Bygning - Jobcenter
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Arbejdsmarked Fastholdelse af medarbejder

Fastholdelse af medarbejder

​​​Arbejdsfordeling
For at undgå afskedigelser kan din virksomhed indgå aftale med medarbejderne omkring nedsættelse af arbejdstiden i en periode.
Mere info om arbejdsfordeling (CABI)
Sådan kommer du videre (pdf)

Delvis syg
Hjælp din medarbejder med at bevare tilknytningen til arbejdspladsen i sin sygdomsperiode. Selvom man er syg, kan det måske godt lade sig gøre at passe nogle af sine arbejdsopgaver.
Mere info om delvis sygemelding (CABI)

Delvis rask
Hjælp din medarbejder med gradvist at komme tilbage til arbejdspladsen efter sin sygdomsperiode.
Mere info om delvis raskmelding (CABI)
§56 aftale
Fasthold en medarbejder med forøget fraværsrisiko ved hjælp af en §56 aftale og få sygedagpenge refusion fra første sygedag.
Mere info om § 56 aftale (CABI)
Fakta om §56 aftale (pdf)
 
Personlig assistance
Du kan få tilskud til personlig assistance, hvis du ansætter en medarbejder med varig og betydelig funktionsnedsættelse.
Mere info om Personlig assistance (STAR)
 
Mentorordning
Du kan søge om dækning af lønomkostninger for de timer, du eller en medarbejder bruger på at coache en ny medarbejder, der har brug for ekstra støtte i en periode.
Mere info om Mentor (CABI)
 
Fleksjob
Du kan ansætte en person i fleksjob ned til få timer om ugen. Fleksjobordningen er målrettet personer med varigt nedsat arbejdsevne.
Mere info om Fleksjob (CABI)

Hjælpemidler
Ønsker du at fastholde eller ansætte medarbejdere, som har brug for ekstra hjælp til arbejdet på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne?
Så kan din virksomhed få støtte til indkøb af arbejdsredskaber, undervisningsmateriale eller mindre arbejdspladsindretninger.
Mere info om Hjælpemidler (CABI)

Fast Track ordningen
Fast Track ordningen er en mulighed for at komme i kontakt med jobcentret tidligere end normalt, og kan bruges hvis du har en medarbejder der risikerer at være sygemeldt i mere  end 8 uge. På den måde kan vi hurtigere sætte ind med en  relevant støtte til din medarbejder. Det er vigtigt at du taler med din medarbejder om at du vil benytte Fast Track-ordningen, da det kræver denne samtykke.
Fakta om Fast Track ordningen

Fastholdelseskonsulenter
Har du en medarbejder du vurderer er i risiko for at blive sygemeldt eller som er sygemeldt 
kan du kontakte eller blive kontaktet af en af jobcentrets fastholdelseskonsulenter. De kan hjælpe jer med at sparring om de forskellige muligheder og støtteordninger samt få en konkret drøftelse af relevante indsatser.
Fakta om Fastholdelseskonsulent

Jobcenter Bornholm

Virksomhedsservice
Landemærket 26
3700 Rønne
Tlf: 5692 9999


Sikker e-mail

Klik på "Sikker e-mail" hvis der er fortrolige oplysninger. Du skal bruge MitID til denne løsning.

Ikke sikker e-mail: virksomhedsservice@brk.dk

 


 

EAN nr. 5798009951854
P.nummer: 1003308088
CVR: 26696348

Telefontid- og åbningstider
Mandag-tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 15:00
Torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00 - 13:00