløb starter <strong>torsdag den 2. november 2017 kl. 16.30 – 18.30 i Ungeporten, Merkurvej 10 i Rønne. </strong></p><p>Tilmelding senest <strong>mandag d. 23. oktober kl.12 </strong>til Ungerådgivningen på tlf.&#58; 29 77 15 74 / 21 30 96 07 eller mail&#58; <a href="mailto&#58;mette.qvist@brk.dk">mette.qvist@brk.dk</a> / <a href="mailto&#58;johnny.borndorff@brk.dk">johnny.borndorff@brk.dk</a>.</p><img alt="piller" src="/Borger/stofalkohol/PublishingImages/misbrug%20viden%20om%20rusmidler.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nye rygestopkurser121110-10-2017 22:00:18236http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-10T22:00:00Z<h3>​Rygestopkursus til voksne</h3><ul><li>Kursusstart&#58; Onsdag den 25. oktober 2017 </li><li>Hvornår&#58; 5 onsdage fra 16.30-18.45.</li><li>Sted&#58; Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Birthe Dolleris</li><li>Pris&#58; Gratis </li></ul><h3>”Hjælp til dagen uden røg” – et rygestopkursus særligt tilrettelagt for dig der har KOL, diabetes og/eller hjertekarsygdom</h3><ul><li>Kursusstart&#58; Mandag den 23. oktober 2017 </li><li>Hvornår&#58; 5 mandage fra kl. 19.00-21.00</li><li>Sted&#58; Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Birthe Dolleris</li><li>Pris&#58; Gratis</li></ul><p>Dine chancer for at blive røgfri øges, når du deltager på et rygestopkursus. </p><ul><li>Du bliver guidet hen imod et rygestop af en uddannet rygestoprådgiver. </li><li>Du får lært dine rygevaner at kende, så du lettere kan bryde dem.</li><li>Du får tips og idéer til, hvordan du tackler rygetrangen, når den opstår. </li></ul><p><br>Meld dig til et rygestopkursus på LOF Bornholms hjemmeside, <a href="http&#58;//www.bornholm.lof.dk/rygestop" target="_blank">www.bornholm.lof.dk/rygestop</a> eller ring til Aage Larsen, LOF, tlf. 56 97 50 75 eller mail&#58; <a href="mailto&#58;bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a> <br>Rygestopholdene udbydes af Bornholms Regionskommune. </p><img alt="knækket cigaret" src="/SiteCollectionImages/rygestop954x330.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udlæg for restancer til Bornholms Regionskommune121910-10-2017 22:00:1646http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-10T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune foretager fra den 11. oktober 2017 udlæg for kommunens fortrinsberettigede krav (bl.a. ejendomsskatter), hvor betalingsfristen udløb den 10. oktober 2017 eller tidligere, og som inddrives af kommunen, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.</p><p>Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Betalingskontoret på 56 92 10 52.<br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/e-faktura_954x330.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Se oversigt over kandidater til regionsrådsvalget 2017121610-10-2017 13:47:4964http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-09T22:00:00Z<p>​Så er Region Hovedstaden klar med oversigten over kandidater til regionsrådsvalget den 21. november 2017.</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Valg/kv2017/Documents/Fortegnelser,%20rev.%20Region%20Hovedstaden.pdf" target="_blank">Se oversigten her</a> (PDF)</p><p>&#160;</p><img alt="valgboks" src="/Indflydelse-Politik/Valg/PublishingImages/valg1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed