Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Høring af Natura 2000-handleplaner

Høring af Natura 2000-handleplaner

​​​Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 tredje generation af Natura 2000-planer for de 257 Natura 2000-områder i Danmark. Planerne beskriver målene for det enkelte Natura 2000-område og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2022–27.


Det overordnede mål er​ at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter i områderne, ​som er omfattet af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www​​.mst.dk.

 

Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne og Miljøstyrelsen udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder.

 

Miljøstyrelsen har ansvaret for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer, mens kommunerne har ansvaret for de lysåbne naturtyper og de ikke fredskovspligtige skovbevoksede arealer.

 

Bornholms Regionskommune har været ansvarlig for udarbejdelsen af seks Natura 2000-handleplaner for bornholmske Natura 2000-områder. Fire af disse planer er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, mens de to er udarbejdet alene af Bornholms Regionskommune. De seks Natura 2000-områder er:

  • Nr. 184 Hammeren og Slotslyngen
  • Nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne
  • Nr. 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt
  • Nr. 188 Dueodde
  • Nr. 210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne
  • Nr. 213 Randkløve Skår

 

De seks forslag til handleplaner sendes hermed i 8 ugers offentlig høring. Forslagene til handleplaner er vedlagt nederst på siden her.

 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene til Natura 2000-handleplaner. Eventuelle bemærkninger skal være regionskommunen i hænde senest den 5. april 2024. Bemærkninger skal indsendes skriftligt til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til Natura 2000-handleplaner.

 

Efterfølgende vil Bornholms Regionskommune og Miljøstyrelsen behandle de eventuelle bemærkninger og ændringsforslag, og regionskommunen vil tage stilling til, om forslagene kan godkendes endeligt.

 

Bornholms Regionskommune gør opmærksom på, at Miljøstyrelsen har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplan for det syvende Natura 2000-område på Bornholm, område nr. 185 Gyldenså. Bornholms Regionskommune har ikke ansvar som handleplanmyndighed i dette område, og det er derfor alene Miljøstyrelsens handleplan. Denne handleplan er i høring på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også kan afgives høringssvar – se: Natura 2000-planlægning 2022-2027 - Miljøstyrelsen (mst.dk)

 

Spørgsmål til handleplanerne kan rettes til Katrine Høst, tlf. 5692 2055 eller e-mail: katrine.hoest@brk.dk


Forslag til handleplaner

Nr. 184 Hammeren ​og Slotslyngen​

Nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne

Nr. 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt

Nr. 188 Dueodde

Nr. 210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Nr. 213 Randkløve Skår