Penge
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Ledighed, uddannelse Ledighed Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet

​​Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du samlet kan få

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.   

Hvor meget kan jeg få i alt?

Her er fem oversigter, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden. Kontanthjælpslofterne afhænger bl.a. af, om du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Find den rigtige tabel:

For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2023
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person    15.874
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    15.874
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person    11.944
 Enlige med et barn    16.550
 Enlige med to eller flere børn    16.941
 Enlige uden børn    14.447
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
     2023
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person
 13.553
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    13.419
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person    10.294
 Enlige med et barn    16.223
 Enlige med to eller flere børn    16.614
 Enlige uden børn    11.060
For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2023
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person    12.925
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    12.751
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person    9.863
 Enlige med et barn    15.436
 Enlige med to eller flere børn    15.825
 Enlige uden børn    10.623
For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timers kravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2023
 Gifte og samlevende med et barn - pr. person
   12.650
 Gifte og samlevende med to eller flere børn - pr. person
   12.475
 Gifte og samlevende uden børn - pr. person
   9.668
 Enlige med et barn
   15.043
 Enlige med to eller flere børn
   15.433
 Enlige uden børn
   10.427
For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
     2023
Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn     9.622
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn    9.694
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn    6.466
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn    7.752
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn    7.825
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn    5.726

Gevinst ved at arbejde

Hvis du arbejder, samtidig med at du får uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Og det giver plads til særlig støtte og boligstøtte, når din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse udbetales med et mindre beløb. 

Hvornår er man samlevende i forhold til kontanthjælpsloftet?

Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

  • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
  • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
  • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
  • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Hvis du vil klage

Du skal sende klage til kommunen, hvis du vil klage over:

  • din indplacering på en kontanthjælpsloftssats
  • tildeling af særlig støtte
  • afgørelser om samlivsstatus i forhold til loftsindplaceringen  
  • afgørelse om opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte.

Du skal sende din klage til Udbetaling Danmark, hvis du vil klage over:

  • afgørelse om nedsættelse af udbetaling af boligstøtte og/eller særlig støtte
  • afgørelser om opkrævning af for meget udbetalt boligstøtte.
Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Kontanthjælp (borger)


DP-small.png