Del på facebook

Nyheder og referater

På denne side kan du holde dig orienteret om, hvad der sker indenfor områdefornyelse. Bl.a. kan du læse referater fra styregruppemøder og borgermøder.​

​INDVIELSE af områdefornyelsesprojekterne, lørdag den 18. november, kl. 10:00!

Styregruppen for områdefornyelse i Aakirkeby indbyder hermed til indvielsen af områdefornyelsesprojekterne i Aakirkeby. 

PROGRAM

Kl. 10:00 mødes vi på hjørnet af Naturtorvet og Smedegade, hvor Bornholmergarden ​        venter på os.  Vi følger fodsporene  - og Bornholmergarden - hen til aktivitetspladsen.

​​Kl. 10:15           Borgmesteren og styregruppen byder velkommen ved aktivitetspladsen, hvor navnet på ​aktiv​itetspladsen afsløres og hvor der klippes snor som den officielle åbning af aktivitetspladsen. Vi skåler i bobler for alle aldre og der uddeles slikposer til første 100 børn! 😊

Kl. 10:30           Bornholmergarden spiller en kort koncert.

Kl. 10:45           Besøg de forskellige projektsteder: Tæl bisonfodspor og aflever optællingen på Smedetorvet ved den nye småbørnslegeplads, hvor der kan hoppes i trampolin, klatres i ”græsset” og springes fra blad til blad og sten til sten --- Kig ind i BYENS HUS på Smedetorvet --- Følg med i opstilling af AakirkeJULEby på Naturtorvet --- Leg og træn på aktivitetspladsen, med Bornholms eneste OCR-bane, Bornholms længste legepladssvævebane, genoptræningshave m.v. --- Besøg Sdr. Byskovs bålhytte og Vikingehytten, hvor der serveres gløgg, saft og æbleskiver ---  Se hundene løbe og lege  i Aakirkeby Hundepark i Ny Kannikeskoven og følg stisystemet rundt i den nye skov. 

Kl. 11:55           Der trækkes 3 vindere på Smedetorvet og vi siger ”tak for i dag”.

Vi glæder os meget til at se jer! Velmødt!


Borgermøde: den 6. februar, kl. 18:30-21:00


Mandag den 6. februar, kl 18:30 – 21:00, inviterer styregruppen for områdefornyelse alle interesserede til borgermøde i Kanns Hotels festsal. Vi tager et nærmere kig på omlægningen af Smedetorvet og forvildningsprojektet på Doktorbakken. Sæt kryds i kalenderen og invitér naboen med! 

Ved sidste års borgerworkshop, prioriterede deltagerne, at Smedetorvet skulle indrettes til ophold og leg og som forplads til Byens Hus, som bl.a. rummer Lokalarkivet. Der var ønsker om, at der skulle anvendes samme virkemidler og materialer, som på Torvet, og at småbørnsfamilier skulle få et legepunkt i bymidten. 

Der skulle også arbejdes videre med projekter til forvildning. 

Styregruppen og regionskommunen har sidenhen arbejdet ihærdigt med baggrund i disse ønsker. Der kan nu præsenteres et projekt for Smedetorvets indretning og et oplæg til forvildningstiltag på Doktorbakken som portal til byen. Efter præsentationen bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvordan ideerne kan realiseres. I forbindelse med portalen, vil kommunen gerne indbyde til, at der dannes en arbejdsgruppe til at følge projektet. 

Stem om "FARVERNE I BYEN"Områdefornyelse i Aakirkeby inviterer alle byens borgere at deltage i afstemningen om, hvilke farve(r) byens nye møbler skal være. 😃

Du deltager ved at gå til menti.com på enten smartphone eller pc/mac og indtast koden 5783 8600.

Først kan du læse om de kommende tiltag og så kan du stemme om farvevalget.

Afstemningen varer 14 dage. Vi glæder os til at se, hvad du vælger!

Det nye byfornyelsesprogram

Det nye byfornyelsesprogram kan læses her.


Programmet blev politisk godkendt den 27. juni 2022 og beskriver de projekter, som vi skal få udført for at nå til vejs ende i projektperioden, som slutter i november 2023.

God læselyst!

Områdefornyelsen 2022

Hjertet af områdefornyelse er interessent- og borgerinddragelse - det er simpelthen indskrevet i de love og vejledninger om områdefornyelse og det er en helt naturlig og selvfølgelig måde for kommunen at arbejde på. Derfor opfordrer vi alle til at deltage i borgermøder, arbejdsgrupper og afstemninger mv og der sidder 3 bysbørn og 1 projektleder i styregruppen, som man altid kan tage fat i.

De projekter, som bliver prioriteret, er et resultat af inddragelsesprocessen. Hvordan de bliver udformet og udført sker i et samarbejde mellem rådgivere og de lokale arbejdsgrupper.

Efterfølgende tages konstruktiv kritik til efterretning og der handles på de ting, som giver mening. Således er der sket flere ændringer på Torvet og fx bliver hegnet omkring hundelufterområde forhøjet ved det ene punkt over stengærdet og der kommer letvægtslåger for folk, som kunne have svært ved at åbne de brede, kørestolsvenlige låger.

Der kommer også en fast grussti i den nye skov og langs indhegningen, som kan bruges af dårligt gående, folk med barnevogn osv. som en del af processen omkring skovrejsning og etablering af hundelufterområde i skoven. Ting tager tid og man bliver nødt til at vente indtil et projekt er færdigt for at kunne vurdere og justere det.

Der arbejdes meget bevidst med tilgængelighed på baggrund af de givne forudsætninger, som kan være forskellige når vi fx er i byen og i naturen.

Men vi ved også, at det er en umulig opgave at gøre alle tilfredse og rumme alle ønsker. Dels er der "smag og behag", dels er der enkelte meget specifikke behov, som ikke vil kunne tilgodeses, dels er der en nøj afgrænset økonomi og til sidst er der projekter, som ikke må udføres under en områdefornyelse.

De næste projekter, som vi tager fat i vedrører inventar på Torvet, Smedetorvet, aktivitetspladsen ved Hallerne, byens hus og forvildning. Der er kommet borgerinput fra et borgermøde og afstemning, som blev afholdt i maj og der kommer flere muligheder at komme med ønsker og meninger undervejs.

Det nye stenanlæg på Naturtorvet

Den 19. maj blev sidste sten sat efter "hullet" blev påfyldt. Husk at det er helt lovligt at hoppe fra sten til sten!

OMRÅDEFORNYELSE OG BORGERFORENINGEN har pakket frøposer. SPAR har doneret slikkepinde.

Ses vi på Naturtorvet LØRDAG, DEN 7. MAJ, kl 10-12?Områdefornyelse Aakirkeby giver frø til forvildning.

Giv et hjørne af din have tilbage til naturen og så giver vi frø!

I frøpakken er der blomsterfrø til 3-5m2. Sår du frøene et solrigt sted i haven, tilbereder du et festmåltid for sommerfugle, bier og græs­hop­per. 🍀🦋🐞

Du er med til at gøre en forskel for Bornholms natur ... og så bliver haven så flot!

Beslutningsreferat fra styregruppemøde den 4. april: konklusioner efter borgerworkshop


I forbindelse med programrevideringen og med baggrund i inddragelsesprocessen 2022, som
indtil videre har bestået af en afstemning blandt de unge, en borgerworkshop og
afrapporteringer fra SYTE og Borgerforeningen, har vi prioriteret flg. indsatser:

1. Færdiggørelse af Torvet med belægning, inventar og ”vilde” beplantninger til 500.000 kr. samt et beløb til at fylde hullet og plante til med eksisterende beplantningselementer. Midler til det sidste tages fra aktivitetspladsen.
2. Ændringer på Smedetorvet udføres til 480.000 kr. Forvildningen af bede er inkluderet.
3. Der reserveres et beløb til Byens Hus og ”baghaven” på 250.000 kr.
4. Forvildningen fortsætter – frøposer, evt. plantekasser ved Bibliotekspladsen og BRKprojektet ved Nexøvejen/Doktorbakken.
5. Der resterer ca. 1,7-1,8 mio. kr. til anlæg af Aktivitetspladsen. Projektleder Mugen Adler søger supplerende midler.

Workshop den 2. april på Kanns Hotel: Vi vil gerne høre DIN mening

Lørdag den 2. april, kl 13-16, inviterer styregruppen for områdefornyelse alle interesserede til workshop i Kanns Hotels festsal om projekter, der kan gennemføres i 2022 og 2023. Sæt kryds i kalenderen og invitér naboen med!

Ved sidste års borgermøde, prioriterede deltagerne, at der skulle arbejdes videre med projekter indenfor temaerne Idræt, Bevægelse og Leg, Medborgerhus og Natur og Forvildning. Der var også specifikke forslag til, at Torvet skulle færdigindrettes med bl.a. plantekummer og opholdsinventar.

Styregruppen og byens foreninger har sidenhen arbejdet ihærdigt med baggrund i disse ønsker. Der kan nu præsenteres forslag til Torvets færdiggørelse, Smedetorvets indretning, et byens hus på Eskildsgade 15, forvildningstiltag og etablering af en aktivitetsplads i nærheden af Aakirkeby Hallerne. Efter præsentationen bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvordan, der skal arbejdes videre med ideerne.

Hundeluftningsområde i skovrejsningsområde er undervejs og søerne er etableret


Anlæg og indretning af det nye hundeluftningsområde er i gang. Den våde vinter skulle først overstås og nu afventer vi myndighedsbehandling af skovdiget, som løber gennem området. 

Højene er lavet og vil skabe aktiviteter for hundene og deres ejere. BRKs landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen forventer, at hegn kan opsættes i løbet af foråret og så kan området tages i brug.

Der er også etableret 2 nye søer, den ene omgivet af nogle høje og en sø i Kannikeskoven er blevet oprenset - tiltag, som er til gavn for naturen i Aakirkeby.

stor sø med høje.jpg

Den nye skov

Arbejdsgruppen har sammen med BRKs landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen og projektleder for områdefornyelse Mugen Adler fået styr på Ny Kannikeskovens indhold og udformning. Den 3-uger lang høringsperiode vedr. etablering af vandhuller og høje slutter i oktober og hvis der ikke er indsigelser, vil etableringsarbejdet kunne påbegyndes i november.


Signaturforklaring
lysegrøn: græs eller eng
gul: skovbryn eller lav bevoksning
mørkegrøn: kerneskov, højere træer i holme eller hegn
stiplede linjer: hovedstier
rektangel mod øst: hundeluftningsindhegning
syvkant mod vest:areal reserveret til tilplantning i samarbejde med skoler m.fl.
blå: vand
sorte "bønner": høje eller terrænændringer

Resultater af budgetforhandling

På trods af stor begejstring for elementerne i det reviderede byfornyelsesprogram inden sommerferie, kunne politikerne ikke findes de ønskede midler til at etablere medborgerhuset i det gamle elværk eller for at udføre de større projekter i byen. 

Imidlertid er der stadigvæk muligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer til at etablere et flot hundelufterområde, til at udføre mindre byrumsprojekter og til at etablere forskellige aktivitetstilbud. Forvildningsarbejdet og skovrejsning fortsætter også.

Byfornyelseprogrammet revideres påny og lægges ud på denne sideefter politisk godkendelse.

Velbesøgt workshop om skovrejsning

Ja tak til vandhuller og hundeluftning – nej tak til råger, myg og fluer » Bornholms Tidende

(udklip fra Bornholms Tidende, 22. september, tekst: Anette Vestergaard)


Arbejdet med planlægningen foregår nu i en arbejdsgruppe, hvor 7 borgere med forskellige interesser i skoven, natur, biodiversitet og rekreative værdier deltager.

Vil du være med til at bestemme, hvordan skoven skal se ud?

Workshop om skovrejsning vest for Kannikeskoven

Bornholms Regionskommune vil gerne høre borgernes ønsker til den kommende skov. Derfor inviteres interesserede borgere til en workshop om den fremtidige skov på kommunens arealer vest for Kannikeskoven tirsdag, den 21. september, kl 19-21 på Kanns Hotel.En bynær skov kan indeholde mange elementer:
- Skovbryn med blomstrende buske og fuglesang
- En variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med blomstring, høstfarver og træets silhuet
- Vandhuller, hvor man kan opleve haletudser, frøer og guldsmede
- Høje, man kan slå kolbøtter på
- Enge med blomster, der gerne må plukkes
- Træer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule
- Indhegninger til hundeluftning
- Stier at gå ture på
- Find selv på mere

Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune, præsenterer forskellige scenarier og fortæller om skovrejsning i Vestermarie og Østermarie. Så danner vi grupper og brainstormer. Efter workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med forslagene.

Skovrejsning

Den 28. juni 2021 afholdtes første møde om skovrejsning vest for Kannikeskoven. Den fremtidige skovs naboer blev inviteret til en orientering og vandring på området. Efter sommerferie vil der afholdes flere møder med interessenterne fra byen, bl.a. Hans Rømer Skolen.
Politisk behandlede dagsordenspunkter

 1. 27.06.22 NMPU, ØKU & KB 
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 2. 27.06.22 NMPU, ØKU & KB
  Godkendelse af det reviderede byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Aakirkeby
 3. 24.06.21 ØEPU & KB 
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 4. 09.06.21 ØEPU
  Oversendelse af forslag til budget 2022 og 2023 for områdefornyelse Aakirkeby
 5. 30.04.20 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 6. 11.12.19 ØEPU
  Orientering om områdefornyelse i Aakirkeby
 7. 10.10.19 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 8. 27.06.19 ØEPU & KB
  Orientering om og anlægsbevillinger til Aakirkeby Områdefornyelse
 9. 29.11.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 10. 29.11.18 ØEPU & KB
  Byfornyelsesprogram for Aakirkeby områdefornyelse
 11. 18.04.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevilling til byudvikling i Aakirkeby
 12. 21.12.17 TMU & KB
  Godkendelse af projektramme for Aakirkeby byudvikling

Fra borgermøder

02.04.22 (workshop og afstemninger)

28.06.21 (nabomøde om skovrejsning)

11.05.21 (dias og asfstemninger)

03.05.19 (helhedsplan)

02.05.18 (dias)

02.05.18 (referat)