Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny tilskudsordning til energirenovering af boliger

Ny tilskudsordning til energirenovering af boliger

03-06-2020
Alt for mange boliger på Bornholm har et meget højt energiforbrug og trænger til tiltag, der kan mindske forbruget og højne beboernes livskvalitet.

Kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg  giver derfor nu mulighed for økonomisk tilskud til boliger med energimærke D-G, som skal have renoveret eller udskiftet døre og vinduer. Der kan søges om tilskud til boliger beboet af ejeren, som er opført før 1960 og har energimærke D eller dårligere.

Der kan søges økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud, dog maksimalt 40.000 kr.

Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere. Dette er baggrunden for, at det kun er ejere af boliger, der ligger i disse områder, som kan søge.

Midlerne i tilskudsordningen kommer fra statens pulje til landsbyfornyelse og fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr. Halvdelen af puljen vil blive udloddet i første ansøgningsrunde. Der vil blive udmeldt en runde mere senere på året.

Der gives først og fremmest tilskud til renovering af vinduer og døre og dernæst til udskiftning. Ansøgningsfrist til første runde er mandag 15. juni 2020. Puljen søges her på kommunes hjemmeside. Hor man også kan læse mere om ordningen og finde en vejledning til ansøgningsskemaet.  Ansøgere kan forvente at få svar i midten af juli 2020.