Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Retssag: Kommunen tager landsrettens dom til efterretning

Retssag: Kommunen tager landsrettens dom til efterretning

11-03-2021
Kommunalbestyrelsen har på et ekstraordinært og lukket møde torsdag den 11. marts besluttet, at man tager landsrettens dom om at yde en godtgørelse på 300.000 kr. til en i dag voksen kvinde til efterretning. Dermed søger kommunen ikke bevilling til at prøve sagen i Højesteret, og sagen lukker.

Kvinden, der som barn boede på Bornholm, havde rejst sag mod Bornholms Regionskommune for ikke at have levet op til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om "Umenneskelig og nedværdigende behandling". Kvinden fik den 19. februar i år landsrettens ord for, at hun i perioden december 2005 til juni 2009 er blevet udsat for en umenneskelig og nedværdigende behandling i sin familie uden, at kommunen har grebet tilstrækkeligt ind. 

Dommen er den første dom, hvor en kommune er blevet dømt for krænkelse af Den Europæiske Menneskerettigheds Konventions artikel 3 ved ikke at have sikret et barn mod umenneskelig eller nedværdigende behandling i en situation, hvor der ikke forelå vold eller seksuelt misbrug.