Benyt de Bornholmske strande
Del på facebook

Strande og badesteder

Langs Bornholms 120 km lange kyststrækning findes utallige bademuligheder både fra sandstrand og direkte fra klippekysten.  Fra Hasle på vestkysten til Balka på østkysten er der fine sandstrande næsten hele vejen på den 50 km. lange strækning. Især på øst- og nordkysten er der mange steder, hvor det er fint at bade direkte fra klipperne, hvilket kan være en meget speciel og spændende oplevelse. Langs nordkysten findes desuden flere små sandstrande, omkranset af klipper. 

Der er masser af strande til alle og du kan let finde ”bountystrande”, hvor man kan være næsten alene, selv i højsæsonen. 

De senere år er der etableret forskellige nye muligheder for at bade. Ved Nørrekås i Rønne har der dannet sig en lille bystrand. I Hasle og ved Vang Pier er der kunstigt anlagte strande, ligesom der i Hasle Havn er lavet et meget imponerende havnebad med sauna. Lige ved indsejlingen til Svaneke Havn er der lavet et havnebad med udspringstårn. Øst for muren i Gudhjem havns østre hjørne kan man bade direkte fra klipperne ved Pengekisten. Ved Nørrekås, på Melsted strand, på Sandvig strand og ved Lille Sandkås er der etableret badebroer. For at lette adgangen til stranden for dårligt gående, er der udlagt træramper fra p-pladserne på Fyrvej og Skrokkegårdsvej gennem klitterne ud til stranden.

Kommunen fjerner tang fra de mest besøgte strande. Bølger, strøm- og vindforhold kan drille så det ikke altid kan lade sig gøre.
Tang der ligger ude i vandet er svært at fjerne. Efter et stormvejr kan der pludselig være skyllet meget store mængder tang ind på stranden og det kan tage noget tid at få det samlet sammen, "dryppet af" og fjernet.

På disse strande fjerner kommunen tang

Læs mere på hjemmesiden Badevandet for en nærmere beskrivelse af de større badesteder, badevandskvaliteten m.m.

 
TRYG livreddere:
På Balka Strand og på Sandvig strand er der opsat livreddertårne, som er bemandet med to uddannede livreddere. Tårnene sættes op midt i juni og tages ned igen midt i august.

 

strand

Badevandsrapporter

På siden "Badevandet" kan du se beskrivelser af de større badestrande, badevandskvaliteten mv.

Børn på stranden

Hvis dit barn bliver væk:

Kontakt livredderen, hvis der er en på stranden.

Find ud af, hvor du sidst har set barnet. I vandet? Eller på land?

Sidst set i vandet
I den situation skal du altid antage, at barnet er i livsfare og måske ved at drukne. Ring til alarmcentralen (1-1-2) med det samme og igangsæt en eftersøgning i vandet. Det er en god idé at eftersøge med strømmen.

Sidst set på land
Start i første omgang en eftersøgning uden at slå alarm til alarmcentralen. Børn bliver ofte fundet i nærheden af iskiosker eller andre steder, der vækker særlig interesse i børnehøjde.

Inddrag andre badegæster

Giv et grundigt signalement af barnet og få andre til at lede efter ham/hende. Udveksl mobiltelefonnumre.

Lad altid en person blive på det sted, hvor barnet sidst er set. Start eftersøgningen der, hvor barnet sidst er set, og husk at børn tit vil gå med solen i ryggen.

Børn drukner stille
Når børn drukner, sker det som regel hurtigt, pludseligt og i stilhed. Børn hverken råber eller plasker, når de kommer i vanskeligheder. De forsvinder bare. Derfor er det afgørende at holde øje med både små og større badende børn.

Fortæl dine børn, at vi skal passe lige så godt på hinanden ved vandet som i trafikken. Skab trygge og overskuelige rammer for børnene og hold øje med dem.

Det er dit ansvar som forælder aldrig at slippe børn af syne. Du må på intet tidspunkt efterlade børn alene ved vandet. Heller ikke for bare at gå på toilettet eller hente noget i bilen. Tag dem med.

Læs meget mere om bade- og vandsikkerhed på http://respektforvand.dk