Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny spildevandsplan for 2023-2027 vedtaget

Ny spildevandsplan for 2023-2027 vedtaget

03-10-2023

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 21. september 2023 vedtaget Bornholms Regionskommunes forslag til spildevandsplan for 2023-2027 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Forslaget til spildevandsplanen og den tilhørende miljørapport har været i 8 uger offentlig høring i perioden 2. juni – 28. juli 2023. Der er indkommet et enkelt høringssvar.

Væsentlige ændringer efter høring

Der er indkommet et enkelt høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret er sendt af Bornholms Spildevand A/S, og er indarbejdet i spildevandsplanen.

Bornholms Spildevand A/S har ønsket at ændre deres strategi for at reducere overløb.

Tidligere har Bornholms Spildevand A/S arbejdet med separatkloakering som generel løsning. Men efter en økonomisk analyse af forskellige alternativer, er de kommet frem til, at antallet og mængden af overløb reduceres hurtigere og billigere ved at etablere f.eks. bassiner i stedet for at separatkloakere.

På den baggrund er de fleste planlagte separatkloakeringer taget ud af spildevandsplanen. De separatkloakeringer der er tilbage, er nødvendige af forskellige årsager. Det kan f.eks. være, at der ikke er plads til bassiner.

​Det ændrede fokus af strategien for at reducere overløb betyder, at færre borgere vil modtage påbud om separatkloakering.

 

Du kan se hele den nye spildevandsplan her:

Bornholm - Spildevandsplan 2023-2027 - Bornholm Kommune (niras.dk)