Befolkningsprognose
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Tal og fakta Befolkningsprognose 2024-2036

Befolkningsprognose 2024-2036

​​​​​Befolkningsprognosen for Bornholms Regionskommune 2024-2036 peger på en befolkningsstigning på knap 500 borgere frem mod 2028 efterfulgt af et større fald over de efterfølgende år. Ved indgangen til 2024 var der i alt 39.337 borgere i Bornholms Regionskommune (BRK). Frem mod 2025 peger befolkningsprognosen på en mindre stigning på 58 borgere. Det bringer befolkningstallet op på 39.395 borgere. Ifølge befolkningsprognosen fortsætter stigningen frem til 2028, hvor den forventede befolkning er på 39.830 borgere, hvilket svarer til en stigning på yderligere 435 borgere.
Se hele prognosen i boksen ude til højre.

Hvad er en befolkningsprognose, og hvad bruges den til?

Bornholms Regionskommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende år. En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling.

Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til samfundsudviklingen og udviklingen i boligsammensætningen. BRKs befolkningsprognose er udarbejdet ved hjælp af konsulentfirmaet Cowis Demografix-model, som halvdelen af de danske kommuner anvender.  

Prognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. Forventningerne til befolkningsudviklingen indgår fx i overvejelserne i forhold til, om der kan forventes at blive behov for flere eller færre børnehaver, skoler og ældreboliger samlet set på Bornholm og i de enkelte lokalområder. Den kan også føre til overvejelser om, hvorvidt det fremtidsbillede prognosen tegner er lig med den ønskelige udvikling? Skal kommunalbestyrelsen fx arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen? 

Befolkningsprognoserne udarbejdes hvert år for at forudsige befolkningsudviklingen, herunder aldersfordelingen, til- og fraflytning, fødte og døde.

Befolkningsprognoserne tager dels udgangspunkt i hvordan bevægelserne har været i forgangne år, dels i udviklingen i nybyggeriet på øen.

Boligbyggeprogrammet er dermed også et af de håndtag, der kan skrues på i forhold til prognosen. Det er således en indbygget mekanisme i prognosemodellen, at en nybygget bolig altid tilflyttes. Med andre ord skaber nybyggeri i prognosesammenhæng automatisk tilflytning. Det vil på den måde også have indflydelse på, hvilke typer boliger der bygges, idet fx parcelhuse typisk tilflyttes af børnefamilier osv.​​


Befolkningsprognose for Bornholm 2024-2036

Befolkningsprognose 2024-2036