Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Job Elev i kommunen

Elev i kommunen

​Bornholms Regionskommune tilbyder flere muligheder for at tage en spændende og brugbar elevuddannelse.
Her kan du læse om de muligheder du har for at blive elev i kommunen.

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

Anlægsgartner – plejeteknik

Gennem uddannelsen til Anlægsgartner med specialet plejeteknik lærer du at arbejde selvstændigt med forekommende arbejdsopgaver inden for etablering af grønne områder. Det kan være pleje af haver, parker og andre grønne arealer, hvor du eksempelvis skal vande, gøde, slå græs, luge ukrudt, beskære buske og træer mv.

I uddannelsen indgår også anlægsopgaver, som at arbejde med fliser, trapper og mure, samt at udføre beregninger og udarbejde skitser.

Anlægsgartneruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der bygger på princippet om vekseluddannelse. I uddannelsen er der i alt seks skoleophold, der udgør i alt 56 ugers skoleundervisning - resten af tiden skal du være i praktikvirksomheden.
Under afsnittet Uddannelsens indhold kan du finde detaljerede oplysninger om uddannelsen til Anlægsgartner med specialet anlægspleje.

Uddannelsesinfo
Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år og 2 måneder til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato.

Kontakt: Bornholms Regionskommune, Vej, park og anlæg, 56 92 50 00  

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

Datateknikerelev

Datateknikerelevstillinger i Bornholms Regionskommune opslås i dagspressen og på BRK.dk

For at komme i betragtning som datateknikerelev skal du have gennemført grundforløbet på Teknisk Skole.

Uddannelsen er et speciale under Data- og kommunikationsuddannelsen.
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag, der lærer dig at arbejde indenfor et bredt spektrum af informationsteknologi, såsom serverteknologi, netværk, ip-telefoni samt mobile- og trådløse systemer.

I din virksomhedspraktik i Bornholms Regionskommune vil du bruge den viden, du har fået fra skolen samt lære mere omkring opsætning, installation og vedligeholdelse af servere. Konfiguration og opsætning af switche og access points og meget mere.

Har du lyst til at videreuddanne dig, har du mulighed for at tage akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

IT-supporter lærling

IT-supporter lærling stillinger i Bornholms Regionskommune opslås i dagspressen og på BRK.dk

For at komme i betragtning som IT-Supportere lærling skal du have gennemført grundforløbet på en erhvervsskole. Uddannelsen er en del af Data- og kommunikationsuddannelsen. 

Uddannelsen veksler imellem skole og praktik. På skolen får man kendskab til basal viden om serverteknologi samt netværksviden. Man bliver også oplært i ITIL, mobile og trådløse systemer.

I din virksomhedspraktik i kommunen vil du bruge, den viden du har lært fra din skoleperiode og lære endnu mere omkring opsætning af IT udstyr til brugere, opsætning af mobile enheder og reparation af ødelagte computere og meget mere.

Ledige elevstillinger bliver slået op på brk.dk/job

EGU-elever

Hvis du er under 30 år og har lyst til at tage en praktisk uddannelse med kun lidt skole er egu måske noget for dig. Du kan læse mere om egu på egu.dk.

Egu tager cirka 2 år. De 2 år kan deles op i bidder. 

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at tage en egu uddannelse skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB). Her vil de hjælpe dig med at tilrettelægge en uddannelse som passer lige til dig.  

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job 

Ejendomsserviceteknikerelev

En ejendomsservicetekniker passer og vedligeholder bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer, miljø, klima og administration.
Du får en grundlæggende viden om drift af varme- og ventilationsanlæg, el- og vandforsyning, energieffektivt og miljø. Arbejdet handler også om at pleje grønne områder uden kemi, om alternativ energi og korrekt affaldssortering og bygningsvedligeholdelse. Du lærer at udføre mindre reparationer, at rekvirere og vejlede håndværkere til større opgaver og at foretage tilstandsvurderinger af bygningsskader. Som ejendomsservicetekniker lærer du desuden om budgetter og byggesagsbehandling, ligesom du kan tage specialefag som beboerdemokrati og syn af boliger.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden eller kontakt driftsleder Steen Pedersen på telefon 56 92 14 50 eller steen.pedersen@brk.dk

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

Entreprenørmaskinmekanikerelev

Som entreprenørmaskinmekaniker reparerer og vedligeholder du gravemaskiner, læssemaskiner, bæltetraktorer, gummihjulslæssere, kraner og andre maskiner, der bruges på byggepladser og lignende steder.

Kontakt: Bornholms Regionskommune, Vej, park og anlæg telefon 56 92 50 00.

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

Ernæringsassistent/hjælper -elev 

Kan du li' mad og mennesker? Som ernæringsassistentelev får du en meget alsidig uddannelse, hvor du ikke blot lærer at lave spændende mad, men også får den teoretiske baggrund vedrørende diætmad, hygiejne, ernæringslære m.m.

Der er også mulighed for at tage en 1 årig uddannelse som ernæringshjælper. 

Du kan læse mere om uddannelsen til ernæringsassistent på www.ernaerings-assistent.dk/ 

eller kontakte leder af DeViKa Nina Kragskov på telefon 56 92 65 35 eller nina.kragskov@brk.dk  

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

Kontorelev

Bornholms Regionskommune tilbyder en spændende 2-årig kontorelevuddannelse med specialet offentlig administration. I løbet af uddannelsen kommer du i praktik i regionskommunens administrative virksomheder, hvor du vil få en bred indsigt i sagsbehandling, kommunikation, korrespondance og økonomi. Du indgår ligeledes i kommunens elevnetværk. Du vil typisk være i praktik to forskellige steder i løbet af uddannelsen. Regionskommunen har afdelinger spredt ud over hele øen, så dine praktiksteder kan også være forskellige steder på øen. 

Uddannelsen varer to år* og består af en kombination af praktik i regionskommunen og skoleforløb, der foregår på Campus Bornholm. 

*:Elevtiden varer to år, hvis du er under 25 år. Hvis du er 25 år eller derover, kan praktikken være lidt kortere. Det afhænger af dine teoretiske og praktiske forudsætninger og bliver afklaret ved realkompetenceafklaringen.

Som kontorelev i Bornholms Regionskommune bliver du introduceret for mange forskellige administrative opgaver, som er en blanding af både rutine-, drifts-, servicerings- og udviklingsopgaver. Blandt opgaverne er f.eks.  personaleadministration, økonomi, sagsbehandling, borgerkontakt og andre centerspecifikke opgaver. De seneste kontorelever har arbejdet vidt forskellige steder såsom Borgerservice, Beskæftigelsesservice (jobcentret), Løn og personale, Regnskab, Byg, Beredskab, Sekretariatsservice, Børn og Familie, i Hjemmeplejens administration og hos Hjælpemidler. Der er altså gode muligheder for at arbejde med mange forskellige opgaver inden for det administrative område.

Udover at tilbyde en bred opgaveportefølje forsøger vi også at målrette uddannelsen i spor, hvor vi ved, at der er stor efterspørgsel på administrative ressourcer. På den måde gør vi vores kontorelever særligt eftertragtede, når de er færdiguddannede. Har du særlige interesseområder, vil vi også meget gerne forsøge at planlægge din uddannelse efter det.

Mulige spor i uddannelsen:
Generalistsporet, som er den klassiske ’allround’ -uddannelse, hvor du kommer vidt omkring på det administrative områder, uden dog at fordybe dig i enkelte områder. Her får du en bred, generel administrativ viden og uddannelse. bred, generel administrativ viden og uddannelse.

Sagsbehandlerområdet, hvor du efter endt uddannelse vil være en attraktiv ressource i forhold til administrative sagsbehandlerstillinger i kommunen. Har det sociale område din særlige interesse, kan dette være springbrættet til socialformidler-/socialrådgiveruddannelsen.

Økonomiområdet, hvor du arbejder intensiveret med økonomi og regnskab og på den måde bliver en attraktiv ressource ift. stillinger indenfor dette område.
Andre områder kunne være byggesagsbehandling, eller hvad der nu kunne interessere lige præcis dig – og som er muligt i kommunen. Dette naturligvis stadig med fokus på at udfylde praktikplanens mål, som du kan se her: 

Praktikplanens mål

Pædagogisk Assistentelev

Formålet med uddannelsen er, at du tilegner dig forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med forældre, pårørende og kolleger at udføre pædagogisk arbejde i institutioner, skoler og private hjem, m.v. i forhold til børn, unge og voksne.

Undervisningen foregår på den måde, at der veksles mellem teori og praksis. Du går altså både på skole og er i praktik.

Læs mere om uddannelsen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles hjemmeside.  

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

Pædagoguddannelsen

I Bornholms Regionskommune har vi også pædagogstuderende i lønnet praktik.

Hvis du vil uddanne dig til pædagog, skal du have lyst til at arbejde med mennesker og spille en stor rolle i deres hverdag.
Det er gennem dit samspil med andre mennesker, du kan bidrage til deres udvikling, trivsel og livsglæde. Det er din faglighed og personlighed, der gør en forskel.

Du kan læse mere om pædagoguddannelsen Bornholm på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside

Skov- og naturteknikeruddannelsen

Som skov- og naturtekniker tilbringer du din hverdag ude i naturen. Din arbejdsdag går med at løse en vifte af praktiske opgaver i skoven og i landskabet.
 
Du planter træer og plejer bevoksninger. Du udviser træer og fælder dem med motorsav. Du fælder vanskelige træer i byen. I det sene efterår fælder du juletræer og klipper pyntegrønt. Om sommeren vedligeholder du vej, grøfter og vådområder. Du plejer naturområder og gør ophold i skoven og naturen attraktivt for både børn og voksne.
 
Du arbejder selvstændigt, og du udfører opgaverne både alene og i samarbejde med kolleger. Dit arbejde varierer meget med årstiden, og du får forskellige naturoplevelser hver dag.
 
Om uddannelsen
Skov- og naturteknikeruddannelsen varer 3 år, hvoraf 52 uger foregår på skole og resten på en godkendt praktikplads. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer normalt 20 uger, men afhængig af dine interesser, kan du vælge at forlænge det med op til i alt 60 uger.

Kontakt: Bornholms Regionskommune, Vej, park og anlæg, 56 92 50 00 

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job 

Social og -sundhedshjælperelev

Bornholms sundheds- og sygeplejeskole starter op med nye hold en gang årligt.

På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du at arbejde med forskellige opgaver i forhold til mennesker, som har brug for praktisk og personlig hjælp, elementær sygepleje, omsorg og aktivering.

Læs mere om uddannelsen på Bornholms sundheds- og sygeplejeskoles hjemmeside

Social- og sundhedshjælperlever til hovedforløbet med holdstart 24. juni 2024 (brk.dk)​

Social og -sundhedsassistentelev

Bornholms sundheds- og sygeplejeskole starter op med nye hold 3 gange årligt.

På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt at planlægge og udføre aktiverende og omsorgsmæssige opgaver, især for ældre og handicappede, herunder koordinering og undervisning. Desuden lærer du at varetage grundlæggende sundheds-sygeplejeopgaver.

Læs mere om uddannelsen på Bornholms sundheds- og sygeplejeskoles hjemmeside. 

Social - og sundhedsassistentelever til grundforløb 2 og hovedforløb med holdstart 12. august 2024 (brk.dk)​

Social- og sundhedsassistentelever på hovedforløbet med start 24. juni 2024 (brk.dk)​

Social- og sundhedsassistentelever med merit, med start 22. juli 2024 (brk.dk)​

Når vi har ledige elevstillinger kan du altid  finde dem på brk.dk/job

Eksterne links

Fandt du ikke hvad du søgte?

Her kan du læse mere om uddannelser m.m.

Find Uddannelse.dk

UddannelsesGuiden