Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Udkast til handleplaner til naturpolitikken sendes i høring

Udkast til handleplaner til naturpolitikken sendes i høring


Naturpolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelse 24. juni i år (se naturpolitikken her eller i bilag A). I den forbindelse blev det besluttet, at "forslag til konkrete handleplaner forelægges Natur- og Miljøudvalget til godkendelse inden høring".

Natur- og Miljøudvalget behandlede derfor på deres møde 2. november i år første udkast til handleplaner til naturpolitikken. Du kan læse dagsorden og referat fra mødet her (vælg "Natur- og Miljøudvalget" og "02/11/2021"). Natur- og Miljøudvalget blev på mødet præsenteret for en pakke af udkast til handleplaner, hvoraf en del blev udvalgt til at blive sendt i en 6 ugers høringsperiode til Grønt Dialogforum, Bornholms Erhvervsråd, Horesta Bornholm, DGI Bornholm samt offentligheden. Høringsperioden varer fra 15. november til 27. december.

Indsatsområder og arbejdsgrupper
Natur- og Miljøudvalget godkendte på deres møde 2. november, at Naturpolitikkens handleplaner opdeles i 9 strategiske indsatsområder (se figur herunder).

naturpolitikkens strategiske indsatsområder.png

Af figuren fremgår også, hvordan indsatsområderne skal være med til at opfylde naturpolitikkens 4 visioner (mål).

Arbejdet med at udvikle handleplaner har foregået i 6 arbejdsgrupper, hvor der har siddet repræsentanter fra Bornholms Regionskommune samt fra organisationer og foreninger, der bredt har repræsenteret forskellige brugergrupper og interesser i den bornholmske natur. En oversigt over medlemmerne af de 6 arbejdsgrupper kan ses i bilag B.

Handleplaner
Til hvert indsatsområde er der udarbejdet en handleplan med en indledende beskrivelse og et antal handlinger/indsatser. De 9 handleplaner kan ses i bilag C-K. I bilag L er alle handlingerne for overblikkets skyld samlet i ét dokument.

Antallet af handlinger/indsatser varierer meget fra indsatsområde til indsatsområdet. Det afspejler, at arbejdet med handleplanerne kun lige er startet. Arbejdet med at bearbejde og forbedre handleplanerne vil fortsætte i de kommende år, og der vil blive tilføjet flere handlinger/indsatser til handleplanerne. Input fra offentligheden og de høringsberettigede parter i denne høringsperiode vil indgå i den videre bearbejdning og forbedring af handleplanerne. For nogle af handlingerne/indsatsernes vedkommende kan det derfor opleves, at de ikke er helt færdige. Det er helt bevidst, da netop input fra høringsperioden skal være med til at kvalificere dem frem til den endelige udgave, som Natur- og Miljøudvalget skal præsenteres for i starten af 2022.

Hvordan indgiver man et høringssvar
Bemærkninger og forslag til handleplanerne skal indsendes senest 27. december 2021.

Bemærkninger og forslag indsendes pr. email til: nmf@brk.dk
I emnefeltet skrives "Høring naturpolitikkens handleplaner" att.: Projektleder Jens Peter Koefoed

Hvis høringssvaret gælder én eller flere handlinger/indsatser vil det være en god hjælp, hvis man henviser til handlingen/indsatsen (markeret med "#" i første kolonne i handleplanerne) ved at angive handlingens/indsatsens bogstav/nr.-kombination f.eks. "c-14", "e-1", "f-3" etc.

Hvad sker efter høringsperioden
Efter nytår vil Bornholms Regionskommune arbejde videre med handleplanerne på baggrund af de bemærkninger og forslag, som der kommer i høringsperioden. I det arbejde kan arbejdsgrupperne (se bilag B) blive inddraget i processen igen.

I foråret 2021 vil de endelige handleplaner så blive fremlagt for Natur- og Miljøudvalget til endelig godkendelse, hvorefter implementeringen og virkeliggørelsen af handleplanerne kan igangsættes.


Bilag
A - Bornholms Naturpolitik.pdf
B - Arbejdsgrupper Naturpolitikkens handleplaner.pdf
C - Handleplan BRK går forrest.pdf
D - Handleplan Sammenhængende natur på Nordbornholm.pdf
E - Handleplan Sikre og genoprette værdifuld natur.pdf
F - Handleplan Mere bynær natur.pdf
G - Handleplan for Grøn dannelse på Bornholm.pdf
H - Handleplan Grøn ø - fælles digital portal.pdf
I - Handleplan Bedre adgang til Bornholms Rekreative Netværk.pdf
J - Handleplan Kortlægning af værdifuld natur.pdf
K - Handleplan Kommunikation og motiverende formidling.pdf
L - Alle handlinger samlet i et dokument.pdf


Høringssvar

Der er kommet 5 høringssvar til naturpolitikkens handleplaner. Læs dem her.