Dame arbejder på pc i naturen
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Selvbetjening

Selvbetjening

Alfabetisk oversigt over vores selvbetjeningsløsninger​

Adresseforespørgsel

Lav adresseforespørgsel og betal online

Affaldsordninger

Du kan ændre din affaldsordning hos BOFA

Bibliotek - bestil bøger 

Bestil bøger online på Bornholm Biblioteker

Bopælsattest

Anmod om bopælsattest og betal online

Brug af vej- og fortovsareal

Når en virksomhed ønsker at bruge en del af det offentlige vej- og fortovsareal til udstillinger, restauranter eller lignende, skal der søges om tilladelse hertil ved Teknik & Miljø.

Søg tilladelse 

Fritagelse for digital post

Du kan bliver fritaget for digital post. Læs mere og søg her

Frivilligt socialt arbejde § 18

Støtte gives efter §18 i lov om social service. Læs mere og søg støtte her

Godtgørelse for skoleundervisning - efter lov om integrationsuddannelse (IGU)

Søg om godtgørelse for skoleundervisning her

Hjælpemidler

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Du kan også leje og betale hjælpemidler online

Kræftkurset - Kom godt videre - tilmelding

Tilmeld dig kurset "Kom godt videre" her

Lægeskift

Skift læge

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge kommunen om
Lån til beboerindskud

Opgravning

Hvis du skal grave i vejareal (herunder vej, fortov, cykelsti, rabatter), skal der indhentes tilladelse fra kommunen. Læs mere om opgravninger og søg her

Plejevederlag

Her kan du søge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Søg plejevederlag her

Post til døren

Du kan søge om at få leveret posten til døren. Læs mere om Post til døren og søg her

Privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning

Skoleskift

Her kan du anmode om skoleskift på Bornholm

Ungdomstandpleje

Er du fyldt 16 år, har du frit tandlægevalg. Du får betalt hele din tandlægeregning af kommunen, uanset om du får behandling hos den kommunale børnetandpleje, eller om du vælger en privatpraktiserende tandpleje. Søg om tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge her.

Ungdomstandpleje - 16-17 årige