Del på facebook

Beredskabskommissionen

I henhold til beredskabsloven hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en Beredskabskommission til at tage vare på det kommunale redningsberedskab.

Det kommunale redningsberedskabs opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, som er født formand, politidirektøren og et flertal, som er valgt af kommunalbestyrelsen.

 

Beredskabskommissionens medlemmer er:

  • Borgmester Jacob Trøst (Født formand)
  • Politidirektør Martin Preisz Gravesen (Født medlem)
  • Mark Palmquist (Udpeget af kommunalbestyrelsen)
  • Peter Kaas-Claesson (Udpeget af kommunalbestyrelsen)
  • Tom Idon Nielsen (Udpeget af kommunalbestyrelsen)
  • Kristine Grønbech-Jensen (Observatør fra Beredskabsforbundet)