Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Hjælp med til at holde fortov og rendesten pæne

Hjælp med til at holde fortov og rendesten pæne

22-03-2021

Kommunens Center for Ejendomme og Drift henstiller til, at alle borgere fejer fortov og rendesten den første lørdag i hver måned, så vi i fællesskab kan få nogle pæne byer.

Renholdelsen af fortove og gangstier skal ske i henhold til Lov om offentlige veje.

Grundejer renholdelsespligt er at fjerne ukrudt, affald og feje fortov og gangsti ud for sin ejendom i byer og bymæssige områder.

Renholdelsespligten omfatter også lyskasser eller lignende, der er anbragt i fortovsarealet.

Ligeledes indeholder forpligtigelsen renholdelse af rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb eller lignende, som ligger i fortov eller sti, for alt der i øvrigt kan hindre vandets frie løb, således at kældre mv. ikke oversvømmes. 

Affaldet må ikke fejes ned i rendesten eller rendestensbrønde.

Den store fejemaskine vil køre hovedstrøg i uge 11, 18, 23, 27, 32, 36, 44.