Idræt
Del på facebook

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

​​​​​Idrættens Videns- og Kompetenceråd er politisk nedsat i 2015 og repræsenterer et stærkt vidensfelt inden for både organiseret og selvorganiseret idræt inde som ude.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.

Rådet stiller forslag direkte til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, og behandler opgaver/ forslag stillet af udvalget. Rådet skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

Medlemmer

I Idrættens Videns- og Kompetenceråd sidder en bred repræsentation af idrætten på Bornholm:

 • Ole Dreyer, DGI Bornholm (Formand)
 • Arne Mikkelsen, Handicapidrætten på Bornholm
 • Karen-Margrethe Hansen Bager, DGI Bornholm
 • Marian Lundh, foreningsrepræsentant
 • Carsten Clemmensen, selvejende svømmehaller
 • Peter Kure, selvejende idrætshaller
 • Klaus Rønne Jensen, Center for Natur, Miljø og Fritid
 • Kristian Johannesen, DBU Bornholm
 • Kim Kock-Hansen, OutdoorBornholm
 • Morten Jørgensen Hulgaard, Dansk Skoleidræt Bornholm
Desuden deltager en politiker fra Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget som tilforordnet ved møderne:
 
 • Niklas Fick, forperson for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget​