Del på facebook

Grøn Ring

Gå. Løbe. Mountainbike. Cykle. Opleve. Lege. Udforske. Nyde. Overnatte. Ride. Fiske. Slentre. Den Grønne Ring slår et stort slag rundt om Rønne - fra Galløkken i syd til Nordskoven i nord. Den Grønne Ring giver dig adgang til natur, udsigt, indsigt. Den grønne ring tilbyder dig historie, dyreliv, skove, søer, unikke naturoplevelser - og et sammenhængende rum, der er gjort parat og tilgængeligt for mange forskellige slags aktiviteter.
Det er et gammelt industrilandskab, der nu er forvandlet til et stort sammenhængende og meget varieret grønt område med spændende natur- og kulturhistorie. 
 
 
I projektet "Grøn Ring" er der etableret stier og andre rekreative anlæg for at  øge mulighederne for at udnytte området rekreativt. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU.
 
Du er velkommen til at gå, cykle og ride i området. Det er ikke alle steder den gennemgående terrænsti er lige velegnet til almindelige cykler. Derfor er der på kortet markeret alternative cykelruter til dem som gerne vil cykle på en mere jævn vej.

Langs terrænstien er der en række rundture på mindre stier, hvor du kan gå på opdagelse.
 
 

Naturen

Den Grønne Ring - fra Galløkken i syd til Nordskoven i nord - udgør i dag et samlet og tilgængeligt naturområde: Et næsten 10 km langt grønt sving rundt om Rønne by:
Fra kystnære stier langs havet, gennem plantager, langs små og store søer, naturskov, vådområder, åer og vandløb -  tit langs eller gennem 150 år gamle industriområder, hvor naturen og dyrene de sidste 40 år igen har taget magten.
Snorrebakkesøen, Kaolinsøen  og fem mindre søer er resultatet af tidligere tiders råstofudvinding og ligger i dag som oversvømmede kaolingrave.
Kaolin er ler der blev brugt til porcelæn og lertøj.
 
Skovene, vildnisset, vådområderne, de små moser og de lysåbne arealer er hjemsted for en bred vifte af planter- og dyrearter: Blåmejse, musvit og grønirisk, blisgæs, taffeland, harer, rådyr, tårnfalk, gøg, nattergal, musvåge, flagermus, grønbroget tudse, løvfrø og springfrø - bare for at nævne nogle.
Den Grønne Ring er et unikt naturtilbud - med masser af muligheder for både store og små udflugter, for ophold og afstikkere ad de mange små stisystemer.
 

Et industrielt eventyr

I mere end 400 år har området rundt om Rønne været en del af et industrielt eventyr. Både granitten og kaolinen gav arbejde til mange mennesker - og mange nye virksomheder, fabrikker og produkter så dagens lys: Brosten, skærver, granitplader, porcelæn, cement, fliser, klinker. Tusindvis af mennesker fik arbejde.
Eventyret fortsatte helt frem til efter 2. verdenskrig, hvor det langsomt klingede ud.
Overalt langs Den Grønne Ring kan man finde spor efter fortidens industrieventyr - og der er rundt omkring opsat en række informationstavler, der fortæller udvalgte dele af historien.
 
På dette link kan du læse mere om Kaolinudvinding og kulturhistorien i området.  
 

Den Grønne Ring til fods

Med den Den Grønne Ring er der ved hjælp af græs-, grus- og terræn-stier skabt en forbindelse mellem forskellige typer af landskaber, naturområder og gamle industrielle anlæg. Overalt er der etableret nye trapper, gangbroer og trafiksikre overgange.
Dermed er der skabt et sammenhængende stort rekreativt område, som enten kan nydes ved at gå hele sporet fra nord til syd -  eller man kan nøjes med at hoppe på sporet, der hvor det passer én bedst.
Ruten er tydeligt afmærket, og der er opsat en række informationstavler, der åbner både landskabet og historien. Foruden selve Grønne Ring-sporet inviterer en lang række mindre stier til nye oplevelser, udflugter og omveje.
Det 8 km lange spor kan klares af langt de fleste med en nogenlunde kondition, selv om ruten har nogle højdemetre.
Det afmærkede 8 km lange spor begynder ved Nordskoven Camping i det nordlige Rønne og slutter to-tre kilometer syd for Rønne. Begynder og afslutter du/I turen på f.eks. Rønne Torv, så regn med at turen strækker sig over 12-13 km.
Forvent at du vil møde andre - både til cykel og til hest. Og husk traveskoene.

Turen gennem landskabet

Start f.eks. ved Nordskoven.
Indenfor den første kilometer får du Almegaards kasernes træningsbane på venstre hånd. Her uddannes nogle af de bedste soldater i Danmark.
Cirka en kilometer længere fremme rammer du den første lille sø. Her finder du også en pavillion, en lege- og en bålplads. Du er midt i naturen, men du er samtidig midt i historien. For her finder du også resterne af den industri (et slemmeanlæg), der gennem næsten 400 år skabte vækst og arbejdspladser ved at udgrave kaolin til porcelæns- og lerindustrien.
Stop ved Kaolingraven. I sin tid et gigantisk hul i jorden. Nu en meget smuk sø. Undervejs til næste sø - Snorrebakkesøen - er der rig mulighed for at lege 'gæt et træ', nyde brombær eller mirabeller - eller bare nyde stemningen, nyde at være midt i naturen.
En helt ny sti bringer dig fra søen op i højderne til endnu et blotlagt, historisk industrianlæg, der ligger i et stille hjørne af Bornholms Produkthandel og firmaet NCC Roads store anlæg, som den dag i dag leverer granit til veje og anlæg.
Du sniger dig ned gennem en lidt vild og mørk skov, inden turen tager dig sydover for alvor. Åbne marker til den ene side. Et industrikvarter til højre fortæller historien om, at Bornholm er mere end blot turisme og landbrug.
Oplev den særlige stemning af noget uforløst og ikke-afsluttet i udkanten af Rønne, mens du bevæger dig mod havet. Du rammer Galløkken ved Hotel Fredensborg i udkanten af Rønne. Nyd turen langs havet og den unikke udsigt på turen ind mod byen.
Den Grønne Ring er en invitation. En invitation til leg, læring og oplevelser. Tag hele turen eller hop på den Grønne Ring, der hvor det passer dig.
 

Den Grønne Ring på cykel

Den Grønne Ring er oplagt til en cykeludflugt. Der er etableret næsten 8 km terrænstier hele vejen øst om byen. Terrænstierne vil blive benyttet af både cyklister, gående og heste. Så vær opmærksom på, at du - sandsynligvis - ikke er alene på sporet.
For at sikre både adgang og trafiksikkerhed er der i forbindelse med projektet etableret en lang række cykelstier:
Cykelsti langs Nordre Ringvej fra Haslevej til Blykobbevej
Cykelsti langs Østre Ringvej fra Åkirkebyvej til Kaj Mogensens Vej
Cykelsti langs Søndre Alle fra Zahrtmanns Rundel til Arsenalvej
Desuden er der etableret flere trafiksikre overgange.
 
Der kan cykles hele vejen på den tykke røde streg. Du vil undervejs blive tilbudt nogle alternative cykelveje - de er angivet med gult på kortet.
God fornøjelse.
 

8 km mountainbike-spor

Masser af højdemetre og masser af udfordringer. Den Grønne Rings mountainbike-spor følger Den Grønne Ring rundt om Rønne med markeringer af de særlige mtb-udfordringer.
Det 8 km lange mountainbikespor begynder lige bag Nordskovens Camping i det nordlige Rønne. Første og sidste del af turen går på naturlige skovstier.
Sporet begynder i havniveau, arbejder sig gennem et stærkt kuperet terræn op til sporets  højeste punkt ved Snorrebakken og ender igen i havniveau en to-tre kilometer syd for Rønne.
Den tekniske del er sporet er koncentreret omkring de tre søer, man passerer omtrent midtvejs på sporet: Curves, bumps, en rockgarden, slalomspor og north-shore udfordringer samt tekniske op- og nedkørsler på stejle skrænter.
Undervejs er der terræn nok til at inspirere til nye udfordringer og måske lidt off-road kørsel. Hele området er præget af dybe grave, bassiner, naturlige og kunstige 'bjerge', samt skrænter - alt sammen en arv efter en meget hektisk og dynamisk epoke i Danmarks historie, hvor den industrielle udvikling krævede store mængder af sten og råstofinput.
 
Sporet er udarbejdet med hjælp fra Christian Korsager fra firmaet Dirt Builders (www.dirtbuilders.com). Sporet er etableret i samarbejde med DGI-Bornholm.
 
   

Økobasen

Økobasen ved Snorebakkesøen er det grønne klasselokale, der understøtter tanken om udeskole og bringer det sanselige, det kropslige og oplevelserne ind i undervisningen. Økobasen indeholder et materialedepot med udstyr til naturfaglige undersøgelser på land og i vand, og udenfor finder du borde, bænke og et bålsted. 

Økobasen ligger i cykelafstand for alle skoler i Rønne.

Praktisk information:
Du reserverer tid på Økobasen gennem bookingsystemet Conventus
Der er toilet v. P-pladsen mod Snorrebakken, hvor man også kan parkere.
Skolen får udleveret en nøgle til Økobasen, som herefter kan blive liggende på skolens kontor. Kontakt Ulla Didriksen på telefon: 20 33 59 23.

Læs mere om Økobasen her.