Vinterbillede
Del på facebook

Færdsel på tilfrosne søer

I vintertiden kontrollerer Bornholms Regionskommune som en service tykkelsen af isen på 5 udvalgte søer.

Som udgangspunkt for alle kommunens søer er færdsel på isen forbudt, og der sættes ikke advarselsskilte op. Men har vi målt på en af de 5 udvalgte søer, at isen kan bære, sættes der skilte op med teksten ’Færdsel på isen er tilladt’.

Skiltet sættes op, hvis isen er mere end 13 cm tyk. For en sikkerheds skyld måler vi flere forskellige steder på hver enkelt sø.

MEN vær opmærksom på at du stadig færdes på isen på eget ansvar.
Så lad altid være med at gå ud på isen, hvis du er det mindste i tvivl, om den kan bære.

 

Frigivne søer

Det er tilladt at færdes på isen på følgende søer:

Ingen

 

Al færdsel foregår på eget ansvar. Listen opdateres ved ændringer.