Bymiljø
Del på facebook

Kulturmiljørådet

Kulturmiljørådet er nedsat af Bornholms Regionskommune ved Teknik og Miljøudvalgsbeslutning af 6. januar 2014.
Rådet er nedsat for en periode svarende til kommunalbestyrelses funktionsperiode (1. januar 2014 - 31. december 2017).
 
Kulturmiljørådet yder faglig rådgivning til regionskommunen om kulturmiljøspørgsmål, herunder spørgsmål der angår fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, bygningshistorie, kulturhistoriske elementer i landskabet, kulturhistoriske sammenhænge og helheder.
 
Rådet består af 6 medlemmer, med faglig indsigt i bevaring af bygninger og/eller kulturmiljøer. 
 
​Danske Arkitekturvirksomheder lokaltArkitekt Bjarne Beck (formand)​
​Bornholms MuseumMuseumsleder Jacob Bjerring-Hansen​
​Dansk Byggeri Lokalt

Murermester John Nielsen

Entreprenør Hans Bech​

​De Bornholmske bevaringsforeninger

Konstruktur Jens Holger Kofod

Byforeningen Svanekes Venner​

​Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Arkitekt Henriette Howalt

Gudhjem By- og Mindeforening​

 
 
Bornholms Regionskommune varetager sekretærfunktionen for rådet.
 
Kulturmiljørådets forretningsorden er vedtaget i 2006.
 

Referater

11.10.2017

24.08.2017