musikundervisning
Del på facebook

Talentlinjen

Talentlinjen er et toårigt talentforløb på Kulturskolen for særligt dygtige og engagerede musikskoleelever.

På Talentlinjen arbejdes intenst med at udvikle elevens musikalske evner og forståelse gennem soloundervisning, teori- og hørelære og samspil.

Målet er, at eleven efter to år på Talentlinjen vil være klar til at søge ind på MGK (Musikalsk Grund Kursus). Det er dog ingen betingelse for at gå på Talentlinjen, at eleven ønsker at fortsætte på MGK.

​For at gå på Talentlinjen…

  • Skal du være mellem 11 og 25 år.
  • Skal du været blevet anbefalet af din lærer.
  • Skal du som minimum have modtaget undervisning på Musikskolen i 1 år.
  • Skal du være vant til - og indstillet på - at øve dig meget og helst dagligt min. 15 min.
  • Skal du kende til noder og være indstillet på at udvikle din musikteoretiske forståelse.


Talentlinjen består af…

  • 30 min. soloundervisning (1. år) pr. uge / 40 min. soloundervisning (2. år) pr. uge.
  • 15 min. musikteori/hørelære/rytmeforståelse pr. uge.
  • 45-60 minutters samspil pr uge.
  • Mulighed for ekstra undervisning i individuelt tilpassede forløb med fokus på f.eks. musikerskab, noder, sang-spil-og-bevægelse mm.
  • Mindst to årlige koncerter, hvoraf den sidste koncert også tæller som årsprøve.

Optag

For at blive optaget på Talentlinjen skal du anbefales af din musiklærer. Dette sker på baggrund af en løbende vurdering af dit musikalske niveau, din udvikling og dit engagement. Hvis du har det, der skal til for at gå på Talentlinjen, vil din lærer tage en indledede snak og forventningsafstemning med dig og/eller dine forældre. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet og sendes til kulturskolen@brk.dk, hvorefter du modtager en endelig bekræftelse på optag. Husk også at gentilmelde dig undervisning på normal vis inden 1. juni.

Pris

1. år: 525 kr. pr. måned / 2. år: 700 kr. pr. måned

Priserne dækker al undervisning på Talentlinjen.

Soloundervisning kan efter aftale foregå rundt på øen, mens øvrig undervisning som udgangspunkt foregår på Kulturskolen i Rønne.

​Du er altid velkommen til at ringe til Kulturskolen på 56921900 eller kontakte kulturskoleleder Michael Charles Gaunt på michael.charles.gaunt@brk.dk med spørgsmål.