Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder På vej mod budget 2022

På vej mod budget 2022

21-06-2021

Processen henimod kommunens budget for 2022 blev startet i april da Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte selve budgetprocessen samt en spareramme for 2022. Sparerammen på 40 mio. kr. blev vedtaget ud fra den, på det tidspunkt, skønnede ubalance for budget 2022.

Fra april og frem til juni er der blevet arbejdet med spareforslag, der er fremsendt fra de politiske udvalg. Udvalgene har også oversendt flere udvidelses- og anlægsforslag til den videre proces. Samtidig har de politiske udvalg arbejdet med pejlemærker for 2022. Pejlemærkerne er udtryk for de vigtigste områder, opgaver, muligheder eller udfordringer, som de nuværende udvalg vil anbefale, at der tages fat på i den kommende valgperiode.

Mange nye, store udviklingsprojekter i horisonten
Onsdag den 23. juni holder kommunalbestyrelsen budgetmøde, hvor spareforslag og andre forslag præsenteres, og hvor der vil være en gennemgang af det tekniske basisbudget. Der er mange store, nye udviklingsprojekter, der har været på tegnebrættet de seneste måneder, og som politikerne nu bliver præsenteret for en række bud på. Der arbejdes både med udvikling af byerne og på udnyttelsen af de muligheder, der er i arealer og bygninger, som tidligere er anvendt til noget andet, men nu er fraflyttede. Det gælder blandt andet Remisen og Dams Gård.

Økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen skal indarbejdes
Kommunalbestyrelsen bliver også præsenteret på et overordnet plan for den økonomiaftale, der netop er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om budgettet for det kommende år. Aftalen indeholder blandet andet et løft i serviceudgifterne, hvor staten stiller med nogle af pengene, og hvor kommunerne ved omprioritering og besparelser selv skal finde nogle af midlerne.

Endnu er der ikke udsendt detaljeret materiale fra KL og Indenrigs- og Boligministeriet, det ventes først klart omkring den 1. juli. Både dette materiale og de ændringer der følger af lovændringer, opgaveomlægninger og andre aftaler og beslutninger - enten internt i Bornholms Regionskommune eller nationalt - skal indarbejdes, før der foreligger et nyt bud på budgetbalancen for 2022. Dette vil i videst muligt omfang være på plads inden kommunalbestyrelsen mødes til budgetforhandlinger den 1.-2. september. 

Budgetforslagene sendes i høring
Fra den 28. juni sendes spareforslagene og forslag til udvidelser og anlæg i høring og til kommentering. Fristen for at komme med bemærkninger er den 13. august. Bemærkningerne vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar. Nye forslag som følge af budgetforliget bliver sendt i høring fra den 14.-27. september. Bemærkningerne til disse forslag vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober.