Del på facebook

Flytning

​Det er blevet obligatorisk at melde flytning via selvbetjening på nettet.
 
Flytning skal anmeldes til folkeregistret senest 5 dage efter flytningen.
Når du flytter mellem to danske kommuner skal du anmelde flytningen til folkeregistret i tilflytningskommunen.  

Meld flytning dig​italt her


Ved flytning til udlandet anmeldes flytningen inden afrejsen til folkeregistret i den kommune, hvor du er tilmeldt.
 
Tilflytning fra udlandet skal ske ved personlig henvendelse. Medbring nødvendig dokumentation evt. pas samt dokumentation for civilstand, hvis denne er ændret.  

Valg af læge

Når du flytter til Bornholms Regionskommune skal du samtidigt vælge en læge. Flytter du internt på Bornholm, kan du vælge at beholde nuværende læge eller skifte til en ny. Vær opmærksom på at der højest må være 15 km mellem din bopæl og lægens adresse. Det koster ikke noget at vælge en læge i forbindelse med flytning.
Du vil ca. 14 dage efter, at du har meddelt flytning, og samtidigt foretaget lægevalg, modtage et nyt sundhedskort. Dit tidligere sygesikrings- eller sundhedsbevis skal afleveres til kommunen eller destrueres. 
 
 
tysk flag

Digital Flytning

Digital Flytning ist das Online Meldeamt der Kommunen, bei dem Sie sich online an- bzw. ummelden können. Nach Bedarf können Sie gleichzeitig einen anderen Hausarzt auswählen. Wenn Sie in Verbindung mit dem Umzug um Namens- und Adressenschutz ersuchen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die Kommune.

Digital Flytning

Britisk flag

Digital Flytning

Digital Flytning is the municipalities' online registration office; here you can report a change of address and choose a GP. If you want to apply for name and address protection in connection with moving, please contact your municipality.

Digital flytning

Anmeld udrejse

Melde udrejse

Registrer dig som udrejst i CPR-registret via www.borger.dk, hvis du skal opholde dig i udlandet i mere end seks måneder.

Hvis du har dansk statsborgerskab/indfødsret og fast bopæl i Danmark, men opholder dig i udlandet, kan du her søge om optagelse på folketingsvalglisten.
Søg optagelse på Folketingsvalglisten