Dueodde Strand
Del på facebook

Ud i naturen

Der er masser af muligheder for at komme ud og opleve Bornholms fantastiske natur. Her er nogle eksempler:

Vandreture

 

På Naturstyrelsens hjemmeside udinaturen.dk er der flere forslag til hvordan du kan bruge naturen.

På kommunens arealinformation kan du også se hvilke hvilke muligheder der er for naturoplevelser på Bornholm.

Se hvad der findes af cykelstier, vandrestier, primitiv overnatning, fiskeri og andre naturoplevelser på Bornholm.
 
God fornøjelse og god tur.
 

Faste orienteringsruter

Som en del af et landsdækkende projekt er der etableret en række faste poster til forskellige orienteringsløb.
 
Se kort og ruter på - Find vej i.dk eller se ruterne Nordskoven og Onsbæk / Rønne Plantage
og prøv om du kan finde alle posterne.
 

Adgangsregler - her må du færdes

Alle har ifølge Naturbeskyttelsesloven ret til at færdes i naturen, men vi skal tage hensyn til hinanden og til dyr og planter. Husk, at al færdsel i naturen sker på eget ansvar.
 
Offentlige skove
I offentlige skove må man færdes til fods hele døgnet, også udenfor veje og stier. Det er tilladt at cykle på veje og stier, også om natten. Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Private skove
I de privatejede skove må man gå og cykle på skovveje og stier.
Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Motorkørsel er forbudt.
Hvis skoven er under 5 hektar må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.
 
Hund i snor
I  skovene skal hunde være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.

Begrænset adgang
Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.
 
Det åbne land
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.
 
På private,  udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang. 
 
Mange heder, enge, søer og andre udyrkede arealer er ejet af staten eller kommunen, og tilhører os alle. Her må man færdes hele døgnet. 
 
Der er særlige regler for militærets arealer ved Almegård og Raghammer. Her må man orientere sig ud fra lokale opslag og skilte.
 
Stranden
På strande, klippekyster og klitter er det tilladt at færdes til fods, at trække cykler, bar­nevogne og lignende samt for handicappede at anvende kørestole og 3-hjulede knallerter.
 
Man må bade og opholde sig på stranden i kor­tere tid – dvs. ikke over ”en dag”, men gerne om natten. Man må derfor gerne sove på stranden – også i sovepose – men det er ikke tilladt at sætte telt eller lignende op. Det er tilladt at have en båd uden motor, som f.eks. en kajak, liggende på strandbredden under sit ophold på stranden, og man må også gerne tænde bål.
 
På privatejede strandbredder, kyster og klitter må man ikke opholde sig eller bade nærmere end 50 meter fra beboelsesejendomme. Ejeren må ikke forhindre eller vanskeliggøre adgang til stranden.
 
Ridning er tilladt i perioden fra den 1. september til den 31. maj på den ubevoksede strandbred, hvis der er lovlig adgang til den.

Hunde må gerne være på stranden, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september, og hvor der er græssende husdyr.
 
Der gælder særlige regler for organiserede aktiviteter i naturen
Ejeren, uanset om denne er privat eller offentlig, skal altid søges om tilladelse til arrangementer med over 30 deltagere. For skoleklasser, spejdere, foreninger og lignende er grænsen dog 50.
Erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, aktiviteter som kræver afmærkninger, organiserede aktiviteter i nattetimerne og lignende kræver også ejerens tilladelse.
Det er ikke tilladt at annoncere et arrangement, før ejeren har givet tilladelse til arrangementet.