Del på facebook

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​trafikråd_ill.PNG

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm ("Trafikkontaktrådet")

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm (i daglig tale "Trafikkontaktrådet") blev nedsat af daværende trafikminister i henhold til aftale af 28. juni 2001 mellem ministeriet og Bornholms Amtsråd.

Trafikkontaktrådets opgave er at beskæftige sig med alle aspekter af trafikbetjeningen af Bornholm herunder ikke mindst den offentligt støttede færgebetjening.

Kontaktrådets formål er at fungere som rådgivende organ for regionskommunen og for transportministeren inden for rammerne af ministerens kompetencer og opgaver på området. Rådets formål er tillige at virke som et formaliseret dialogforum mellem Transportministeriet og Bornholm herunder, at samle og koordinere det bornholmske samfunds holdninger til synspunkter og ønsker til trafikbetjeningen af Bornholm.

Kontaktrådet har 20 medlemmer, hvoraf syv medlemmer udgør et formandskab. De fire medlemmer, som er indstillet af Bornholms Regionskommune samt det medlem, som er indstillet af Business Center Bornholm, er automatisk medlem af formandskabet.
Den fulde liste over medlemmer af Trafikkontaktrådet kan du se her:

Medlemmer Kontaktrådet 2022-2025​​​

(Medlemslisten er senest opd. d. 17. april 2024). 


Dagsordener, referater og mødeplan

Dagsordener og referater

Send Digital Post

Vælg herunder og log på med NemID eller MitID ...

Skriv til Trafikbetjeningen
(Borger)

Skriv til Trafikbetjeningen
(Virksomhed)


DP-small.png