Højlymngsstien
Del på facebook

Højlyngsstien - endagsture

​​

Endagsvandringer langs Højlyngsstien
Vi oplever en stigende efterspørgsel på endagsvandreture, hvor det er muligt at stille en bil i begge ender af strækningen. Vi har derfor udarbejdet 11 ruter på 4-10 km, hvor det er muligt at parkere ved ruternes start og slut.

Ruterne følger Højlyngsstien, og hver rute giver masser af forslag til seværdigheder undervejs samt andre stier i områderne, således at endagsturene kan forlænges efter ønske. Ruter kan naturligvis også sættes sammen flere ad gangen for en længere tur. Ligeledes kan de fleste ruter gøres kortere. Vi har nemlig markeret offentlige parkeringspladser langs med ruterne af samme årsag. Helt generelt kan endagsturene tænkes som inspirationsforslag.

Yderligere inspiration kan findes på www.367ture.dk eller i bogen ’’På 367 ture i Bornholms Natur’’. Det er en cykel- og vandreturguide der giver et udførligt indblik i den Bornholmske natur. Bogen har i forskellige former eksisteret siden 1988, og sidenhen er den også blevet digital. Der er masser af lokal historik at hente her, samt en masse nye opdagelser at gøre.

Færdsel på offentlige og private arealer 
Højlyngsstien går gennem både offentlige og private arealer. På offentlige arealer må du færdes døgnet rundt både på og udenfor veje og stier. 
På privatejede arealer må færdsel til fods kun ske ad stier og anlagte veje. 
Færdsel på cykel kun ad befæstede stier og anlagte veje. 
Der er adgang fra kl. 6.00 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted indenfor 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. 
Hunde skal holdes i snor.
Vi beder dig respektere de private grundejere ved at vise hensyn.

OBS – du færdes ude i naturen og der er ikke skraldespande alle steder. Medbring gerne din egen affaldspose og tag dit skrald med dig hjem igen. 


Parkering og bus:
Endagsruternes start- og slutparkeringspladser er markeret med et firkantet parkeringsskilt, mens andre parkeringspladser langs med Højlyngsstien er markeret med et rundt parkeringsskilt.
Busruter som krydser ruterne er også beskrevet i teksten. Det er dog ikke alle ruter hvor der er busser ved både start og slut. Se www.bat.dk.

Skiltningen:
Ruternes start og slut er ikke markerede ude i naturen, men er beskrevet i rutebeskrivelserne herunder. Ruterne følger Højlyngsstien, så når du er ved din rutes startparkeringsplads, skal du derefter blot finde hen til Højlyngsstien og følge Højlyngsstiens skilte. 

Praktisk:
Toilet og vandpost er markeret på kortet, dog kan nogle toiletter være sommeråbne – se evt. app’en: https://findtoilet.dk/apps

1. Sandvig – Ravnedalen = 7,5km


Første turforslag starter i Osandbugten i Sandvig ved Hammerknuden og slutter i Ravnedalen. Naturmæssigt er det en overdådig tur som tager dig fra strand til lyngområder, gennem skov og åbent land. Variationen er rig i dette område, og en stor del arealet er fredet. Ligeledes er der utallige muligheder for at kombinere ruten med masser af andre stisystemer undervejs. 
Turen
Fra parkeringspladsen ved Osandbugten går turen forbi den sydøstlige del af Hammerknuden hvor dyr går frit omkring som en del af naturplejen for at afgræsse området. Ruten går langs med Hammer Sø og du kommer op på og ser Opalsøen oppefra. Efter Opalsøen er der en shelterplads og bålplads samt toilet med vandpost. Så går turen over Langebjergvej og hen forbi den gamle gård, Hammersholm, som i dag ejes af Naturstyrelsen. I området er der afstikkere til udkigsplatforme, masser af helleristningsfelter og Moseløkken Stenbrud inden at du kommer ud til Hammershus. Forbi den gamle borgruin bevæger du dig gennem en eventyrlig skov ad Paradisdal over mod Slotslyngen gennem Sortemyr og Troldsmyr. Afhængig af årstid er gummistøvler en god idé. Videre ad de små trampestier føres du ud mod Slotslyngsvej, og endelig til parkeringspladsen ved Ravnedalen på Nordre Borrelyngvej. På parkeringspladsen findes et toilet og en vandpost, og i Ravnedalen findes en shelterplads.

Parkering og bus
I Sandvig kan du stille bilen ved den store parkeringsplads, Hammerknuden Parkering. Ved Ravnedalen er der en stor parkeringsplads på Nordre Borrelyngsvej, lige over Slotslyngsvej. Se markeringer på kortet.
I Sandvig stopper bus 1, 2 7 og 10. Stoppestedet hedder ’Sandvig – Gl. Station’
Bus 2, 7 og 10 stopper ligeledes langs ruten nær Hammersholm ved ’Langebjergvej overfor Sænevej’, og bus 7 og 10 stopper nær Ravnedalen ved stoppestedet ’Borrelyngvej overfor Lyngholt’.

Seværdigheder i nærheden:
- Stenhuggerstien
- Hammerknuden
- Hammer fyr
- Opalsøen
- Hammershus
- Hammer Havn
2. Ravnedalen – Olsker = 5km


Denne tur starter i Ravnedalen - et imponerende lyngområde, og slutter ved en af Bornholms fire rundkirker - Sct. Ols Kirke.Turen
Denne vandretur går gennem Ravnedalen, som du sagtens kan bruge masser af tid på at udforske inden du går videre. Fra Ravnedalen går du langs med skoven, Borrelyngen, indtil Højlyngsstien fører dig ud på landevejene ad Blåholtvej. Herfra går du på landevej, som leder dig hen forbi Ole Christensens Skulpturpark. Til sidst ender turen i den charmerende lille landsby, Olsker, som i øvrigt er den eneste landsby på Højlyngsstiens rute, og endeligt kommer du til Sct. Ols Kirke – som med sine 13m er den højeste af Bornholms fire rundkirker. I Olsker kan du også tage en afstikker ud ad Dalegårdsvej til Dalegårdsbruddet hvor der er en spændende forekomst af pegmatit. Pegmatit er en fællesbetegnelse for alle bjergarter som har store krystaller. Forekomsten i Dalegårdsbruddet blev fredet i 1978.

Parkering og bus
Der er parkeringsmuligheder ved Ravnedalen på Nordre Borrelyngvej over Slotslyngvej og i Olsker kan du parkere langs hovedvejen, ud for Rønnevej 54 og 39A i afmærkede båse. 
Bus 7 og 10 stopper nær Ravnedalen ved stoppestedet ’Borrelyngvej overfor Lyngholt’.
Bus 1 kører gennem Olsker.

Seværdigheder i nærheden:
- Ravnedalen
- Ole Christensens skulpturpark
- Dalegårdsbruddet, med spændende geologiske forekomster 
- Sct. Ols Kirke

3. Olsker – Rutsker Højlyng = 5,5km


Turen går fra Olsker landsby, gennem det åbne land og ind gennem Rutsker Plantage og Rutsker Højlyng.
Turen
Turen starter midt i Olsker hvorfra du føres direkte hen forbi Sct. Ols Kirke, som med sine 13m er den højeste af Bornholms fire rundkirker. Fra Sct. Ols Kirke følger du landevejene gennem åbne marker med en storslået udsigt. Herfra går du hen til Rutsker Plantage, der med sin smukke skov og store samling af vandreblokke er et sted hvor du sagtens kan sætte lidt tid af til at udforske området. Ikke mindst kommer du i plantagen forbi et smukt levn fra den gamle udmarkstid - lyngen. 

Parkering og bus
Du kan parkere langs hovedgaden i afmærkede båse omkring Rønnevej 54 og 39A. Har du behov for vand og toilet kan du gå til Sct. Ols Kirke. 
I rutens anden ende kan du parkere på parkeringspladsen ved Rokkestenen på Slettevej 10B, hvor der er toilet og vandpost. 

Bus 1 kører gennem Olsker.
Bus 2 kører langs med Klemenskervej og kommer forbi Rø Plantages nordvestlige spids. Det nærmeste stoppested hedder ’45/31 zonegrænse (Klemenskervej)’ og ligger lige knap 1km nordøst fra vandreruten. Dog kan du stille dig hvor som helst langs med vejen og vinke bussen til stop.

Alternativt kan du vælge at gå 4km fra Rutsker Højlyng hen langs Døndalen og tage bus 1 eller 2 ude ved kystvejen. 

Seværdigheder i nærheden:
- Sct. Ols Kirke
- Rokkestenen
- Fabeldyret
- Stenrøret
- Højlyngen

4. Rutsker Højlyng – Rø Plantage = 4,5km
Turen
På denne tur kommer du igennem en del af Rutsker Plantage langs med landeveje og varieret skov. Gemt bag skov og krat kommer du frem til Spellinge Mose og det gamle tilflugtssted, Storeborg. Storeborg er i dag en tilgroet høj i landskabet, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Spellinge Mose. Der er en rute rundt om søen, hvis du ønsker at udforske området nærmere. Herefter kommer du ud og krydser Klemenskervej og slutter af i Rø Plantage.
 
Parkering og bus
I midten at Rutsker Plantage kan du parkere på parkeringspladsen ved slettevej 10B, hvor der er toilet og vandpost. Ved Rø Plantage ligger der en lille parkeringsplads på Mortingevej.

Bus 1 og 2 stopper ude ved kysten og du kan stå af ved Døndalen for derefter at gå knap 4km hen til Rutsker Højlyng.

Bus 2 kører langs med Klemenskervej og kommer forbi Rø Plantages nordvestlige spids. Det nærmeste stoppested hedder ’45/31 zonegrænse (Klemenskervej)’ og ligger lige knap 1km nordøst fra vandreruten. Dog kan du stille dig hvor som helst langs med vejen og vinke bussen til stop.

Seværdigheder i nærheden:
- Spellinge Mose
- Storeborg
- Rutsker Højlyng
- Stenrøret
- Rokkestenen

5. Rø Plantage – Aarsballe = 10km

Turen
I Rø Plantage går du gennem et varieret skovterræn med masser af små trampestier rundt i hele plantagen, så turen kan udvides efter ønske. Undervejs på turen går du langs med Bromme Å, og du kommer forbi en gammel tilflugtsborg, Borgen, der ligger på en 12m høj klippeknold. Den smukke Borgedalssø er værd at tage ophold ved, før turen går ud af plantagen og ud på en kort tur på landevejen, inden du går langs med Klemensker Plantage og ender ved Årsballe Idrætsklub på Stavsdalsvej. Der er en vandpost ved Sigtevej 14 på nordsiden af laden.

Parkering og bus
I Rø Plantage er der flere muligheder for parkering, som du kan se på kortet. Vi anbefaler at starte (eller slutte) turen ved parkeringspladsen på Mortingevej i Plantagens nordvestlige hjørne.

Bus 2 kører langs med Klemenskervej og kommer forbi Rø Plantages nordvestlige spids. Det nærmeste stoppested hedder ’45/31 zonegrænse (Klemenskervej)’ og ligger lige knap 1km nordøst fra vandreruten. Dog kan du stille dig hvor som helst langs med vejen og vinke bussen til stop.

Bus 4 kører langs Stavsdalvej. Det nærmeste stoppested er Aarsballe nord, men du kan stille dig hvor som helst langs med vejen og vinke bussen til stop.

Seværdigheder i nærheden
- Stenvarpen, plantagens højeste punkt
- Borgen
- Borgedalssø


6. Aarsballe - Rytterknægten = 7,5km
Turen
Denne tur står i skovens tegn. Fra parkeringspladsen i Aarsballe begiver du dig ind i Stavsdal Plantage hvorefter du går i varieret terræn. Du kommer forbi en masser myr, moser og småsøer. Undervejs på hele ruten ser du blotlagte klipper, sporadisk lyng og forskellige typer af skov. Åremyr er en af de større søer i området, og sammen med Ravnekjær, Vettesmose og Puggekullekær er den en kaffepause værd. Der er selvfølgelig også en rokkesten på ruten. På rutens sidste del krydses Segenvej, hvorefter turen går op på den imponerende borgruin, Lilleborg, og en lille kilometer senere ankommer du til Rytterknægten, hvor der findes en kiosk og et udkigstårn - Kongemindet, og der er toilet samt vandpost. 

Parkering og bus
Parkering i Aarsballe finder du på Aarsballe By 59, ved Aarsballe Boldklub. Ved Rytterknægten er der en stor parkeringsplads. 

Bus 4 kører langs Stavsdalvej. Det nærmeste stoppested er Aarsballe nord, men du kan bede buschaufføren om at sætte dig af hvor som helst langs busruten.

Bus 3 og 9 kører gennem Almindingen langs med Segenvej og herfra er der knapt 2 km til Rytterknægten. Alternativt kan du starte / slutte ved Lilleborg som ligger ud til Segenvej.

Seværdigheder i nærheden:
- Eventyr i skoven, der er masser af småstier med afstikkere til små søer og myr
- Rytterknægten og Kongemindet
- Rokkestenen
- Ravnekjær, Vettesmose, Puggekullekær og Åremyr
- Lilleborg


 

7. Rytterknægten – Bastemosen = 8km

Turen
Turen her går gennem meget varieret terræn. Ruten starter ved Rytterknægten, som er Bornholms højeste punkt. Her står Kongemindet – et udsigtstårn hvorfra du kan se ud over skoven, og hvis vejret er til det - helt til Ertholmene. Fra Rytterknægten føres du ned i Vestre Indlægs sydlige del, og inden du drejer op mod Ekkodalen, kan det anbefales at afvige fra stigen og slå et smut forbi Udkæret, hvorfra du får en spektakulær udsigt sydover fra det nybyggede fugletårn. Nu går ruten nordpå igen, og du kommer op nær Dronningestolen med udsigt over Ekkodalen. Herfra krydser du dalen ad den nybyggede sti og går langs Ekkodalens sydøstlige side og kan betragte sprækkedalens imponerende klipper nedefra. Her er der både kiosk og restaurant samt toilet og vandpost. Herefter ledes du hen forbi Gamleborg og ind i Almindingen, inden ruten ender ved fuglelokaliteten, Bastemosen. Ved Bastemosen er der et stort fugletårn, som giver en fantastisk udsigt.

Parkering og bus
Der er en stor parkeringsplads ved Rytterknægten. Ved Bastemosens fugletårn er der en primitiv parkeringsplads.
For at komme til Rytterknægten med bus kan du tage bus 3 som kører langs Segenvej – stå af ved Lilleborg og start turen dér. 

Bus 9 stopper ved Ekkodalen og kører langs med Almindingsvej.

Bus 3 som kører langs Segenvej stopper ved Travbanen eller ved 32/42 Zonegrænse, men du kan bede om at blive sat af ved Bastemosens fugletårn mellem de to stoppesteder.

Seværdigheder i nærheden:
- Rytterknægten
- Udkæret
- Dronningestolen med udsigt over Ekkodalen
- Ekkodalen
- Gamleborg
- Bastemosen


8. Bastemosen – Ølene = 8km

Turen
På denne rute går du fra vådområde til vådområde og variationen mellem de åbne moser mod den lukkede skov er spektakulær. Ved Bastemosen kan det anbefales at tage et smut op i fugletårnet, hvorfra der er en fantastisk udsigt. Herefter kommer du ind i Bisonskoven,​ hvor du kan være heldig at få et glimt af de store bisoner. Inde i Bisonskoven er der et udsigtstårn der giver udsigt over endnu et vådområde – Svinemosen. Herfra går turen forbi Kæmpestælene og Nydam inden du kommer ind i de kommunale skove, Aaker Plantage og Pedersker Plantage, hvor der er masser af vandhuller og vandreblokke. Endeligt fremme ved Ølene har du mulighed for at kravle op i fugletårnet her og få en formidabel udsigt over området.
På turen her er der hverken toilet eller vandpost.

Parkering og bus
Ved Bastemosen er der en lille primitiv parkeringsplads. Ved Ølene er der to parkeringspladser, begge små og primitive.

Bastemosen: Bus 3 og 9 kører langs Segenvej ved Almindingen. Stoppestederne hedder Travbanen eller 32/42 Zonegrænse, men du kan bede om at blive sat af ved Bastemosens fugletårn mellem de to stoppesteder.

Ølene: Bus 5 kører langs med Nexøvej og stopper ved Ølenevej (stoppested Egeby), som du kan følge i ca. 4,5km op til Ølene. 
Bus 3, 4 og 9 stopper i Østermarie, godt 6km væk, hvor du ligeledes følger Ølenevej indtil du ankommer til Ølene.


Seværdigheder i nærheden:
- Bastemosen
- Bisonskoven og Svinemosen
- Klokkepilten, Tyrestenen
- Ølene
- Pedersker Jagthus


 

9. Ølene – Gamleborg = 7km

Turen
Ølene er et fantastisk flot vådområde og fuglereservat med et fugletårn på Ølenevej som giver en imponerende udsigt over hele området. Fra Ølene følger du Øle Å. Vær opmærksom på at stien her kan være lidt sumpet, og vegetationen er høj. Øle Å løber gennem Povlsker Plantage og området er som regel fremragende mennesketomt. Povlsker Plantage er i øvrigt kommunalt ejet skov og du kan snildt gå af stierne og udforske skoven. Efter nogle kilometer kommer du op og går langs Slamrebjergvej indtil at du rammer Gamleborg. 
Et alternativ kan være at parkere en bil ved Ølene og derefter gå 4,2km. Her finder du skiltet ’Terrænsti’ som du følger tilbage til Ølene.

Parkering og bus
Ved Ølene er der to parkeringspladser, begge er små og primitive. Ved Gamleborg er der en parkeringsplads på Slamrebjergvej. 
Ølene: Bus 5 kører langs med Nexøvej og stopper ved Ølenevej (stoppested Egeby), som du kan følge i ca. 4,5km op til Ølene. 

Ølene: Bus 3, 4 og 9 stopper i Østermarie, godt 6km væk, hvor du ligeledes følger Ølenevej indtil du ankommer til Ølene.

Gamleborg: Bus 5 kører langs med Nexøvej og stopper i Bodilsker (Bodilsker overfor kirken). Herfra er der 3.4 km til Gamleborg.

Seværdigheder i nærheden:
- Ølene
- Øle Å
- Gamleborg


10. Gamleborg – Paradisbakkerne = 5km


Paradisbakkerne gemmer på en masse. Pilte, dale, damme, døre, søer, rokkesten og andre sten, og selvfølgelig Gamleborg.
Den vestlige halvdel går gennem kommunal plantage, som også er smuk, men knap så fuld af navngivne ting.
Turen
Fra Gamleborg kommer du ind i Paradisbakkerne. Paradisbakkerne har mange sprækkedale, smukke skovsøer, masser af lyngområder, rokkesten og andre vandresten. Terrænet er bakket og der er fantastiske vues undervejs. Området er godt kortlagt og fra slutpunktet, parkeringspladsen ved Oksemyrevej, udgår der flere små ruter rundt i Paradisbakkerne.

Parkering og bus
Ved Gamleborg er der en parkeringsplads på Slamrebjergvej. Ved Paradisbakkerne er der en stor parkeringsplads ved Oksemyrevej 12.

Gamleborg: Bus 5 kører langs med Nexøvej og stopper i Bodilsker (Bodilsker overfor kirken). Herfra er der 3.4 km til Gamleborg.

Paradisbakkerne: Bus 4 kører langs med kysten og stopper i Årsdale (Årsdale overfor Møllevej). Herfra er der 2,8 km til Paradisbakkerne. 

Seværdigheder i nærheden:
- Gamleborg
- Paradisbakkerne
- Grydesø
- Rokkestenen

 

11. Paradisbakkerne – Aarsdale = 3,5km
Turen
På denne tur føres du det sidste stykke af Højlyngsstien fra Paradisbakkerne ud til Aarsdale. Det første stykke ud ad Oksemyrevejen har du skov til at skygge på den ene side, men så snart du krydser Ibskervej kommer du ud i det helt åbne land. Her venter dig et syn uden lige: Udsigten over havet. 
Når du ankommer til Aarsdale vil der være lidt indkøbsmuligheder i den frivilligt drevne købmandsbutik - Høkeren, samt et røgeri og et bryggeri. Ligeledes har du her en forbindelse til kyststien hvis du har lyst til at gå videre.

Parkering og bus
Ved Paradisbakkerne er der en stor parkeringsplads ved Oksemyrevej 12. Ved Aarsdale kan du parkere nede ved havnen ved den lille købmand, Høkeren.

Bus 4 kører langs kysten og stopper i Aarsdale (Aarsdale overfor Møllevej). Dette stop er det tætteste stoppested både for rutens startpunkt og slutpunkt.

Seværdigheder i nærheden:
- Paradisbakkerne
- Kysten
- Udsigt over Østersøen
- Aarsdale