kabler
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udbud af drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde

Udbud af drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde


Udbud af drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde til Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune gennemfører et udbud med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende drifts It-kabling og installationsarbejder i kommunen og dennes centre, samt el- og it-installationer, som Kommunen er ansvarlig for at etablere, i forbindelse med det årlige Folkemøde.

Det er det enkelte center, der beslutter i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt, der skal foretages arbejder omfattet af dette udbud. Udbuddet forpligtiger samtlige centre i Bornholms Regionskommune til benyttelse af denne aftale ved udførelse af de i aftalen anførte arbejder.

Anlægsopgaver hvortil der af Ordregiver er tilknyttet en ekstern rådgiver, der på vegne af Ordregiver projekterer og udbyder anlægsopgaven, er ikke indeholdt i dette udbud og vil ligeledes ikke være en del af kommende Rammeaftale. Dog kan Ordregiver vælge at benytte Rammeaftalen i forbindelse med sådanne anlægsopgaver, såfremt Ordregiver ønsker dette.

Udbuddet omfatter levering af drifts It-kabling/installationsarbejde som PDS- og fiberkabling i kommunens bygninger, edb-strøm til kommunens it-udstyr, ADK, samt etablering og vedligeholdelse af tekniske installationer i serverrum og krydsfelter. Herunder AIA, ABA, klimaanlæg, nødstrømsanlæg (dieselgenerator og UPS-anlæg), brandslukning og edb-elinstallation til Bornholms Regionskommune.

Regionskommunen har centre fordelt geografisk på øen, der tilsam­men anvender ca. 4.000 IT-arbejdspladser. Regionskommunen anvender en central serverstruktur, hvilket vil sige, at stort set samtlige servere er samlet i to datacentre i Rønne og Aakirkeby.

Det er Regionskommunens hensigt,

  • at der er opstillet hoved- og underkrydsfeltskabe på samtlige lokationer
  • at kabling mellem krydsfelter og udenfor bygninger foretages med fiber, og
  • at der etableres EDB-strøm de steder, hvor dette ikke er etableret.

Det er Ordregivers forventning, at de samlede årlige forbrug på Rammeaftalen for Bornholms Regionskommune vil blive ca. 0,8 mio. kr.

Ordregiver skal jf. sin Udbuds- og indkøbspolitik 2021-2024 tage stilling til hvordan Ordregiver kan medvirke til at nedsætte brugen af klima- og miljøbelastende produkter og ydelser og gennem sit indkøb nedbringe udledning af Co2 og andre klimagasser. Der stilles derfor krav til tilbudsgivers køretøjer, som skal benyttes til kørsel for Ordregiver under aftalen jf. Bilag 1 – Kravspecifikation.

Kontraktperiode:

Rammeaftalen er 3-årig og træder i kraft den 1. oktober 2022 og udløber den 31. september 2025.

Udbudstype:

Offentligt udbud efter Udbudslovens afsnit II.

Tildelingskriterier:

Ordregiver gennemgår tilbuddene for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Ansøgningsfrist

Tilbudsfristen er den 20. juni 2022 kl. 10:00

Spørgefrist er den 10. juni 2022 kl. 10:00

Materiale:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S ​