Pensler
Del på facebook

Kunst- og Kulturhistorisk Råd

​​​Bornholms Regionskommune Kunst- og Kulturhistorisk Råd arbejder for at understøtte udviklingen af det bornholmske kulturliv. Rådet yder bl.a. rådgivning til kommunen i kunstneriske, kultur- og naturhistoriske spørgsmål og administrerer en pulje til aktiviteter inden for de nævnte fagområder.

Rådet er godkendt af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 6. april 2022.

​Retningslinjer for tilskud


Hvad støtter rådet (normalt)?
 • Aktiviteter og projekter med tilknytning til Bornholm inden for kunst, natur- og kulturhistorie
 • Kunst-, natur- og kulturhistorisk formidling for børn, unge og voksne herunder udstillinger og bog- og katalogudgivelser
 • Transportudgifter i forbindelse med udenøs udstillinger
 • Kulturbevarende indsatser, der tjener den bornholmske kulturarv


Hvilke aktiviteter/projekter prioriterer rådet i forbindelse med uddeling af tilskud?

 • Aktiviteter og projekter, der kommer den bornholmske befolkning og lokale kulturaktører til gode
 • Aktiviteter og projekter, som inddrager samarbejdspartnere f.eks. i form af øvrige kulturinstitutioner eller kulturaktører


Hvad støtter rådet (normalt) ikke?

 • Drift
 • Projekter og aktiviteter med velgørende, religiøse, kommercielle eller politiske formål
 • Projekter og aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt
 • Fortæring
 • Materialer til produktion af kunstværker
 • Renoveringsarbejder
 • Regelmæssigt tilbagevendende arrangementer og aktiviteter
Generelt forventes det, at ansøger søger støtte fra anden side f.eks. entréindtægter, egenbetaling, øvrige fonde.

Opgaver 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd har følgende opgaver:
 • bidrage til udviklingen af kulturområdet på Bornholm i et tværgående samarbejde med alle kulturaktører.
 • anvendelse af en pulje til aktiviteter på kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske område, herunder bevilling af midler efter ansøgning og indkøb af kunst
 • rådgive lokale myndigheder vedrørende kunstneriske, kultur- og naturhistoriske spørgsmål herunder rådgivning i forbindelse med kommunale anlægsarbejder og fysisk planlægning
 • udarbejdelse af konkrete forslag og projekter indenfor kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske område
 • koordinering inden for kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske område
 • bidrage til formuleringen af relevante kommunale politikker

Medlemmer

Rådet består af faglige repræsentanter inden for kunst, kultur- og naturhistorie samt en repræsentant for det stående politiske fagudvalg for kulturområdet:
 
 • Anette Eriksen - Bornholms Ø-Arkiv (Formand)
 • Tine Nygaard –  Bornholms Kunstmuseum (Næstformand)
 • Jacob Bjerring-Hansen - Bornholms Museum
 • Lena Mühlig - Bornholms Middelaldercenter
 • Rene Vilsholm - NaturBornholm
 • Anne Mette Hjortshøj - ACAB
 • Anne Sofie Meldgaard – Billedkunstner
 • Esben Ørberg - Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
 • Kirstine van Sabben - Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode.

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater

Ansøgningsfrister 2024

- 8. januar 2024

Ansøgninger behandles den 30. januar 2024

- 22. april 2024

Ansøgninger behandles den 21. maj 2024

- 30. september 2024

Ansøgninger behandles den 22. oktober 2024