Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Bankudbud er afgjort1072006-07-2020 05:33:52207http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-05T22:00:00Z<p>​<strong>Resultatet af udbud der vedrører Bornholms Regionskommunes daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management i perioden 2021 -2025 er nu afgjort. Det bliver også i fremtiden Danske Bank, der varetager kommunens bankforretninger.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune nuværende kontrakt på daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management udløber med februar måned 2021. Kontrakten har derfor været sendt i EU, som udbudsloven foreskriver. </p><p>Udbudsprocessen er afsluttet, og opgaven er vundet - og netop blevet tildelt - Danske Bank A/S, som også tidligere har haft ansvaret for regionskommunens bankforretninger. Kontrakten løber i en fireårig periode med option på forlængelse i op til to gange 12 måneder.<br>&#160;<br>Bornholms Regionskommune har i kontraktmaterialet fulgt nogle af Kommunernes Landsforenings Bankråds anbefalinger, der er kommet i kølvandet af bankers sager om hvidvask, for ad den vej at sikre sig mod lignende i fremtiden.&#160;&#160;</p><img alt="Billede af penge" src="/SiteCollectionImages/Billed%20af%20penge.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms kunsthåndværkere bliver mere synlige med nyt kvalitetsstempel2223103-07-2020 11:10:18148http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-02T22:00:00Z<p>​I løbet af den næste uges tid vil Bornholms professionelle kunsthåndværkere begynde at markere sig med en ny sticker i butiksvinduerne. Stickeren har til formål at vise herboende og besøgende på øen, at der produceres og sælges kunsthåndværk af høj kvalitet, som lever op til Bornholms titel som World Craft Region. Så er du professionel udøvende kunsthåndværker på øen, har du altså mulighed for at erhverve stickeren. Det er Makers Island Bornholm, der står bag. Makers Island står for at samle og præsentere Bornholms kunsthåndværk i et samarbejde på tværs af institutioner, udstillingssteder og aktører inden for kunsthåndværket på øen. <br><br> Formand for Makers Island Bornholm styregruppe, Morten Riis, siger&#58; <br><br> &quot;Den nye Makers Island sticker er en form for kvalitetsstempling af det professionelt udøvende kunsthåndværk på øen. Den skal være med til at løfte fortællingen om, at Bornholm er World Craft Region og synliggøre det professionelle håndværk på øen yderligere overfor alle bornholmere og besøgende. Det er vigtigt, at den flotte anerkendelse som Bornholm har fået ikke er en hemmelighed, og stickeren er endnu et skridt på vejen i at synliggøre vores udmærkelse.&quot; <br><br> Siden titlen, World Craft Region i 2017 blev tildelt Bornholm af World Craft Council (WCC), som er den største internationale organisation for kunsthåndværk i verden, har der været arbejdet på at styrke kunsthåndværkerne og deres forretning. Titlen er en international anerkendelse af Bornholms unikke kunsthåndværkermiljø med en høj koncentration af talent, faglighed, tradition, kvalitet og samarbejder. For at kandidere til stickeren skal modtagerne leve op til&#160;nogle kriterier. Man skal være udøvende professionel kunsthåndværker med virksomhed og CVR nr. på Bornholm og enten&#160;have en&#160;uddannelse inden for kunsthåndværk eller&#160;være medlem af en kunsthåndværkerforening. Eller, man skal være formidler/udsalgssted som repræsenterer kunsthåndværkere, der lever op til ovenstående. <br><br> <strong>Disse har allerede fået kvalitetsstickeren</strong><br>Blandt de&#160;organisationer og medlemmer der&#160;allerede har&#160;fået tildelt stickeren, er&#58;<br>- alle kunsthåndværkere der er medlem af Arts and Crafts Association Bornholm, Hjorths Fabrik, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, KADK, Destination Bornholm, Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommune. <br><br> For at erhverve stickeren skal man henvende sig til sekretariatet for Makers Island Bornholm via mail&#58; <strong>makersislandbornholm@brk.dk</strong> Sekretariatet vil så vurdere, om der leves op til kriterierne for at modtage stickeren.<br><br> Bag Maker’s Island Bornholm står Arts &amp; Crafts Association Bornholm, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, Hjorths Fabrik, Kunstakademiets Designskole i Nexø, Destination Bornholm, Business Center Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen. <br><br> Læs mere om Maker’s Island Bornholm her&#58; <a href="https&#58;//makersisland.bornholm.dk/" target="_blank">www.makersislandbornholm.dk</a><br></p><p><img alt="kunsthåndværkersticker.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/kunsthåndværkersticker.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/keramik%20kristoffer%20linus.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Plejecentrene er klar til at åbne for indendørs besøg for pårørende1784101-07-2020 12:19:47112http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-30T22:00:00Z<p><strong>Kommunens Center for Ældre er nu klar til at invitere pårørende på både udendørs- og indendørs besøg på plejecentrene. Det sker efter at besøgsrestriktionerne blev lempet yderligere i denne uge af Sundheds- og Ældreministeriet.</strong></p><p>Fra i morgen den 2. juli vil kommunens plejecentre være klar til at kunne tilbyde pårørende til beboere på kommunens plejecentre besøg både uden- og indendørs, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. </p><p>Det er op til de lokale ledelser af plejecentrene at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. Plejecentrene henstiller derfor også til de pårørende, at de følger eventuelle anvisninger fra plejecentrene, og at de er med til at samarbejde om, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høj hygiejne og adfærd overholdes. Alt sammen for at mindske risikoen for smitteudbrud af Corona.<br><br>Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod, eller restriktioner, for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Corona, lyder det i ministeriets udmelding.&#160;</p><p>Center for Ældre glæder sig over de nye muligheder for gensyn, som lempelserne giver for beboere og pårørende og sender et stærkt ønske om, at der fortsat passes godt på os selv og vores pårørende. I skrivende stund er et brev på vej ud til de pårørende om de nye muligheder.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ældrenørremøllecenter.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ældreanalysen træder ind i dens sidste år1777701-07-2020 09:17:04119http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-30T22:00:00Z<p><strong>I går mødtes den følgegruppe, som er med til at sikre, at det er de rette tiltag, der bliver taget for at ændre og forbedre kommunens ældreområde. Håndteringen af Corona-krisen, rekruttering af medarbejdere til området og en granskning af sygefraværet var væsentlige punkter på dagens møde.</strong></p><p>Siden sommeren 2018 har der været gjort en ekstra indsats for at forbedre trivslen og arbejdsglæden inden for ældreområdet, ligesom at der er blevet arbejdet på at forbedre oplevelsen, hos de borgere der modtager hjælp fra kommunen. I alt er der afsat tre år til at foretage en grundig analyse af ældreområdet.<br> <br>Grundet Corona-krisen mødtes man i går, lidt forsinket i forhold til den oprindelige plan, i følgegruppen, der er bredt sammensat af interessenter fra området og har borgmesteren i spidsen. Mødet, der oprindeligt skulle have fundet sted i april, blev holdt i kommunalbestyrelsens mødesal. Og netop Corona-krisen optog især den første del af mødet. Her hæftede borgmester, Winni Grosbøll sig ved, at det i overvejende grad var lykkedes for plejecentrene at holde smitten fra dørene, selv da der blev registreret smitte på to af kommunens plejecentre.</p><p>&quot;Vi kan være stolte over medarbejdernes indsats under Corona-krisen. De steder vi har haft udbrud, har det lykkes at inddæmme smitten ved god hygiejne og et skarpt blik på retningslinjerne. Derved er Bornholm, indtil nu, blevet skånet for de store udbrud vi har set rundt i landet - det er godt arbejde,&quot; sagde hun.</p><p>Formanden for Ældrerådet, Erik A. Larsen fortalte om, at han havde haft en del henvendelser fra borgere og pårørende, som fandt det meget svært at undvære besøg i perioden. Han takkede også kommunens ledere og medarbejdere for den ekstraordinære indsats, de har ydet under krisen og på svære betingelser.<br> <br>Dorthe Pedersen fra fagforbundet FOA gjorde opmærksom på, at det under krisen også har været nødvendigt at passe godt på medarbejderne og sikre deres tryghed i at gå på job. Den opgave har kommunen og FOA arbejdet tæt sammen om. </p><p>Herefter fik mødets deltagere en status inden for de seks hovedområder, der arbejdes med i fornyelsesprocessen af ældreområdet. Hovedområderne er&#58; <em>rekruttering</em>, <em>kommunikation</em>, <em>innovation</em> og implementering, områdets <em>kerneopgave</em> og konsolidering af denne, <em>sygefravær</em> samt <em>kompetenceudvikling</em>.</p><p><strong>Kortlægning og analyse af sygefravær er på vej</strong><br>Selvom nogle af processerne er blevet sat delvist på pause under Corona-krisen var der alligevel fremdrift at fortælle om inden for de fleste områder. Et stort lyspunkt er, at det med puljemidler fra <a href="https&#58;//star.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering</span></a> er blevet muligt at gennemføre en grundig analyse af sygefraværet på Ældreområdet. Sammen med konsulenter fra <a href="https&#58;//www.cabiweb.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">CABI</span></a> er der allerede blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 800 af kommunens medarbejdere med en svarprocent på 77,5. Resultaterne af denne undersøgelse skal sammen med en række fokusgruppe-møder i august kortlægge årsager og sammenhænge til sygefraværet på ældreområdet.&#160;&#160;</p><p>&quot;Vi kommer til at stå med en fuldstændig kortlægning og analyse af sygefraværet, og dermed vil det også blive lettere for os at finde frem til, hvad der skal til for at nedbringe det,&quot; sagde Center for Ældres projektleder og udviklingskonsulent, Pia Krathmann Holm.</p><p>Det forventes at resultaterne af CABIs undersøgelser er klar i september. Næste møde i følgegruppen bliver i oktober.</p><p><strong>Deltagere i følgegruppen&#58;</strong></p><ul><li>Winni Grosbøll, Formand.</li><li>Bjarne Hartung Kirkegaard, Næstformand.</li><li>Erik A Larsen, Formand Bornholms Ældreråd.</li><li>Trine Dorow, Servicedirektør.</li><li>Birgit Mortensen, Ældrechef.</li><li>Hanne Jørgensen, Næstformand, CenterMED, Center Ældre, BRK.</li><li>Karina Nørby, Sundhedschef.</li><li>Anette Lund, CenterMED i Center for Sundhed, BRK.</li><li>Sussi Birkebæk Lau, Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED, Center for Ældre, BRK.</li><li>Mia Ingemann Rømer, Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.</li><li>Maibritt Nielsen, Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.</li><li>Charlotte Lind, Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.</li><li>Kim Bent Hansen, Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen, BRK.</li><li>Connie Mogensen, Næstformand i Center Sundhed, BRK.</li><li>Charlotte Høffding Larsen, Leder af Sygeplejen, BRK.</li><li>Gitte Bisse Bertelsen, Kommunikationskonsulent i BRK.</li><li>Dorthe Lea Pedersen (FOA).</li><li>Birger Rasmussen, Ældresagen Bornholm.</li><li>Steen Sejfert Larsen, Ældre Sagen Bornholm.</li><li>Lene Skielboe, Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden.</li><li>Helle Kofoed Hansen, Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet.</li><li>Ingrid Hågensen, Faglige Seniorer, formand for FOA seniorklub.</li><li>Synnøve Kofoed, Næstformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.</li></ul><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ældre.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Erhverv: Nye jobmuligheder inden for Offshore på Bornholm629230-06-2020 09:04:26206http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-29T22:00:00Z<p><strong>Ledige og ansatte&#160;får&#160;muligheder for at opbygge kompetencer inden for offshore</strong></p>Nye vinde blæser over Bornholm, der netop er valgt som energi Ø. Havvindmølleparken Kriegers Flak, der skal opføres i Østersøen, skal stå færdig den 31. december 2021 og Rønne Havn skal være installationshavn.<br><br>BHS Logistics har fået den første aftale, og skal dermed varetage opgaven med at losse delene som vil ankomme til Rønne Havn og som skal udgøre de i alt 72 vindmøller.<p>&quot;Vi er meget stolte over at have fået aftalen i hus,&quot;&#160;siger Mikkel Lund Ørum, Afdelingsdirektør ved BHS Logistics og forsætter; &quot;det betyder samtidig også, at vi skal bruge nye medarbejdere med kompetencer inden for stevedore. Medarbejdere som skal være klar til opgaven når der startes op i efteråret &quot;<br><br>&quot;BHS Logistics valgte tidligt i forløbet at tage kontakt til Jobcenteret, for at forhøre sig om uddannelsesmuligheder og arbejdskraft, da der af den nye kontrakt indgår særlige krav til kompetencer for de medarbejdere, som skal arbejde som stevedore, fortæller Rikke Holm, der er leder af virksomhedsservice i Jobcenter Bornholm og fortsætter; &quot;Det er vi utroligt glade for, da det har givet os mulighed for i samarbejde med Campus Bornholm, at tilrettelægge et kursusforløb på Bornholm, så ledige nu kan få de påkrævede kompetencer og kvalificere sig til den nye branche og til et stevedore job hos BHS Logistics&quot;<br><br>Stevedore medarbejderne arbejder på land, men så snart en medarbejder skal ud på vindmølleparken kræver det et GWO Basic Safety Training sikkerhedskursus. BHS Logistics har selv ansatte, der skal uddanne sig med dette kursus, ligesom kurset bliver udbudt til virksomhederne under OFFSHORECENTER BORNHOLM samt til ledige. Dette kursus bliver også afholdt på Bornholm.</p><h1>Kom til informationsmøde</h1><p><strong>I forbindelse med rekrutteringen af nye medarbejdere, inviterer BHS Logistics, Jobcentret og Campus Bornholm til informationsmøde om de nye jobmuligheder torsdag den 2. juli 2020 kl. 12&#58;00-13&#58;30 eller kl. 14&#58;00-15&#58;30 på Campus Bornholm, Flexlokale 0.139, Minervavej 1, 3700 Rønne. </strong></p><p>&quot;<em>Vi håber at rigtig mange vil komme til informationsmødet og glæder os til at møde vores potentielt kommende medarbejdere</em>&quot; slutter Michael Magnusson, Key Account Manager hos BHS Logistics.</p><p>Som følge af COVID-19 retningslinjer kan der maximalt være 40 deltagere.</p><p>Tilmelding sker via <a href="http&#58;//www.jobnet.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.jobnet.dk</span></a> eller til Jobcenter Bornholm<br> Lisa Hounisen 56923939 eller Tobias Trumper 56923900.</p><p><strong>Supplerende spørgsmål kan rettes til&#58;</strong><br><strong> </strong>Rikke Holm, Leder af Virksomhedsservice, tlf. 30693915.<br> Henrik Juul Pedersen, Chefkonsulent Campus Bornholm, tlf. 60121814.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Rønne%20havn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sommeråbningstider på folkebibliotekerne628530-06-2020 12:53:09182http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-29T22:00:00Z<p>Kommunens folkebiblioteker <strong>ændrer åbningstider i sommerperioden fra 6. juli&#160;til 8. august</strong>. Tiderne i perioden er følgende&#58;<br><br><strong>Rønne&#58;</strong> mandag 13.00-18.00, tirsdag 11.00-16.00, torsdag 11.00-16.00 og fredag 11.00-16.00. Lørdag 9.30-14.00.<br><strong>Allinge&#58;</strong> tirsdag 14.00-17.00, torsdag 14.00-17.00 og fredag 14.00-17.00.<br><strong>Hasle&#58;</strong> mandag 14.00-17.00 og onsdag 14.00-17.00.<br><strong>Gudhjem&#58; </strong>tirsdag 14-18 og torsdag&#58; 10-14.00.<br><strong>Svaneke&#58;</strong> mandag 10-15.30 og torsdag 11.30-17.00.<br><strong>Nexø&#58; </strong>mandag og tirsdag 10-16 og torsdag og fredag 10.00-16.00.<br><strong>Åkirkeby&#58; </strong>mandag 14.00-17.00, tirsdag 14.00-17.00 og torsdag 14.00-17.00.</p><h2 style="text-align&#58;center;">Der er mulighed for selvbetjent adgang<br>kl. 7.00-22.00 i alle afdelinger.</h2><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/biblo.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ændret telefontid hos Kommunikationscentret i sommerferien621430-06-2020 07:04:19119http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-29T22:00:00Z<p>Kommunikationscentret har ændret telefontid i sommerferien. </p><p>Fra den 29. juni til og med den 31. juli 2020 er telefonen åben fra <strong>kl. 08.00-10.00 alle dage&#160;</strong>samt <strong>onsdage mellem&#160;kl. 15.00-17.00</strong>.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/kommunikationscenter.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regeringen åbner endnu mere op for besøg på plejehjem og hospitaler1694329-06-2020 14:23:18172http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-28T22:00:00Z<p>​Fra torsdag den 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under COVID-19-epidemien skal dog stadig følges. Sådan lyder det i en pressemeddelelse udsendt i dag 29. juni fra Sundheds- og Ældreministeriet. Beboere på landets plejehjem, patienter på sygehuse mv., der siden marts måned har været underlagt besøgsrestriktioner, kan dermed se frem til, at der åbnes endnu mere op for besøg.</p><p>Landets Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, siger&#58;<br>”Besøgsrestriktionerne blev indført for at beskytte nogle af vores mest sårbare borgere mod coronavirus. Jeg er helt klar over, at det har haft store menneskelige omkostninger for både de berørte borgere og patienter og deres pårørende. Med vores offensive teststrategi, intensive smitteopsporing og mulighed for midlertidigt at gribe ind, hvis der blusser smitte op, har vi de nødvendige værktøjer til at sikre, at beboere og patienter i Danmark nu kan modtage besøg i endnu større omfang.&quot;<br><br>Det er vigtigt, at man ved besøg som pårørende til ældre på plejehjem og ældre i eget hjem får mulighed for at tilgå mundbind og evt. andre relevante værnemidler, hvilket også indgår i aftalen om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med covid-19, lyder det&#160;i ministeriets pressemeddelelse.<br><br>Hos kommunens centre for henholdsvis Sundhed og Ældre glæder man sig over den nye udmelding og arbejder på højtryk for at være klar til at åbne yderligere&#160;op for besøgende på en sundhedsfaglig forsvarlig måde den 2. juli.</p><p><br><a title="Nye lempelser for besøg på blandt andet plejehjem og sygehuse" href="https&#58;//sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Faktaark-besoegsrestriktioner-29062020.pdf" target="_blank">Faktaark om nye lempelser for besøg på blandt andet plejehjem og sygehuse&#160;</a>&#160;(pdf)<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/plejecenter.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgmesteren opfordrer til at ansætte lærlinge og elever1691729-06-2020 11:54:5792http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-28T22:00:00Z<p><em>&quot;Det har været hårdt for alle her i perioden, hvor Danmark har været lukket ned grundet Corona-krisen.</em><em> Det har nok også været tilfældet for din virksomhed? Men der er ved at være lys for enden af tunnelen,</em><em> nu hvor både Bornholm, Danmark og resten af verden er ved at lukke op igen.&quot;</em></p><p>Sådan&#160;begyndere en direkte henvendelse til en lang række af Bornholms virksomheder, som borgmester Winni Grosbøll netop har sendt her mandag. Baggrunden for &#160;henvendelsen er, at Corona-krisen også har gjort det vanskeligt for de unge på Campus Bornholm at få elev- og lærlinge aftaler i hus i år. Der er fortsat mange, her lige inden sommerferien, som står uden en aftale med en virksomhed.<br> <br>Heldigvis har arbejdsmarkedets parter også set udfordringen for eleverne og lærlinge, og der er derfor indgået en ny<strong> 3. parts aftale</strong>, hvor Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Her er der indført en ny løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. <br><br>Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020. <br><br><strong>Også en investering i de kommende årgange af faglærte</strong><br> Borgmester Winni Grosbøll understreger i henvendelse, at det både er en investering på kort og på lang sigt, da det ikke kun er lærlingene lige nu og her som hjælpes, men også de kommende generationer af potentielle faglærte, i 2021 og 2022, så også de og deres forældre også tør satse på en erhvervsuddannelse, når de ser at det er muligt at få praktikpladser.<br> <br><strong>Stor forståelse for de vanskelige vilkår for mange private virksomheder</strong><br> &quot;<em>Henvendelsen er en balancegang</em>&quot; indrømmer Borgmester Winni Grosbøll&quot; og fortsætter, &quot;<em>Jeg har stor forståelse for, at den forgange periode under Corona-krisen har været hård, specielt for de private virksomheder, og at den fortsat trækker dybe spor&quot;, </em>hvilket derfor også understreges i henvendelsen til virksomhederne. Hvor det også understreges at henvendelsen skal ses som en reaktion på at nogle unge mennesker, potentielle faglærte, også står i en svær situation, og hvor arbejdsmarkedets parter sammen med Regeringen har peget på en ny vej med ekstra tilskud.<br> <br>Så hele formålet med henvendelsen er at sætte fokus på de nye tilskudsmuligheder, som gør det endnu mere attraktivt at ansætte en elev/lærling, og dermed hjælpe et ungt menneske med at færdiggøre sin uddannelse og blive en ressource for virksomhederne på Bornholm.<br>&#160;<br>Du kan læse mere om aftalen her&#58;<br> <a href="https&#58;//bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/05/trepartsaftale-over-fem-mia-kr-skal-holde-haanden-under-laerlinge-elever-og-virksomheder/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/05/trepartsaftale-over-fem-mia-kr-skal-holde-haanden-under-laerlinge-elever-og-virksomheder/</span></a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/10__klasse_1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sommerferielukning hos tandplejen1688029-06-2020 09:41:30189http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-28T22:00:00Z<p>​Den Kommunale Tandpleje holder <strong>sommerferielukket</strong> fra og med <strong>mandag den 6. juli 2020 </strong>og <strong>åbner igen mandag den 3. august 2020.</strong><br><br>Ved akutte tandproblemer i den mellemliggende periode, kan de privatpraktiserende tandlæger kontaktes.</p><p>God sommer til alle.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/tandpleje%20top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed