Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Kontakt Anmodning om aktindsigt

Anmodning om aktindsigt

​​Aktindsindsigt

Hvad er aktindsigt?

Alle og enhver har ret til at få indsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af Bornholms Regionskommune som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med kommunens virksomhed samt journaloversigter for den pågældende sag. Denne type aktindsigt gives efter offentlighedsloven. Kommunen kan afslå aktindsigten, hvis den vil medføre et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug – typisk mere end 25 timer for almindelige borgere og omkring det dobbelte, hvis der er tale om et massemedie. Herudover er der en række sagstyper, dokumenttyper og typer af oplysninger, som er undtaget for aktindsigt, fx straffesager, personalesager i et vist omfang, interne dokumenter og fortrolige oplysninger, som er underlagt tavshedspligt. 

Den, der er part i en sag hos kommunen, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse, kan få aktindsigt i sagens dokumenter og journaloversigter efter reglerne i forvaltningsloven.

Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, er berettiget til at blive gjort bekendt med disse oplysninger, selvom dokumentet i øvrigt er undtaget for aktindsigt. Dette kaldes egenacces eller indsigtsret og følger af offentlighedslovens § 8 og databeskyttelses-forordningens art. 15. 

Kommunen er også forpligtet til at udlevere et dataudtræk fra kommunens databaser, hvis sammenstillingen af de pågældende oplysninger kan ske ved få og enkle kommandoer. Denne ret følger af offentlighedslovens § 11.

Hvordan søger jeg om aktindsigt?
Kommunen er forpligtet til at behandle alle henvendelser om aktindsigt, uanset hvordan de fremsættes. Kommunen vil dog opfordre til, at du sender din anmodning om aktindsigt via den digitale postløsning, der stilles til rådighed på www.borger.dk 

Her kan du klikke dig frem til rette modtager via nogle emnefelter (du kan også foretage en fritekstsøgning). Hvis du sender din anmodning på denne måde, kan vi dels sikre, at det sker via en sikker forbindelse, så dine data ikke kommer uvedkommende i hænde, og dels kan vi sikre, at din henvendelse havner hos den rette modtager i kommunen, så vi kan give dig svar hurtigst muligt og inden for lovgivningens frister. 

Hvis din anmodning vedrører flere forskellige emner, så skal du vælge den kategori, som din henvendelse primært vedrører.

Når du anmoder om aktindsigt, skal det være muligt for kommunen at identificere sagen eller de pågældende dokumenter, som du ønsker at få udleveret. Det kan fx ske ved at oplyse et journalnummer eller angive sagens eller dokumenternes tema.


Send Digital Post

Vil du anmode om aktindsigt? Vælg om du vil skrive til os som borger eller virksomhed og log på MitID.

Borger

Virksomhed

DP-small.png