Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Redningsberedskab: Beredskabsstyrelsen varetager opgaven i en overgangsperiode (opd.)

Redningsberedskab: Beredskabsstyrelsen varetager opgaven i en overgangsperiode (opd.)

22-02-2022

NB! Opdateret med præcisering den 23.02.2022

I den oprindelige nyhed fra i går 22.02.2022 er vi blevet gjort opmærksom på, at det kan forstås derhen, at Bornholms Regionskommune har indgået en egentlig kontrakt/aftale med Beredskabsstyrelsen om, at den varetager en kommunal opgave i overgangsfasen. Det er ikke tilfældet. Det der er tale om, er, at:

Beredskabsstyrelsen Bornholm har et overfladesvømmerberedskab samt en båd, og at den kapacitet kan tilkaldes på samme grundlag som resten af døgnvagten. Udrykninger med Beredskabsstyrelsen Bornholms døgnvagt sker således med hjemmel i beredskabslovens §7, hvoraf det fremgår, at det statslige beredskab skal yde assistance til det kommunale redningsberedskab. Beredskabet udgår fra Allinge, hvor Beredskabsstyrelsen holder til.

Indtil at Bornholms Regionskommune er på plads med en egen løsning til at kunne rykke ud med mandskab, der kan foretage redninger i søer og havne varetager Beredskabsstyrelsen opgaven for kommunen med virkning fra. 1. marts 2022.

Egen løsning forventes inden sommeren
Der arbejdes i øjeblikket på en løsning, hvor kommunens tre brandstationer beliggende i Rønne, Nexø og Allinge bliver opgraderet og gjort klar til at kunne løse redningsopgaven. Ved at sprede opgaven til tre lokationer nedbringes udrykningstiden, og brandmændene kan dermed være hurtigere fremme.

Indtil denne løsning er på plads er der indgået aftale med Beredskabsstyrelsen om, at den varetager opgaven for Bornholm. Forventningen er, at kommunens eget beredskab på brandstationerne er klart inden sommer- og sejlsæsonen i år. Kommunen melder igen ud, når der er fuld klarhed over datoen for, hvornår den nye løsning bliver taget i brug.

En ny løsning for redningsberedskabet på Bornholm er blevet nødvendigt efter, at kommunalbestyrelsen besluttede at undlade en forlængelse af en tidligere aftale med Falck, som omfattede dykkerberedskab. Baggrunden for fravalget af aftalen var dels en prisstigning på knap 170.000 kr. og en afvejning af, hvordan kommunen får mest værdi for pengene.

Yderligere information:
Gert Kjeldgaard Olsen, Beredskabsinspektør Veje, havne og beredskab
Gert.Kjeldgaard.Olsen@brk.dk
Mobil: 24 44 81 44.