Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Ungeråd

Bornholms Ungeråd

​​​​​​​​​
Du kan følge Bornholms Ungeråd på Facebook
(20+) Bornholms Ungeråd | Facebook

Bornholms Ungeråd - baggrund

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede i 2021, at der skulle oprettes et Ungeråd på Bornholm for at have et talerør for de unge på Bornholm. Rådet holdt sit første stiftende arrangement i december 2021. 

Bornholms Ungeråd repræsenterer og varetager unge bornholmeres interesser. Ungerådet er en ikke en partipolitisk organisation.

Bornholms Ungeråd er de unges talerør på Bornholm. Ungerådet arbejder for at skabe gode rammer for unge på Bornholm. Bornholms Ungeråd har løbende dialogmøder med de politiske udvalg under Kommunalbestyrelsen. Bornholms Ungeråd har mulighed for, at indstille sager til de politiske udvalg og på eget initiativ få politikerne til at tage stilling til emner, der er vigtigt for de unge. 

Bornholms Ungeråd har høringsret. Det betyder, at ungerådet skal høres når Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om disse emner:

 • Offentlig transport (BAT) og samkørselsordninger
 • Klima, natur og miljø - herunder overordnede beslutninger, der handler om at reducere CO2 udledning, forbedre forholdene for miljøet og naturen samt affaldshåndtering. 
 • Uddannelser og uddannelsesmiljøer, der vedrører ungerådets aldersgruppe (fra 7. klasse til og med det 25. år)
 • Boligudvikling for unge
 • Kultur og fritidsliv som (også) omhandler unge
 • Anlæg og indhold omkring ungdomshus
 • Mental sundhed og trivsel samt udsathed blandt unge. 
Bornholms Ungeråd holder løbende events og aktiviteter for unge på Bornholm. Bornholms Ungeråd arbejder for at inddrage de unge på Bornholm, så rådet kan varetage de unges interesser på Bornholm. 

Hvem kan være med i Ungerådet?

I Bornholms Ungeråd kan alle unge fra 7. klasse og op til og med 25 år, som er bosiddende på Bornholm, være med. Bornholms Ungeråd har ikke et begrænset antal medlemmer. Alle unge kan blive en del af fællesskabet i Bornholms Ungeråd og være med til at påvirke, hvad Bornholms Ungeråd skal have fokus på.

Vil du være med i arbejdet for Bornholms Ungeråd?

Alle unge bornholmere i målgruppen fra 7. klasse og op til det 25. år kan være med i Bornholms Ungeråd. Du kan engagere dig på flere måder:

 • Du kan deltage i events og aktiviteter, som Bornholms Ungeråd arrangerer for de unge på Bornholm. Følg Bornholms Ungeråd på instagram, Tiktok og Facebook om hvad der sker i Bornholms Ungeråd.
 • Du kan melde dig ind i en eller flere arbejdsgrupper, som Bornholms Ungeråd har nedsat. (se nedenfor)
 • Ønsker du at Bornholms Ungeråd skal drøfte et emne, kan du kontakte rådet ved at skrive til ungeraad@brk.dk. Her kan du blandt andet aftale at deltage på et møde og præsentere et emne.
 • Hvis der er et emne, du brænder for og som du ønsker, at Bornholms Ungeråd skal arbejde med, så kan du henvende dig til Bornholms Ungeråd om at oprette en ny arbejdsgruppe enten fast eller midlertidig. Beslutningen om at etablere nye arbejdsgrupper træffes i Bornholms Ungeråds Bestyrelse. 

Talspersoner under Bornholms Ungeråd


 • Ungdomshus og kultur - talsperson er David Daniel Olsen (david@takeoffandlanding.dk)
 • Ligestilling - seksualundervisning og LGBT+ – talsperson er Frederik Bugge Larsen (frederikbuggelarsen@gmail.com)
 • Udsatte unge - trivsel og psykiatri - talsperson er Frederikke Terp Nielsen (frederikketn06@hotmail.com)
 • Klima - miljø og transport -  talsperson er Freya Lyng (lyngfreya@gmail.com)
 • Skole og uddannelse - Sofie Christiansen (sofie15062005@gmail.com)

Bornholms Ungeråds organisering

Bornholms Ungeråd har et formandskab på fem personer, som vælges af de unge på Bornholm (7. klasse og op til det 25. år). Medlemmer af formandskabet er valgt for to år, men der afholdes valg forskudt, så der vælges to medlemmer et år og tre det næste år. Kandidater, der ikke opnår valg bliver suppleanter og får adgang til Bornholms Ungeråds Bestyrelse. 

Medlemmer af Bornholms Ungeråds formandskab er:

 • Amar Dlakic (amardlakic06@gmail.com)
 • Sofie Christiansen​ (sofie15062005@gmail.com)
 • Alma Fick (almafickerman@gmail.com)
 • Molly Kaas (molly@funderkaas.dk)
 • Nana Strand​ (nana@doktorbakken.dk)

​Bornholms Ungeråd drives løbende af Bornholms Ungeråds Bestyrelse. Bestyrelsen består af formandskabet, suppleanter samt tovholdere for arbejdsgrupperne under Bornholms Ungeråd. 

Medlemmerne af det Bornholms Ungeråds Bestyrelse er:

 • Amar Dlakic (formand)
 • Sofie Christiansen​ (næstformand)
 • David Daniel Olsen
 • Frederik Bugge Larsen
 • Frederikke Terp Nielsen
 • Freya Lyng
 • Nana Strand
 • Molly Funder Kaas
 • Alma Fick

Observatør: 

 • ​Asta Elise Gade Kofod​​​

​​

Ungerådet har penge til at lave events og aktiviteter

Bornholms Ungeråd får egen økonomi, som rådet blandt andet kan bruge på aktiviteter og events, som kan understøtte ungdomskulturen på Bornholm. 

​Møder

​​​Ungerådet holder møder 1 gang om måneden, som regel den anden mandag i måneden​ kl. 16.30 på loftet i Dams Gaard i Rønne, ved Musikhuzet.

Følg Bornholms Ungeråd på SoMe

Du kan følge med i hvad der sker i Bornholms Ungeråd på Instagram og Facebook.